Menu

Základním přírodním léčivým zdrojem Lázní Hodonín je jodobromová solanka, která patří mezi nejkvalitnější léčivé minerální vody v Evropě. Bývá přirovnávána k vodě z Mrtvého moře. Má jedinečné preventivní a regenerační účinky. V padesátých letech 20. století ji lékaři aplikovali pacientům, kteří za války utrpěli těžká zranění kostí, a pacientům s poruchami pohybového ústrojí. Úspěšnost léčby způsobila, že si v Hodoníně v sedmdesátých letech 20. století zřídil své detašované pracoviště Výzkumný ústav balneologický Mariánské Lázně. Bylo odléčeno několik tisíc pacientů a na základě skvělých výsledků doporučeno vybudování léčebných lázní. 1. července 1979 byla otevřena lázeňská léčebna Hodonín. V roce 1993 ji získalo město Hodonín. Lázně Hodonín dnes disponují zhruba třemi sty lůžky, moderními vodoléčebnými pavilony a pěkným lázeňským parkem. Podstatnou část terapií tvoří jodobromové koupele a zábaly, ruční klasické masáže, podvodní a reflexní masáže, perličkové, přísadové, bylinné a vířivé koupele, elektroléčba, magnetoterapie, parafínové a peloidní zábaly, plynové injekce, myostimulátor, individuální a skupinová cvičení a další procedury.

Hodonín, Denní lázně Bliss Day Spa

06. 06. 2015

Rozhovor s ředitelem Lázní Hodonín Milanem Sýkorou jsem 22. května 2015 začal konstatováním:
Pane řediteli, ve vašem lázeňském parku finišuje výstavba pozoruhodného léčebného pavilonu Denních lázní Bliss Day Spa.
Spuštění provozu Denních lázní je plánováno na září 2015. Jejich zprovozněním rozšíříme léčebné možnosti Lázní Hodonín, aniž bychom navýšili jejich lůžkovou kapacitu. Denní lázně výrazně posílí strukturu balneo procedur. V pavilonu budou relaxační bazén, vířivé koupele, jodová gradovna, jodové sprchy, koupel horkým vzduchem, solná, bahenní a parní lázeň, dermatologie, světelná a laserová terapie, kryokomora, cvičení na přístrojích, odpočinkové místnosti a spousta dalších věcí. Cílem Bliss Day Spa je zpřístupnit léčebnou a rehabilitační lázeňskou péči většímu počtu lidí, než je v současnosti možné. Zejména obyvatelům z okolí. Ať přímo z Hodonína, či z našeho přeshraničního česko-rakousko-slovenského regionu. Na projektu Bliss Day Spa pracujeme řadu let. Prvotní myšlenka vyvstala v roce 2008 a postupně profilovala. Pro Denní lázně jsme, jako město, hledali vhodný dotační titul, aby investice nebyla tak velkou zátěží pro městský rozpočet. V letech 2008 až 2009 byly vypracovány studie, jak by stavba mohla vypadat. Nakonec byla ze čtyř variant vybrána a je realizována ta nejvhodnější. Přestože se od roku 2008 několikrát měnilo vedení města a složení zastupitelstva, v každém volebním období bylo v jejich řadách vždy výrazně víc příznivců vybudování Denních lázní než odpůrců.

Denními lázněmi a tím, že nezvyšujete ubytovací kapacitu Lázní Hodonín, dáváte šanci místním ubytovatelům a poskytovatelům ostatních služeb, aby k vám mohli vozit své klienty.
Ano, Denní lázně Bliss Day Spa dají šanci lidem podnikajícím v cestovním ruchu, aby na hodonínském lázeňství mohli participovat v ještě větší míře. Rozšířená spolupráce města s místními podnikateli a živnostníky bude jedním z pilířů, na kterém bude stát ekonomika Bliss Day Spa, a přispěje i k vyšší výkonnosti mikroekonomiky města. Vzroste počet přímých i zprostředkovaných pracovních míst. V Bliss Day Spa na začátek počítáme se čtrnácti pracovními pozicemi, sekundárně jich ale bude daleko víc. Jedno pracovní místo v lázeňství totiž indukuje tři další. A protože v Bliss Day Spa nebudeme poskytovat ubytovací ani stravovací služby, poměr indukovaných pracovních míst bude ještě vyšší. Předpoklad je, že díky Denním lázním Bliss Day Spa v Hodoníně přibude na sedmdesát nových pracovních míst.

Vaším přírodním léčivým zdrojem je čtrnáct milionů let stará voda třetihorního moře.
Ano, naše jodobromová solanka je podobného typu jako ta v Darkově. Její vynikající hojivé a léčivé účinky ve velké míře začala po druhé světové válce využívat hodonínská nemocnice k léčbě poúrazových stavů a zranění. Dosahovala tak přesvědčivých výsledků, že k nám státní podnik Výzkumný ústav balneologický Mariánské lázně na deset let do Hodonína detašoval své pracoviště. Výsledky jeho výzkumů poukázaly na širokospektrální léčebné využití zdejší solanky. Nicméně se rozhodlo, že se Hodonín bude specializovat na léčbu pohybového ústrojí a že bude přičleněn pod Lázně Luhačovice, které tehdy pohybový aparát neléčily.

Vaše lázně se specializovaly tak úspěšně, že aby mohly plně uspokojit současné požadavky zdravotních pojišťoven na léčbu jejich pojištěnců, potřebovaly by mít vyšší kapacitu.
Samozřejmě nás mrzí, že nejsme s to pokrýt všechny požadavky zdravotních pojišťoven, avšak poučeni koncem roku 2012 a rokem 2013 nechceme navyšovat lůžkovou kapacitu, ačkoliv tu léčebnou rozšiřujeme. Lázně Hodonín a město Hodonín jedno jest, a tak chceme dát šanci místním ubytovatelům. Zdravotním pojišťovnám, bohužel, musíme vracet množství návrhů – objednávek na komplexní lázeňskou léčbu. S návrhy totiž nelze pracovat tak jako v minulosti, tj. rezervovat léčebné pobyty hodně dopředu. Platnost návrhů je tři měsíce. Od ledna 2015 jsme trvale vytíženi, takže jsme nezaznamenali žádnou mimosezonu.

Psychika ovlivňuje úspěšnost léčby. Strádá-li duše, strádá i tělo. Slovácko je regionem pohody a pohostinnosti.
Ano, Hodonínsko svým charakterem k úspěšnosti léčby rozhodně přispívá! Dary přírody i mentalitou obyvatel. Vysokou pohostinností, folklórem s nádhernými kroji a písněmi, báječnými víny, gastronomií a celkovou atmosférou. V takovém prostředí pacient či lázeňský host léčbu daleko lépe přijímá a jeho uzdravování probíhá rychleji.

Léčebné lázeňství je svým přístupem a šetrností vhodné zejména pro tu část pacientů, kteří uznávají konzervativní léčbu.
Náš přírodní léčivý zdroj, kterému říkáme „zázračná třetihorní voda“, účinně léčí i pacienty, kteří k nám nastupují s despektem vůči uzdravujícím silám přírody. Když nás pak opouštějí, obvykle konstatují, že se tu zbavili dlouhotrvajících zdravotních neduhů a že jim léčba pomohla omezit, či dokonce zcela odbourat konzumaci léků na bolest. Na léčebné hledisko tu totiž klademe zásadní důraz. Tabulkově bychom mohli mít méně lékařů, avšak jsme důslední. Už zevrubné vstupní vyšetření, které dává pacientům maximální prostor promluvit si s lékařem o svých neduzích, je nástrojem k tomu, abychom pro každého pacienta mohli zvolit co nejúčinnější lázeňskou léčbu. Za to, že se městský podnik Lázně Hodonín za posledních patnáct let, navzdory „Hegerově dialektice“, úspěšně rozvinul, může nejen vynikající přírodní léčivý zdroj, ale i vysoká odbornost a vstřícnost personálu, jeho lidský přístup a kvalita poskytovaných služeb. Přestože jsme relativně mladé léčebné lázně, řada hostů tu byla už i více než desetkrát. A to rozhodně nejsme jedinými lázněmi v Česku, které chronicky nemocné pacienty léčí jodobromovou solankou – takže i to je vizitka skvělé práce zaměstnanců Lázní Hodonín.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka