Menu

Zastavil sem se nejpilněji při soudu senátorském, kdež sem jména panů soudců tato spatřil: Atheus1, Svárurád, Sluchosud, Stranobij, Osobolib, Zlatomíl, Darober, Nezkus, Malověd, Nedbal, Kvapil, Ledabyl; všech pak president a nejvyšší sudí aneb prímas byl pan Takchcimíť. Z kterýchž jmén hned sem se, jací tu soudové bývají, dovtipovati začal: avšak příklad se v mé přítomnosti trefil. Sprostnost2 obžalována byla od Soka3, že by některé dobré lidi zhaněla, lichevníkům lakomců, pijanům ožralců spílajecí a nevím co víc přemluvivši4. Svědkové vedeni byli Kleveta, Lež, Podhled5; prokurátorem ku právu byl Pochleba z jedné strany, z druhé Darmotlach, kteréhož však Sprostnost pravila se nepotřebovati; a tázána byvši, zná-li se k tomu, co na ní prožalováno, řekla: „Znám, milí páni soudcové,“ a přidala: „Teď6 stojím, jinák mluviti nemohu; Pán Bůh mi pomáhej!“

Hned sem se, jací tu soudové bývají, dovtipovati začal

27. 12. 2007


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


1 Neznaboh 2 Upřímnost 3 žalobce; též nepřítele, pomlouvače apod. 4 namluvivši 5 Podezření 6 zde

Vnější prostor je vůči všem relativně stejně přátelský/nep­řátelský. Pro kariéru přemnohých je tak nejobávanějším vnitřní nepřítel. Nicméně boj, kdo s koho, plá nejen uvnitř politických stran, ale i v rámci řady podniků a úřadů. A také nebývá až tak o tom jak uspět ve vnějším prostoru, ale jak vyeliminovat ty, kteří vynikají, a vydobýt si existenční jistoty na zaměstnavateli, popř. daňových poplatnících. A konkurences­chopnost vlastní politické strany nebo Česka? Ta je (sic podřezávajíce si pod sebou ne větev, ale celý strom) pro mnohé podružná. A tak není divu, že se realizuje pouze zlomek užitečných věcí a byznysů, než by mohlo. Naštěstí pro naši republiku je v Česku spousta lidí, kteří umí a které naplňuje odvádět kvalitní práci; a v ostatních i tzv. vyspělých západních zemích zase těch, kteří chodí do práce také hlavně kvůli podpoře v zaměstnanosti, i takových, kteří mají správné kádrové předpoklady či stranickou knížku a tendence likvidovat ty, na něž profesně a výkonnostně nestačí.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba