Menu

GO a Regiontour podáním ruky

05. 02. 2005

V rámci slavnostního večera k zahájení 15. mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO a 14. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR v Městském divadle Brno místopředseda představenstva akciové společnosti Veletrhy Brno a její generální ředitel Ing. Jiří Škrla mj. řekl:

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe
Scházíme se zde na začátku roku 2005. Veletrhy Go a Regiontour zahajují tradičně naši veletržní sezonu. V roce 2004 jsme přijali jako dobrou zprávu, že náš evropský světadíl rozšířením Evropské unie učinil v uplynulém roce mimořádně významný krok na cestě postupného sjednocování. V mém projevu v loňském roce jsem mluvil o snu, který se nám v roce 2004 splní – cestovat po Evropě jen s občankou. Z jiného konce zeměkoule jsme se naopak nedávno stali „v přímém přenosu“ svědky toho, jak se mnohá, tolik vyhledávaná turistická letoviska na březích Indického oceánu během pár okamžiků stala obětí přírodní katastrofy a místem lidských tragedií. Bezprostředně po ničivých vlnách tsunami se na celém světě jako výraz lidské sounáležitosti vzedmula vlna solidarity a pomoci. Připomeňme si motto středověkého básníka Johna Donne, které uvedl v život ve své knize „Komu zvoní hrana“ Ernest Hemingway:
„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, každý je kus nějakého kontinentu, nějaké pevniny. Jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší. Jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mě méně, neboť jsem část lidstva. Proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana. Zvoní tobě“.

To může udělat každý z nás
Peníze ze sbírek mnoha států, firem a soukromých dárců, k nimž se příspěvkem milionu korun připojila i akciová společnost Veletrhy Brno, mají pro postižené země nesporně svoji váhu a hodnotu. Pomohou lidem přežít první týdny a měsíce, poslouží k postupné nápravě materiálních škod způsobených přírodní katastrofou. Pro země jako jsou Thajsko, Srí Lanka a Indonésie je turistika podstatným zdrojem příjmů. Ovšem skutečný, každodenní boj je čeká teprve až vlna soucitu opadne. Pro tyto země daleko větší katastrofu než vlny tsunami a zemětřesení znamená nebezpečí izolace, kdy by se k nim turistický svět obrátil zády. Daleko větším neštěstím by pro ně byl turista, který nepřijede. Jsem přesvědčen, že ještě důležitější než miliony korun, dolarů či eur okamžité mezinárodní pomoci jsou pro tyto země prostředky, které zde jako turisté utratíme o svých dovolených. To může udělat každý z nás, to není otázka milionů. Navíc tím pomůžeme sejmout nálepku „nemoci“, kterou tyto země díky mnohdy zkresleným informacím neprávem nesou.

Sejmout nálepku „nemoci“
Turistické veletrhy, tedy i ten náš brněnský, který dnes zahajujeme, jsou dokladem toho, že ani newyorská tragédie z 11. září 2001, způsobená rukou člověka, nedokázala svět vykolejit. Stejně tak ani přírodní katastrofa v jihovýchodní Asii nic nezmění na skutečnosti, že tato oblast i nadále patří k těm částem světa, které bezezbytku naplňují naši představu „pozemského turistického ráje“. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, věřím, že u vás najdu pochopení, pokud jsem podstatnou část svého projevu věnoval události, která je v naší paměti stále čerstvá. Přál bych si, aby moje slova vyzněla nejen jako její pietní připomínka, ale hlavně jako výzva nám všem, abychom zemím jihovýchodní Asie trvale poskytovali pomoc způsobem, o němž jsem se zmínil a pro který je koneckonců turistický veletrh jako stvořený. Dnes zahájené veletrhy GO a Regiontour považujme proto za podání ruky, za optimistický pohled do budoucna.

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka