Menu

Historicky nejvíc turistů směřujících do Česka

13. 04. 2014

Historicky nejvyšší počet zahraničních turistů, kteří směřovali do České republiky, z roku 2013, má být podle prognóz v roce 2014 překonán. Vyšší návštěvnost všech, i méně známých destinací Česka podpoří připravovaná marketingová kampaň agentury CzechTourism.

Do Česka v roce 2013
přijelo celkem 7,3 milionu zahraničních turistů, což představuje meziroční nárůst o 2 % a historický rekord v návštěvnosti. Podle předběžných odhadů by měl příjezdový cestovní ruch v roce 2014 zlomit další historický rekord a zvednout příjmy na 140 mld. Kč.

Agentura CzechTourism,
příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, se chystá významně vylepšit povědomí o České republice jako o zajímavé turistické destinaci, a to především na vzdálených trzích, kterými jsou USA, Čína či Rusko. Incomingovou kampaň zacílí i na Evropu, zejména na Německo. Právě z těchto destinací v posledních letech přijíždí, a dle predikčního modelu agentury CzechTourism bude i nadále přijíždět, bonitní klientela. Turisté z těchto čtyř zemí se v loňském roce podíleli ze 46 % na celkovém objemu všech přenocování zahraničních turistů v Česku. Propagační kampaň doplní v rámci marketingového mixu i vysílání televizních spotů.
 
Ministryně Věra Jourová
to okomentovala: „Do České republiky přijelo vloni 7,3 miliónů zahraničních turistů, což je zatím historický rekord v návštěvnosti. Příjmy z příjezdového cestovního ruchu dosáhly 137,9 miliard korun, což bylo o sto milionů více než loni. Máme radost, že se potvrzuje trend, že nejen Praha, ale i další místa České republiky se začínají těšit většímu zájmu turistů. V letošním roce bychom byli rádi, kdyby se podařilo počet turistů ještě navýšit a přinést prostřednictvím cestovního ruchu do sektoru ekonomiky až 140 miliard korun,“ Na marketing a propagaci České republiky jsou podle ministryně Věry Jourové využívány hojně dotace z fondů Evropské unie. „I v cestovním ruchu doháníme čerpání z fondů. Chceme čerpat maximum, ale ne na nesmyslné projekty. Máme připraven projekt, v jehož rámci bychom rádi spolupracovali se všemi kraji, které budou mít zájem. Mluvit o něm budeme na společném jednání 27. března.“
 
Rostislav Vondruška,
generální ředitel agentury CzechTourism, řekl: „Připravovaná televizní kampaň, která je součástí projektu Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu, bude emotivní a moderní formou vyprávět příběhy zahraničních turistů v České republice. Jednotlivé spoty na podporu příjezdového cestovního ruchu jsme diverzifikovali na základě specifických očekávání, která turisté z jednotlivých zemí ve vztahu k pobytu v Česku mají. Na ruském trhu se proto budeme prezentovat jako země vhodná k nákupům s nadstandartní nabídkou lázeňských a wellness aktivit, ale v Číně např. jako země s bohatým kulturním dědictvím. Právě toto přesné zacílení nám umožní efektivní prezentaci na jednotlivých zahraničních trzích.“


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba