Menu

Historické tramvaje

21. 12. 2000

Nejen hotel Hilton Prague hostil ve dnech 23. až 25. listopadu účastníky Výroční konference Euro Info Center pod názvem „Zlepšení a rozvoj spolupráce mezi sítěmi a podporou podnikání“. V rámci doprovodného programu jim krásy noční Prahy prezentoval Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. z plošin svých historických tramvají. Vyhlídková jízda byla vedena z těšnovské smyčky, přes Václavské náměstí, kolem Národního divadla, po Smetanově nábřeží s výhledem na skvostně osvětlené Hradčany, Malou stranu a Karlův most. Zakončena byla ve střešovické vozovně návštěvou Muzea Dopravního podniku hl.m. Prahy, kde byl, ve spolupráci s firmou AGM Travel, v originálním prostředí vozového depa přichystán raut s programem.

Síť na podporu podnikání zřízená Evropskou komisí
Euro Info Centra jsou nejdůležitější sítí na podporu podnikání, zřízenou Evropskou komisí s cílem napomáhat výměně znalostí a zkušeností a posilovat vazby v rámci sítě. Těsně před zahájením dalšího Víceletého programu na podporu podnikání na pořadu jednání Výroční konference Euro Info Center (EIC) výrazně figurovala otázka podpory efektivnější spolupráce mezi jednotlivými sítěmi, které pod vedením Evropské komise poskytují služby podnikům.

Evropská komise nabízí pomoc firmám
Pražská Výroční konference EIC zdůraznila skutečnost, že Evropská komise (EK) uvažuje v delším časovém horizontu. Firmám v kandidátských zemích nabízí vysoce operativní a praktickou pomoc a informace o Evropské unii. Konference se zúčastnilo přibližně 700 představitelů jednotlivých sítí, jejichž prostřednictvím Evropská komise poskytuje podporu podnikání. Mezi nimi pak na 400 zástupců z 282 EIC působících v celém Evropském hospodářském prostoru a v budoucích členských (kandidátských) zemích EU. Těsnější vazby mají Evropské komisi umožnit poskytování širokého spektra ucelených, přístupných, adresných a tedy účinnějších služeb podnikům v EU a kandidátských zemích, a tím podpořit jejich rozvoj.

Euro Info Centra v České republice
Praha, tel.: 02/21 580 203m, e-mail: euroinfo@ccr.cz
Hradec Králové, tel.: 049/5815 710. e-mail: kbhk@kbeic.cz,
Liberec, tel.: 048/5226314, e-mail: info@arr-nisa.cz
Most , tel.: 035/620 6619, e-mail: eic@rra.cz
Ostrava, tel.: 069/6270 432, eic@rdaova.cz
Brno, tel.: 05/4115 9082, eicbrno@ohkbrno.cz
Plzeň, tel.: 019/7235 379, e-mail: eic@bic.cz


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo