Menu

Golden Prague Farewell Coctail
s nesfouknutelným narozeninovým dortem

22. 04. 2006

Společnost Comenius, Liga pro cestovní ruch, Grand Hotel Bohemia, Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy a nakladatel časopisu Všudybyl zvali ve středu 29. března na Golden Prague Farewell Coctail, jenž se uskutečnil pod záštitou viceprezidenta Hospodářské komory ČR a předsedy představenstva Hospodářské komory hl.m. Prahy Petra Kužela v Grand Hotelu Bohemia v sále Boccaccio u příležitosti zakončení Evropského bankovního a finančního fóra – EB&FF'06. V roce 2006 slaví ochranná známka Všudybyl deset let, Časopis lidí a o lidech v cestovním ruchu Všudybyl s registrací MK ČR E 10797 měl páté narozeniny a nakladateli Všudybylu (a to i velikým a nesfouknutelným narozeninovým dortem, který mi nechal na podium přivézt ředitel Grand Hotel Bohemia pan Petr Beránek) bylo připomenuto, že se v průběhu Golden Prague Farewell Coctail o půl desáté večer dožil padesáti let.


www.grandhotelbohemia.cz
www.templarske-sklepy.cz
www.pivo-krusovice.cz
www.sbaerxpert.cz
www.comenius.cz
www.mernaya.cz
www.kaviar.cz
www.hkp.cz 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo