Menu

Grandhotel Ambassador Národní důmKarlovy Vary

08. 07. 2015

V centru Karlových Varů byl po velkorysé rekonstrukci znovu otevřen skvost vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, secesní nárožní budova Grandhotel Ambassador Národní dům. Skýtá vysoký standard hotelových, lázeňských a společensko-kulturních služeb.
Řízením hotelu byla pověřena společnost Continental Management Company, s. r. o., s jejímž jednatelem Janem Motlíkem se potkáváme 17. června 2015, čtyři dny po slavnostním otevření hotelové části Grandhotelu Ambassador Národního domu.
Pane Motlíku, konferenciér váš hotel připodobnil k Fénixovi.
Když jsem před sedmi lety zakládal společnost Axxos, pronajal jsem si kancelář naproti a z okna se přes ulici díval na tehdy chátrající Národní dům. Téměř denně jsem si říkal, že jen blázen se pustí do rekonstrukce a následného provozování takto finančně náročného projektu s nejistým ekonomickým výsledkem. Po pár letech jsem byl osloven společností Eltodo, zda bych neměl zájem ucházet se o jeho provozování. Zpočátku jsem tedy k nabídce přistupoval skepticky, byl to pro mne nicméně impuls detailně se seznámit s faktickým stavem Národního domu, s jeho interiéry apod. Provedl jsem hlubší analýzu a musel jsem přiznat, že můj původní náhled byl mylný. Uvědomil jsem si, že za splnění určitých podmínek se může jednat o výjimečný projekt nejen v rámci Karlových Varů, ale celého Česka, a přistoupil jsem k tomu jako k jedinečné příležitosti, která se už nebude opakovat. Základní podněty, které změnily můj náhled, byly dva. První, že přes zoufale zchátralý stav interiérů jsem cítil úžasnou sílu místa – genius loci –, kterou tu každá vnímavá osoba musí velmi intenzivně pocítit a jež je tak důležitá u všech úspěšných projektů tohoto druhu. Druhým faktorem bylo, když jsem si jednoho letního dne otevřel okna do ulice Tomáše Garrigua Masaryka a uvědomil si, že ta již není zónou výhradně obyvatel Karlových Varů, ale stala z ní klasická „mix zóna“, jedna z těch, které zdobí turisticky atraktivní světová města. Území, kde se setkává občanský život s životem turistů a lázeňských hostů. Že každý druhý člověk, který tzv. Masaryčkou prochází, hovoří cizím jazykem. Ať už je to němčina, angličtina, ruština, japonština, či korejština. Že aniž bych to předtím postřehl, stala se z Masaryčky součást lázeňského území, která je ale občany Karlových Varů vnímána, jako jejich výsostné území. Tím atraktivita místa, kde se Národní dům nachází, dostává úplně jiný rozměr, než jaký mělo před dvaceti třiceti lety, kdy bylo zajímavé pouze pro místní.

Pro investora, společnost Eltodo, jste zpracoval koncept Grandhotelu Ambassador Národního domu.
Má studie představila Národní dům jako kulturní a společenské centrum Karlových Varů a zároveň jako lázeňský hotel. Po dva roky jsme se pak s mým týmem z role budoucího provozovatele podíleli na průběhu rekonstrukcí. V koordinaci s investorem a architekty jsme pomohli přetvořit Grandhotel Ambassador Národní dům do podoby, o níž jsme přesvědčeni, že je nejen funkční, ale i atraktivní pro široké spektrum hostů a pro investora ekonomicky zajímavá.

Váš hotel krom toho, že disponuje hotelovými středisky, má impozantní Slavnostní sál Orpheum a zajímavě řešené Ambassador Grand Spa & wellness.
Sál Orpheum je od samého počátku existence objektu, od roku 1901, proslulý. Vždy byl dominantou a nejatraktivnějším místem Národního domu. My na tuto tradici navazujeme jeho širokospektrálním využitím. Koncerty, varietní a taneční programy, konference, plesy – to vše se bude odehrávat ve slavnostním sále Orpheum tak často, jak jen to bude možné. V souvislosti s ním bych zmínil skutečnost, na niž jsem velmi hrdý. Stal se domovskou scénou Karlovarského symfonického orchestru.
Co se týče spa & wellness, to je naopak naprostá novinka. To v Národním domě nikdy nebylo. Je jasné, že žádný větší hotel v Karlových Varech, který chce být úspěšný, nemůže existovat bez vlastního komplexního lázeňského zázemí. Po dohodě s investorem a projektanty se nám podařilo nalézt prostor pro umístění tohoto střediska. Naše Ambassador Grand Spa & wellness představíme veřejnosti 1. srpna 2015. Bude srovnatelné se zařízeními v nejrenomova­nějších lázeňských hotelech.

Vzhledem k lokalitě, v níž se Grandhotel Ambassador Národní dům nachází, a k jeho historickému charakteru má potenciál čerpat hosty širokého spektra.
Bezesporu, není závislý pouze na lázeňské klientele. Orientuje se i na karlovarskou veřejnost a na segment MICE (meetings, incentives, congresses & exhibitions industry). Pro konference, incentivní eventy, firemní plesy a oslavy vytváří Slavnostní sál Orpheum a celé hotelové zázemí ideální podmínky. Očekáváme, že podle sezonnosti nás budou využívat lázeňští hosté, firemní klientela i organizátoři MICE akcí. Nádavkem k tomu pak budeme, krom kavárenské a restaurační činnosti, pro karlovarskou veřejnost a příchozí pořádat koncerty, scénická vystoupení, plesy atd.

O sepětí Národního domu a města svědčí nejen víc než stoletá historie, ale i přítomnost primátora Karlových Varů na jeho slavnostním otevření.
V této souvislosti s radostí konstatuji, že znovuzrození Národního domu se ze strany našeho magistrátu a zejména pana primátora Petra Kulhánka těší velké podpoře. Národní dům je ve Varech skutečně vnímán jako „rodinné stříbro“. Jsem rád, že si místní obyvatelé i jejich politická elita váží toho, že se našel někdo, kdo byl ochoten investovat do obnovy slávy tohoto skvostu a opět z něho vytvořit ozdobu Karlových Varů. Objekt bude sloužit nejen návštěvníkům, ale i občanům města tak, jak jsme slíbili. Skutečně všem! Ceny služeb restaurace, kavárny a baru Kakadu máme nastavenu tak, aby byly běžně dostupné pro nejširší vrstvy obyvatel i návštěvníků Karlových Varů.

O vyjádření jsem požádal i ředitele Grandhotelu Ambassador Národního domu Wernera Hauptmanna.
Náš dům byl zprovozněn po třiadvaceti letech, během nichž byl uzavřen a chátral v důsledku nejasných vlastnických poměrů. Dřív byl výsostným kulturním stánkem Karlových Varů. V rámci slavnostního uvedení Grandhotelu Ambassador Národního domu do provozu jsme proto vyslyšeli občany Karlových Varů a pozvali je, aby si jej přišli prohlédnout. V první fázi jsme otevřeli společenské a gastronomické provozy. Rovnou k tomu jsme připravili nabídku kulturních programů a gastro a koncipovali je tak, aby byly pro občany cenově dostupné. Věděli jsme, že rozjezd provozu Národního domu bude z víc než devadesáti procent stát na karlovarských obyvatelích. Ubytovací část byla zprovozněna až měsíc poté. 13. června 2015 jsme pak pro obchodní partnery uspořádali galavečer s gastronomickou událostí a kulturním programem ve Slavnostním sále Orpheum. Hostům jsme předvedli i hotelové pokoje a první z nich už v nich i nocovali.

S jakými ambicemi jste sem nastupoval?
Nastartovat vynikající hotelový komplex. V hotelnictví působím řadu let a v Karlových Varech se už považuji za místního. Věděl jsem, že Grandhotel Ambassador Národní dům se opět stane místem setkávání obyvatel Karlových Varů. Hotelem pro široké spektrum klientely.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba