Menu

„Hle, jak to bystré a veselé práce! medle1, coť se tu nejlíp líbí?“ Já řekl: „Můž býti, že tu veselosti jest něco: já však mnoho při tom natáhání vidím, mnoho stonání slyším.“ „Ne všeckoť je těžké.“ řekl; „nahlédněme blíž do těch některých věcí.“ I vodili mne skrze ně pořád2 a prohlédal jsem všecko; a chytal se také po místech toho i jiného, pro zkušenou…
Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce L.P.1624

1 tedy, nuže 2 po přádku

Hle, jak to bystré a veselé práce! Medle

26. 01. 2001

Tématem druhého vydání Všudybylu 2001 je business travel – služby cestovního ruchu obchodní klientele. Rozhodně není radno jej zužovat na obchodní turistitku. Cílem klientů business travel není cestování, ale dělání byznysu. Business travel je o těch službách a zázemí, které zákazníkům umožňují plně se věnovat obchodům. Může být i o tom, jak prostřednictvím aktivit cestovního ruchu motivovat pracovní týmy k soudržnosti s firmou a k rentabilnějším pracovním výkonům. Tato disciplína se pak samostatně nazývá incentivní turistikou. Může být i o kongresech, neboť drtivá část kongresů v sobě spojuje dělání byznysů s motivací k tomu je dělat. V každém případě, dobrý busines travel je dobrý byznys pro obě strany. Pro servisní firmy a ještě pak více pro jejich klienty. Bláhové mámení pak těch, kteří se nechají bulíkovat (a to leckdy i) svými zasloužilými referenty, že to vše, co umí špičková firma v oblasti business travel, zařídí sami lépe a s menší kapacitní a finanční náročností. Tak maximálně radostněji… Vždyť právě často optimismus (rozuměj nedostatek informací) způsobuje, že se rozdáváme více, než je zdrávo.

Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba