Menu

Hornické muzeum Příbram

27. 12. 2005

založené v roce 1886 je největším hornickým muzeem v Česku. Nabízí víc než čtyřicet stálých expozic v objektech Ševčinského, Anenského, Vojtěšského a Drkolnovského dolu, v hornické chalupě na Březových Horách a v rámci svých poboček v Památníku Vojna u Příbrami, ve Skanzenu Vysoký Chlumec, v Muzeu špýchar Prostřední Lhota a v Muzeu zlata Nový Knín.

Hornický skanzen Březové Hory
tvoří Ševčinská šachta, zaražená roku 1813 na místě středověkého dolu, báňské budovy dolu Vojtěch, založeného roku 1779, a dolu Anna z roku 1789. Ševčinský důl mj. nabízí jízdu hornickým vláčkem po povrchu a důl Anna podzemím – Prokopskou štolou. Oba doly spojuje 330 m dlouhá přístupná vodní štola z konce 18. století. K nejvzácnějším exponátům patří parní těžní stroje dolů Vojtěch z roku 1889 a Anna z roku 1914, důlní kompresor z dolu Generál Štefánik z roku 1928 a monument mezinárodního významu – vodní kolo v podzemí dolu Drkolnov z 19. století. Muzeum prezentuje i havířský folklor v hornické chalupě ze 17. století a unikátní mineralogicko-geologické sbírky ze stříbrorudného revíru, uranového ložiska a podbrdské železářské oblasti.
Otevřeno: duben – říjen: út – ne 9–17 h.; listopad – březen: út – pá 9–16 h.

Památník Vojna u Příbrami
je autenticky dochovaný vězeňský areál mezi uranovými šachtami Vojna I a II. Původně tábor z let 1947–1949 pro německé válečné zajatce byl v období 1949–1951 přeměněn na místo nucených prací a následně využit jako vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let 1951–1961. V areálu jsou původní budovy velitelství, korekce, tzv. bunkru, ošetřovny, kulturního domu, ubytovacího objektu G a další stavby. Expozice seznamují s komunistickou perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví v českých zemích. Je zde stálá galerie moderního evropského výtvarného umění „Orbis Pictus: Europa“.
Otevřeno: duben – říjen: út – ne 9–17 h.; listopad – březen: út – pá 9–16 h.

Skanzen Vysoký Chlumec
uchovává cenné památky venkovské architektury, dokládající vývoj lidového domu od poloviny 18. století do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví. K nejcennějším patří roubený obytný dům se zděnou černou kuchyní z Obděnic, dva roubené špýchary z Počepic, roubený dvouprostorový špýchar z Ratiboře, celoroubený dům z Arnoštovic, částečně roubený dům s černou kuchyní z Mašova, pila na vodní pohon z Dolní Sloupnice, dřevěný včelín ze Sedlčan. Konají se tu pravidelné sezonní výstavy s tematikou lidového stavitelství a života ve venkovském prostředí.
Otevřeno: červen – září: út – ne 9–17 h.; říjen: so – ne 9–16 h.

Muzeum špýchar Prostřední Lhota
V barokním špýcharu založeném roku 1770 Rytířským řádem křížovníků s červenou hvězdou je zpřístupněna expozice života venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století. Významnou součástí je prezentace archeologického výzkumu keltského oppida Hrazany. Jsou zde i expozice o působení Řádu křížovníků ve středních Čechách a o tradici závodů silničních motocyklů s ukázkou historických strojů zdejších rodáků. Nabídku doplňují sezonní výstavy výtvarného umění.
Otevřeno: červen – září: út – ne 9–17 h.; říjen: so – ne 9–16 h.

Muzeum zlata Nový Knín
v královském horním městě na březích zlatonosné říčky Kocáby se nachází v historické budově tzv. Mincovny. Dokumentuje montánní činnost od nejstarších dob až do 20. století v kontextu s dějinami Nového Knína. V 15. století se zde vytěžené zlato slévalo v pruty a poté odesílalo do mincoven v Praze a Kutné Hoře. Od roku 1561 budova sloužila jako sídlo perkmistrovského úřadu. V okolí Nového Knína jsou tři trasy naučných stezek s geologicko-hornickou tematikou, vedené přes Zlaté Psí Hory a Kozohorsko-Libčické pásmo.
Otevřeno: červen – září: út – ne 9–17 h.

Hornické muzeum Příbram
náměstí Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI – Březové Hory
fax: 318 622 566
e-mail: info@muzeum-pribram.cz 

telefon
Ševčinský důl – ředitelství muzea 318 626 307, 318 633 138
Vojtěšský důl 318 620 048
Anenský důl 318 630 149
Památník Vojna 603 790 128, 731 554 244, 731 554 253
Skanzen Vysoký Chlumec 318 866 103
Muzeum špýchar Prostřední Lhota 318 543 958
Muzeum zlata Nový Knín 318 593 015

www.muzeum-pribram.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001