Menu

A aj, tu mnoho stálo stolic, jedny nad druhé vyšších, vše1 okolo krajů, aby zdůlu z města vidíny býti mohly, na nichž seděli, jak kdo od paní Fortúny výš neb níž posazen byl, jakž všickni mimo jdoucí (po předu však) činíce čest, hýbali koleny a kývali hlavami. I řekl mi tlumočník: „Hle, není-liž čistá věc tak vyvýšenu býti, aby odevšad vidín byl a všickni na tebe hleděti musili?“ A já přidal: „A býti na ráně, aby déšť, snih, kroupy, horko i zima bíti mohlo“. Odpověděl on: „Herež o to.2 Ale jest čistá věc na tom býti místě, kdež na tě všickni pozor dávati a šetřiti tě musejí.“ „Pravda jest, že šetří,“ řekl sem; „ale kteréž šetření sotva není větším břemenem než nepohodlím?“

Herež o to

02. 12. 2001

1 co na tom   2 vesměs


Cestovní ruch je pro každou navštěvovanou zemi velkým byznysem. Státy se předhánějí, aby právě k nim turisté (tuzemci i cizinci) jezdili vydávat své peníze, když už se rozhodli cestovat za odpočinkem, poznáním, byznysem, k přírodním léčivým zdrojům, za golfem apod. To, že prezident Bush vyzval sympatizující svět, aby se vydal do USA je o tom, že cestovní ruch umí enormně navýšit počet spotřebitelů až v tisícinásobcích nad rámec trvale usazených obyvatel. Ohromné množství lidí vydává ohromné množství peněz za služby cestovního ruchu a vytváří tak tlak na jejich poskytování. Na uchopení se podnikatelských příležitostí. Na využívání lidských zdrojů – zřizování dalších pracovních míst. Tržní ekonomika je postavena na zákonitostech trhu. Základem jeho fungování je vyvolání poptávky a odbyt. Hlavním hybačem pak jsou spotřebitelé, kteří nakupují zboží ve formě věcí nebo služeb. Každá rozumná vláda proto vytváří podmínky, aby výkonnost jejího průmyslu cestovního ruchu rostla, aby i díky takto generovanému přílivu spotřebitelů navíc a jejich peněz, rovněž navíc (povětšinou) ze zahraničí, měla více finančních prostředků na sociální sféru, zdravotnictví, školství, obranu země, policii apod. A u nás? Cestovní ruch i přesto, že již po několik let stabilně vykazuje cca čtyři miliardy USD zahraničního inkasa, je již více než deset let promarňovanou (nebo přinejmenším trestuhodně zanedbávanou) šancí. Opravdu nechápu, proč a za co obyvatele České republiky kdo trestá špatně placenými policisty, učiteli, lékaři, úředníky, politiky… Co jim takhle zvýšit platy?
 

Jaromír Kainc,
vydavatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba