Menu

GUARANT International spol. s r.o.

Guarant International slavil patnáctiny

24. 11. 2006


patří mezi přední organizátory a poskytovatele služeb v meetings, incentives, congresses & exhibitions industry v Evropě. Působí od roku 1991 a v průběhu patnácti let své existence získal rozsáhlé zkušenosti se zajišťováním malých, velkých i nejprestižnějších celosvětových akcí. S týmem třiceti stálých profesionálů a stovek externích specialistů a spolupracovníků zajišťuje více než sto akcí ročně. Jeho dceřiné společnosti pak operují – GUARANT CTO International z hlavního města Ruské federace – Moskvy a GUARANT International, s.r.o. z hlavního města Slovenské republiky – Bratislavy. Je jointventureovým partnerem jednoho z největších organizátorů v meetings, incentives, congresses & exhibitions industry světa společností MCI.

S Ing. Karlem Procházkou, jednatelem společnosti Guarant International, se potkáváme v době, kdy tato firma slaví patnáct let existence. S Guarantem jsem měl tu čest komunikovat téměř od jeho začátků. Ve Všudybylu jsem pak informoval i o v Česku zřejmě mediálně nejvíce prezentované akci, které se Guarant zdařile zhostil – Výročním kongresu Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové Banky 2000.
Když jsme se nedávno sešli s klienty a partnery na narozeninové oslavě Guarantu v Břevnovském klášteře, řekl jsem, že patnáct let je věk (řekněme) pubertální. A také, že si Guarant svého dětství moc neužil a pubertu že taky nijak nezaznamenal, protože jeho byznys se rozvíjel velmi rychle. S patnáctým výročím jsme tedy už zřejmě v lehce dospělém věku, kdy se díváme ne zpátky, ale dopředu. To pro Guarant Internationl znamená rozšiřovat svoji působnost za hranice České republiky. Náš byznys – meetings, incentives, congresses & exhibitions industry – podléhá globalizaci, a tudíž musíme pro kongresy chodit do tendrů v zahraničí. Vytvářet si tam co nejsilnější pozice, abychom jejich pořadatelství mohli získávat pro Českou republiku. A protože je k tomu zapotřebí know-how renomovaných celosvětově působících společností, podepsali jsme v těchto dnech smlouvu se společností MCI, která je jedním ze tří největších organizátorů meetings, incentives, congresses & exhibitions industry akcí na světě. Uzavřeli jsme s ní joint venture, jehož cílem jednak je postarat se o klienty sítě MCI u nás, v Ruské federaci a na Slovensku a jednak společně s MCI rozvíjet trh střední a východní Evropy. V neposlední řadě pak vytvořit podmínky pro to, abychom byli co nejúspěšnější v tendrech na získání a zajištění konferencí, kongresů, incentiv a firemních akcí do České republiky.

V loňském roce jste založili společný podnik v Ruské federaci…
Ano, jeho cílem je rozvíjet kongresový průmysl na ruském území. Máme kancelář v Moskvě a další se chystáme otevřít v Petrohradě. Do Ruska chceme dostávat velké mezinárodní kongresy, a zužitkovat tak mezinárodní reference Guarantu i jeho patnáctileté know-how. Chceme pomoci pořadatelům v orientaci, aby se nebáli globálního kongresového trhu a umísťovali v Rusku své mezinárodní akce. Od našich kolegů v Rusku pak očekáváme pomoc při zajištění všeho, co je z hlediska znalostí místních poměrů pro zdárný průběh kongresů a dalších typů akcí potřebné. I na ruském trhu tedy máme za cíl, aby byl Guarant CTO International považován za lídra.

Kongres, a obzvlášť velký kongres, je pro město a pořadatelský stát ekonomicky velmi přínosný. Proto, než je kam přidělen (už kvůli velmi intenzivním aktivitám soupeřících konkurenčních kongresových destinací), je třeba velkého diplomatického úsilí a obchodního lobbingu nejen pořadatelů, ale i vrcholové politické reprezentace státu a metropole, pro niž má být získán. V šestém (kongresovém) vydání letošního Všudybylu na podobné téma s ministerským předsedou malajského státu Melaka panem Datuk Seri Mohd. Ali Bin Mohd. Rustam hovořila redaktorka Všudybylu Lucie Bublíková. Vzpomněl jsem si na to, protože za pár dní kvůli získání pořadatelského práva na velký kongres pro Prahu odlétáte do Malajsie.
Ano v Kuala Lumpur 6. listopadu začíná gynekologický kongres, který pravidelně mívá na dvanáct tisíc účastníků. Zabývá se problematikou porodnosti a pomoci určitým částem světa. Řekněme, že je to takové malé OSN v oblasti zdravotnictví. Oficiálními delegacemi se jej účastní kolem sto padesáti zemí a spolu s nimi spousta dalších individuálních delegátů. Guarant už několik let pracuje na tom, aby se tento kongres dostal do České republiky. Připravili jsme proto kandidaturu, která již úspěšně prošla řadou kol výběrového řízení, a z portfolia desítek zájemců jsme se dostali mezi posledních šest kandidátů. Příští týden se v Kuala Lumpur rozhodne, zdali v rámci těchto šesti Česká republika, resp. Praha, uspěje.

V jednom z prvních povídání, které jsme kdy spolu dělali, jste dokumentoval, proč je realizace velkého kongresu pro ekonomickou bilanci dané země a města přínosná. Jeho název sděloval, že kongresový účastník v Česku každý den utratí na čtyři sta dolarů. I kdyby to bylo méně, určitě to je nesmírně zajímavé zahraniční inkaso. No ale „pánové a dámy tam nahoře“ velmi často mívají jiné, ze svého existenčního hlediska důležitější věci než dostávat do České republiky vysoce koupěschopné spotřebitele. Takže trocha osvěty by zřejmě neškodila.
Efekt ze získání kongresu je multiplikační. Na jedné straně je to finanční stránka. Tržby (zahraniční inkaso), obzvláště z velkých kongresů, nejsou pro dané město a stát zanedbatelné. Jsou v řádech stovek milionů korun z jedné akce. Druhým momentem je, že renomovaný kongres přivádí vysoce směrodatné účastníky, kteří, pokud jsou spokojeni, referují v tom smyslu o navštívené zemi. To je jedna z vůbec nejúčinnějších forem reklamy. Způsob, jak zajistit příliv dalších investorů do země. Za třetí, pokud díky kongresu shromáždíte odborníky z celého světa, vždycky je to pro know-how pořadatelské země přínosem. Takových efektů bychom jistě vysledovali ještě celou řadu. Chceme proto, aby se naše hlavní město Praha stalo určitým centrem kongresového průmyslu, a to i v tom smyslu, že bychom některé služby, které s kongresy souvisí, rádi vyváželi i do zahraničí. Ať se totiž kongres koná kdekoliv na světě, můžeme pro něj formou outsourcingu odtud z Prahy zajišťovat některé služby. Nejen díky tomu, že s nimi máme patnáctileté zkušenosti a Guarant International dobré reference. Především proto, že disponujeme vynikajícím týmem kvalifikovaných lidí a že kvalitní služby poskytujeme za finančně zajímavých podmínek. Při současné úrovni informačních technologií je možné vytvořit v Praze něco jako centrum kongresových služeb. Technologie, kterými disponujeme, umožňují, že není třeba sedět přímo v místě konání kongresu. Jako příklad takto zajišťovaných služeb bych mohl uvést registraci účastníků kongresu.

Součástí tohoto vydání Všudybylu je fotoreportáž z Břevnovského kláštera v Praze z oslav vašeho patnáctého výročí.
Celá naše historie se odvíjí od toho, jaké jsme měli a máme klienty a partnery. Bez nich bychom se nikam nedostali. Rád bych jim i touto cestou, prostřednictvím Všudybylu, poděkoval, protože díky nim jsme oněch patnáct let na trhu. Věřím, že spolu s nimi budeme moci tento byznys rozvíjet tak, aby meetings, incentives, congresses & exhibitions industry akcí bylo v České republice co nejvíce. Naším cílem je držet pozici lídra pro střední a východní Evropu a maximálně podporovat všechny kongresové destinace v České republice.www.guarant.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka