Menu

„H-centrum“ – multifunkční sportovně relaxační komplex vytvářející nadčasové a nadstandardní prostředí, kde se sport a relax stává zábavou.

"H-centrum" - nová tvář volného času

26. 03. 2006


Sport:
Relax:


Generálního ředitele a předsedu představenstva firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Ing. Libora Josku jsem oslovil coby účastník slavnostního představení nového sportovně relaxačního komplexu „H-centrum“ v Pardubicích-Starém Hradišti. Pane předsedo, primátor statutárního města Pardubice Ing. Jiří Stříteský, jenž se dnešní akce zúčastnil, zmínil, že vaše firma je partnerem a velkým podporovatelem řady žákovských a dorosteneckých sportovních událostí na území města Pardubic. A že díky vám a vaší participaci Pardubice se svou „Pardubickou juniorkou"drží primát nejstaršího tenisového turnaje staršího dorostu v České republice.
Pana Stříteského si velice vážím. Jako člověka i jako politika – senátora a primátora. Za oněch osm let, co má město pod svým velením, se Pardubice velice zvedly. Nejen z hlediska vybavenosti, ale i podnikatelských příležitostí. Free zóna a průmyslové zóny přitáhly zahraniční investory. Městu se podařilo získat pardubické letiště, což umožní další rozvoj. A když už jsem se dotkl letecké dopravy, neboť v jejím režimu (ČD/ČSA) je provozován vlak Pendolino, tak i zde je zásluhou pana primátora, že Pardubicemi jenom neprojíždí, ale spojuje nás se světem. V Pardubicích se zkrátka udělala hromada práce. Pana primátora znám i z různých jednání. Je to tvrdý, nekompromisní politik, člověk, který preferuje zájmy města a jeho občanů. Takových lidí v současné české politice až tak moc není.
A co se týče "Pardubické juniorky“? Loni jsme oslavili páté výročí, co je firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. generálním partnerem tohoto turnaje pro dorost ve věku 15 až 18 let. Všichni významní tenisté, které kdy Československá a Česká republika měly, prošli „Pardubickou juniorkou“ a často byli i jejími vítězi. Firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. má ke sportu, a obzvláště k tenisu, blízko. Propagační aktivity v této sféře zapadají do naší firemní strategie a jak nasvědčují výsledky českého tenisu, určitě se vyplácí. Nastupující naděje Pardubicka ale podporujeme i v dalších sportech.

Zahajovací party se účastnila legenda československého tenisu pan Cyril Suk starší.
Panu Sukovi se v Pardubicích narodil tatínek. A „Pardubickou juniorku“ tu ve dvouhře vyhrál v roce 1960. Pak přišly na řadu jeho děti Helena a Cyril, kteří na „Pardubické juniorce“ rovněž zvítězili. Jsme proto rádi, že naše pozvání přijal.

Loni na jaře jsem se toulal „Českou Kanadou“, a co vidím? Automobily s logem firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a vaše lidi dokončující most úzkokolejné železnice akciové společnosti Jindřichohradecké místní dráhy.
Jindřichohradecká úzkokolejka (a její turistická proslulost tomu napovídá) by mohla být vnímána především jako rarita. Určitě jí je. Avšak především je plně funkční železnicí se vším všudy, která zajišťuje dopravní obslužnost občanů této země – osob i nákladů tohoto krásného jihočeského regionu. A samozřejmě jako každá železnice i ona vyžaduje údržbu a popř. modernizaci tak, aby svou bezpečností a dalšími aspekty mohla toto své hlavní poslání plnit, tedy aby vyhovovala českým drážním normám.

Určitě ne každá firma je zařízená na rozchod kolejí 760 mm.
To je další aspekt. V Česku, co já vím, moc firem, které jsou zařízeny na úzkokolejné tratě, není. My tuto trať podporujeme také proto, že to je kus české historie a unikát i v rámci střední Evropy. Naším stěžejním klientem jsou však České dráhy, u nichž jsme začínali. Náš záběr se sice postupem doby podstatně rozšířil, ale dráha, ta nás vychovala. To, že je firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. úspěšná, je záležitost nejen top managementu, ale všech zaměstnanců. Na trhu jsme dvanáct let, a z původních čtyřiceti pracovníků nás je teď tři sta. Z obratu čtyřicet milionů korun v prvním roce jsme v loňském roce udělali obrat jednu miliardu čtyři sta milionů korun. Devadesát procent výkonů jsme realizovali vlastníma rukama. Tzn. bez subdodávek. Všechno jsme nejen odřídili, ale i odpracovali, což je v současné době dost neobvyklé. Jsme českou firmou a jsme na to hrdi. Vlastníme sami sebe – tedy český kapitál. Kdosi z návštěvníků „H-centra“ řekl, že jeho realizace je naší reflexí zpět k tomuto regionu. A že je rád, že peníze, které naše firma vydělá, takto částečně vracíme zpět. Že nekončí ve Švédsku, ve Francii, v Německu apod. Globalizaci ale firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. bere. Je zákonitá. Je však otázkou, do jaké míry je pro takto malou zemi únosná. Za svou éru jsme již měli řadu nabídek, abychom firmu prodali. V loňském roce další a velice lukrativní. Ale zatím ještě nejsme tak staří a natolik nás to baví, že to dál táhneme a rozhodujeme si sami o sobě. Na druhou stranu nemáme žádného bohatého strýčka, který může firmu podržet. Je to něco za něco. Jsem přesvědčen, že doba českých firem ještě v tomto státě přijde.

Otevřením „H-centra“ jste významně obohatili občanskou vybavenost Pardubic a Pardubicka.
Při výstavbě tohoto multifunkčního sportovně relaxačního centra jsme byli občas atakováni, a chci věřit, že povětšinou v dobrém, že si jej stavíme pro sebe. Že si budujeme výkladní skříň apod.

Dovolím si vám skočit do myšlenky. Určitě je dobré mít za sebou kvalitně odvedené zakázky a doporučující reference spokojených zákazníků. Nicméně není na škodu, když firma může své zdraví a sílu prokázat i dalšími aktivy, jako je ve vašem případě velkoryse koncipované „H-centrum“. To si zákazník či investor totiž dokáže vyložit i tak, že se mu snižují rizika, protože firma, s níž jde do byznysu, nemá svá aktiva pouze na papíře.
Ano, je to i to, co jste naznačil. Na druhou stranu, pokud se po „H-centru“ projdete, nenajdete tady téměř žádá loga firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Druhá skupina lidí zase říká: „Vy jste blázni, chlapi. To se vám v životě nemůže vrátit.“ To jsou dva póly a my se pohybujeme někde v prostředku. Víme, že nějak se to uživit musí, a jestli to vydělá na vlastní investici, která rozhodně nebyla malá, to se uvidí. „H-centrum“ má více významů. Za prvé jako podnikatelský záměr a za další jako zázemí pro zaměstnance naší firmy. Firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. vznikla v pardubickém regionu. Začali jsme tady podnikat a „postavili se na nohy“. Region nám svým způsobem pomohl a jsme tady doma, takže mu to i tímto způsobem vracíme. Formou užitečnou pro lidi. To není prázdná fráze. To, že jsme firmou lidí pro lidi a že chceme být užiteční svému okolí, myslíme vážně. A podle zájmu občanů o služby „H-centra“ se jeví, že je to tak chápáno.

Když jsem nakoukl do jedné z hal komplexu „H-centra“, první co mne oslovilo, a já to okamžitě okomentoval slovy: „Že jsem si nevzal lezačky…“, je váš (na výšku desetimetrový) komplex lezeckých a boulderových stěn. Obzvláště pikantní pak je extrémní „krápník“ trčící zprostřed stropu. Určitě se ale časem najde někdo, kdo jej dokáže zmáknout… Myslím, že by se tu líbilo i kolegovi vašeho primátora, panu primátorovi hl.m. Prahy Pavlu Bémovi. Je to nádhera.
Ano, vím, že pan primátor Bém je dobrý lezec. Nápad vybudovat zastřešené lezecké a boulderingové centrum zde byl již od prvopočátku. My jej pouze rozvinuli do velkorysejších dimenzí. Určitě je to zajímavý doplněk, ne tak obvyklý a navíc umožňující intenzivní relaxaci. Pokud budeme mít tu čest, rádi pana doktora Béma pozveme, aby si přišel vyzkoušet naše lezecké stěny. Díky za tip.

www.hcentrum.net
www.cht-pce.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo