Menu

První z budov Grandhotelu Pupp, zvaná „Saský sál“, byla postavena na objednávku tehdejšího starosty města Deimla v roce 1701. Sálem byly položeny základy k řadě pozdějších hotelových staveb. V době stoupající slávy Saského sálu vládl na karlovarské radnici další starosta Andreas Becher. Také on vlastnil pozemky v nivě za ohybem říčky a rozhodl se vystavět svůj „Lusthaus“ v pravém úhlu k Saskému sálu, zhruba v místech dnešního Zrcadlového sálu a restaurace Grandrestaurant Pupp. Hned od začátku se mu začíná říkat Český sál. V roce 1760 přichází do Karlových Varů Jan Jiří Pop, rodák z Veltrus, který do té doby působil jako cukrář hraběte Rudolfa Chotka, a nastupuje na místo u zdejšího cukráře Mitterbacha. Roku 1775 se ožení s Mitterbachovou dcerou Františkou, která kupuje od vdovy po starostovi Becherovi třetinu Českého sálu. Následujícího roku kupuje Františka druhou třetinu a poslední dokupuje roku 1776 její manžel, který se mezitím začal podepisovat jako Johann Georg Pupp. V témže roce rozbíhá svůj podnik. Během 19. století se firma úspěšně rozvíjela a v roce 1890 rodina Puppů, reprezentovaná bratry Antonem, Juliem a Heinrichem, získala do vlastnictví i původní Saský sál. Téhož roku je založena rodinná akciová společnost. Šest let poté předává firma vídeňským architektům Fellnerovi a Helmerovi takzvaný „Etablissement Pupp“, aby byl tento soubor jednotlivých budov v roce 1907 s konečnou platností scelen v novobarokně pojatý „Grandhotel Pupp“. V letech 1922–1923 vrcholí přestavba a modernizace hotelu. Každý pokoj má vlastní koupelnu s teplou a studenou vodou, a za největší úspěch byl pokládán fakt, že před začátkem II. světové války se Puppům konečně podařilo koupit poslední ze žádaných budov „Dům Boží oko“, dnes Café Pupp.

Grandhotel Pupp hostil prezidenty Visegrádu

20. 11. 2010

V roce 1335 bylo sídlo maďarských králů, hrad Visegrád, dějištěm jednání mezi polským, českým a maďarským králem. Ti se tu dohodli na spolupráci v politických a obchodních otázkách. O staletí později, 15. února 1991, pak na témže místě byla prezidenty Maďarska, Polska a Československa ustavena další středoevropská iniciativa – Visegrádská trojka. Visegrádskou čtyřkou, označení čtyř zemí ve střední Evropě Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, se stala až po rozdělení Československa roku 1993. Zatím poslední summit prezidentů Visegrádu se uskutečňuje první listopadový víkend v České republice v Karlových Varech, a tak rozhovor s F&B manažerem Grandhotelu Pupp panem Bc. Richardem Lhotákem 4. listopadu 2010, v době jeho vrcholících příprav, začínáme právě touto událostí.
Grand Hotel Pupp je fenoménem pohostinnosti a gastronomie. Navazujeme na slavnou tradici, která byla starostou Karlových Varů panem Deimlem zahájena v roce 1701. Výjimečné postavení Grandhotelu Pupp potvrzuje i skutečnost, že jsme byli vybráni, abychom zajistili galavečeři prezidentů Visegrádské čtyřky. Grandhotel Pupp totiž nemá v České republice, a prakticky ani ve střední Evropě, obdoby, a tak i naše slavná historie pohostinnosti a kvality služeb nás zavazuje realizovat tuto významnou akci na nejvyšší profesionální úrovni. Pro všechny zaměstnance je to prestižní záležitost a pro mnohé z nás celoživotně nezapomenutelná událost.

Nejen láska, ale i přízeň hotelových hostů, včetně prezidentů zemí Visegrádu, prochází žaludkem.
Lidé hotel a jeho restaurace hodnotí nejen podle architektonických dispozic a designu interiérů, zasazení do krajinného prostředí či urbanistického kontextu, vstřícnosti personálu a celkové atmosféry, ale i podle chuťových vjemů. Kompletní scénář takto významné události prochází striktním schvalovacím procesem. Prezidentské menu bylo pečlivě vybíráno manželkou pana prezidenta paní Livií Klausovou a ředitelem protokolu prezidentské kanceláře panem Jindřichem Forejtem. Bylo vybráno takové, aby charakterizovalo hostitelskou zemi a oslovilo zahraniční hosty, kterým přibližuje atmosféru České republiky a Karlových Varů. Jeho součástí jsou vína z Valtic – Sylvánské zelené 2008 a Cabernet Sauvignon – Merlot Barrique 2008. Vzorky byly vybírány tak, aby co nejlépe reprezentovaly Moravu jako producenta skvělých vín a doladily chuťový zážitek ze slavnostního menu, kde hlavním chodem bude pečená jelení svíčková. Stěžejní program večera, umělecký i gastronomický, se bude odehrávat v našem Slavnostním sále.

Jak prokazuje nejen Visegrádská čtyřka, jste významným mezinárodním kongresovým a festivalovým hotelem.
Ano, máme tu střediska, která dokáží najednou pojmout a uspokojit až tisíc lidí. Ve slavnostním sále máme možnost odstravovat až 600 lidí najednou. Stylové dobové prostředí Becher’s baru opakovně láká atmosférou anglické restaurace. V tomto prostředí je možno tancovat a ochutnat více než dvě stě skvělých míchaných nápojů. Disponujeme kavárnou, která se bude po několika letech opětovně modernizovat s vysokou kulturou servisu kávy a podávání jedinečných dezertů dle receptur z dávné historie Puppu. Grandrestaurant GH PUPP je středisko, kde náročná klientela najde ty nejvybranější pokrmy doplněné skvělými světovými víny. Malá dvorana je charakteristická centrální dislokací. Každý host, který navštíví Gradhotel Pupp, jí prochází. Milovníci čajů a večerů při vážné hudbě, a také architektury, si zde zajisté přijdou na své. Musím připomenout Rendez Vous, La Belle Epoque, Chopin, Zrcadlový sál, 24hodinový Room Servis, které jsou odbytovými středisky celého úseku Food & Beverage. Jeho nedílnou součástí jsou cateringové služby. Poptávají¨je pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu, nadnárodní společnosti a další klienti přímo v Karlových Varech a v okolí, byť to okolí bývá vzdáleno i několik set kilometrů. Tedy nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Pane Lhotáku, příští rok budete slavit tři sta deset let existence Grandhotelu Pupp.
Jak už jsem se zmínil, k jeho renomé výrazně přispělo nejen nádherné prostředí a světovost lázní Karlových Varů a jeho novobarokní architektura, ale také kvalitní kuchyně v čele s mistry šéfkuchaři, jejichž vynikající pokračovatelkou je naše současná šéfkuchařka paní Vlaďka Příhodová. V našem hotelu se snoubí krása minulých století s moderním designem. Kvitují to i stálí hosté, kteří se k nám vrací právě kvůli úžasné atmosféře. K tomu, aby se těšili do jim důvěrně známého prostředí, přispívá vysoce profesionální přístup hotelového personálu. Klienty Grandhotelu Pupp bezesporu těší, že pro nás nejsou anonymními hosty, že si pamatujeme, jak se jmenují, a že je při jejich příjezdu vítáme jejich příjmením, jako kdyby jen na chvíli opustili hotel.

Pracovat v Grandhotelu Pupp je bezesporu srdeční záležitostí.
Určitě. Trávím tady i spoustu volného času. Být hostitelem totiž vyžaduje člověka oddaného službám – pojmout servis jako poslání. Velkou výhodu při nynější řídící práci pro mne jsou praktické zkušenosti z jednotlivých středisek. Vysoce proto hodnotím i součinnost a podporu dalších úseků Grandhotelu Pupp vedených panem Ing. Michalukem, paní Huberovou, ale i se skladem a realizačním oddělením. Velký důraz kladu na oborovou zdatnost, tedy na vzdělávání a profesní tréninky, včetně prohlubování znalostí o produktech, které hostům nabízíme. Zejména u mladších kolegů. Do organizačních činností implementujeme moderní prvky řízení, které si vedoucí úseků rychle osvojují. Máme minimální fluktuaci, takže také stabilita pracovních sil a vztahů výrazně přispívá ke špičkovému produktu a ke spokojenosti hostů, kteří v Grandhotelu Pupp potkávají známé tváře. Např. pana Hejcmana, který tu pracuje již čtyřicet let. Naše motto je: „Lidé jezdí za lidmi“ – ochota, vstřícnost, přátelská a plně profesionální služba se zvláště v dnešní době stává nejsilnější stránkou hotelových služeb. Zabezpečení tak prestižní akce, jako je setkání prezidentů Visegrádu, proto vnímám nejen jako ocenění Karlových Varů, ale také kvalit Grandhotelu Pupp, a zejména pak vysoké profesionality všech svých kolegů v čele s naší generální ředitelkou Ing. Andreou Pfeffer-Ferklovou.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo