Menu

Hornické muzeum OKD

23. 02. 2006

Z pověsti o kováři Keltičkovi
Na Baranovci za Zámostím v Slezské Ostravě stávala na břehu Ostravice kovárna. Jednoho dne kováři Keltičkovi došlo dřevěné uhlí a musel si je obstarat. Ještě štěstí, že měl v údolí Burni kousek políčka a lesa. Napadlo jej vykácet několik pláňat a napálit si uhlí z nich. Vypravil se s tovaryšem na pole. Na mušku si vzali nejmohutnější strom, který byl poškozen bleskem. Porazili ho a vykopali i s kořeny. Chtěli si opéct maso, a tak založili ohniště. Už dávno si mistr povšiml zvláštního černého kamení, které často vyorával z pole a které tu a tam vyčnívalo ze země až na povrch. Také onoho dne v kořenech vykáceného stromu narazili na tyto kameny a obložili jimi ohniště. Když měli k večeru nachystanou fůru dřeva, všimli si, že se černé kamení od ohně vzňalo a hoří. A jak pěkně! Kovář Keltička vzal s sebou několik kusů černého kamení a naložil je do výhně. Vložil mezi ně kov. Ten se rozžhavil a dal se zpracovat mnohem dřív než při použití dřevěného uhlí. Netrvalo dlouho, lidé si na topení uhlím zvykli a poptávka po něm začala stoupat. Přišli podnikatelé a kovář jim pozemek prodal. Na místě jeho políčka vznikly doly, a kovář Keltička tak založil slávu a rozkvět města Ostravy a celého kraje.

Landek
Zalesněný protáhlý kopec nad soutokem řek Odry a Ostravice, tvořící poslední výběžek České Vysočiny, nese jméno Landek (z německého Land-Ecke). V roce 1992 byl vyhlášen Národní přírodní památkou. Ačkoliv své okolí převyšuje jen o devadesát metrů (280 m. n. m.), je krajinnou dominantou přesahující svým významem rámec střední Evropy. Na Landeku sídlil pravěký lovec, jehož tábořiště bylo odkryto v roce 1924. Archeologické průzkumy zde podaly světu důkaz použití kamenného uhlí člověkem před více než 23 tisíci lety. Landek se tím zapsal do světových dějin archeologie a hornictví. Rovněž další archeologický nález zařadil Landek mezi neopomenutelná místa – 46 mm vysoké torzo ženské postavy, vyřezané z červeného krevele. Od jiných obdobných symbolů se Landecká (Petřkovická) Venuše odlišuje štíhlými liniemi. Národní přírodní památka Landek nabízí řadu naučných stezek – staré hornické chodníky k výchozím uhelným slojím, k místu nálezu Landecké Venuše atd. Landecká cyklistická stezka je součástí „Jantarové cesty“ a napojuje se na síť cyklotras severní Moravy a Slezska i sousedního Polska.

Areál hornického muzea
Na jihovýchodním úpatí Landeku se nachází nejstarší důl na území města Ostravy, důl Anselm a Hornické muzeum OKD. V jeho areálu jsou povrchové expozice strojů a zařízení i rekonstruované sídliště lovců mamutů. Je zde největší expozice báňského záchranářství na světě včetně záchranářské základny. Její součástí jsou výbuchuvzdorné hráze v chodbách s ocelovou a dřevěnou výztuží, záchranářská dýchací a oživovací technika od nejstaršího dochovaného přístroje z roku 1884 do roku 1942, dýchací, oživovací a potápěčská technika po roce 1942, pietní místnost padlých záchranářů i cvičný polygon. Ve výstavní budově, spolu s prodejnou suvenýrů, jsou expozice historie osídlení Landeku, vývoje důlních svítidel a základních důlních profesí. Podzemní expozice umožňuje sfárat těžní klecí do podzemí a prohlédnout si 250 m chodeb s ukázkami důlních pracovišť včetně dvou stěnových porubů z první poloviny 19. století. Součástí areálu je harenda U Barborky – stylová hornická restaurace a sportovní sektor s hřišti na plážový volejbal, tenis a další sporty, s lanovým centrem „Proud“, cyklokrosovou dráhou, dětským koutkem a vodáckým centrem, umožňujícím projížďky na lodích na slepém rameni řeky Odry.

Otevírací doba:
Expozice celoročně úterý – neděle 9 – 18 hodin, vstupy každou celou hodinu, poslední prohlídka je v 16 hodin
Areál celoročně 9 – 19.30 hodin

Hornické muzeum OKD
Pod Landekem 64
725 29 Ostrava – Petřkovice
tel.: 596 131 803, 596 131 804
fax: 596 131 847
e-mail: hornicke.muzeum@okd.czwww.muzeumokd.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001