Menu

George Bush s mikrofonem ProMoPro

02. 03. 2003

Úspěšná realizace největší kongresové akce roku 2002, summitu NATO, byla s to katapultovat Česko do nejvyšších sfér kongresového byznysu (což je pro zemi o miliardách dolarů ročně zahraničního inkasa nad stávající rámec). Výsledek?
Úspěšná demonstrace síly a pro konkurenční kongresové destinace hrozivě mohutné mávnutí pomyslné páky obrovitého katapultu. Ale naprázdno. Nicméně, úspěšně zvládnuté technické zabezpečení summitu NATO (a nejen ono) přispělo k tomu, že společnost ProMoPro z České republiky letos začátkem roku převzala v kanadském Vancouveru prestižní cenu každoročně udělovanou nejlepší firmě světa v oblasti aplikace kongresové techniky. 

Udělení ocenění mi bylo záminkou požádat o rozhovor jednatele společnosti ProMoPro paní Milenu Veselou a pana Jaroslava Veselého na téma přezíravého vztahu „našinců“ k dispozicím Prahy a Česka v oblasti kongresového byznysu a cestovního ruchu vůbec.
Bohužel. Co se týče české strany, za summitem NATO se „zavřela voda“. Jako kdyby nebyl. Všude ve světě, pokud se něco takového uskuteční, se to snaží co nejvíce zužitkovat, aby si všichni kolem uvědomili, kde je teď in pořádat kongresy. Nedávno jsme se vrátili z výročního zasedání celosvětové „Congress Rental Network“, jejímž iniciátorem byl Philips a jejíž organizaci převzala společnost Bosch, která od Philipsu koupila divizi tlumočnických zařízení. „Congress Rental Network“ sdružuje nejrenomovanější firmy z pětačtyřiceti států světa. Je tam zastoupena Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Austrálie, Asie a pochopitelně Evropa. Výroční zasedání se konají pokaždé jinde. Již se uskutečnila v Jihoafrické republice, v Portugalsku, v Rakousku a letos v lednu v Kanadě ve Vancouveru. Na zasedání se každoročně vyhlašuje prestižní ocenění „Agent roku“. Letos bylo uděleno firmě ProMoPro. Je to obrovské uznání. Výraznou měrou k němu přispělo právě úspěšné provedení summitu NATO, kde jsme zajišťovali veškeré technické a doprovodné práce, vyjma počítačových a datových sítí.

Zmínil jsem přístup Česka k šancím…
V oblasti kongresů se pohybujeme pětatřicet let. Je trvale zarážející, že Český stát nemá zájem takovéto úspěchy ekonomicky zužitkovat. Nejedná se pouze o promarněné mezinárodní ohlasy na kongres NATO. O Výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky 2000 rovněž pochvalně hovořil celý svět a také to šlo do ztracena. A to nehovořím o řadě „menších“ prestižních kongresů pro tři až pět tisíc účastníků (rozumějte, tři až pět tisíc pozitivních referencí směrodatných lidí). Firmy, jež kongresy zadávají a financují, si pečlivě vybírají destinace, kde je realizovat. Směřují je tam, kde očekávají, že dopadnou dobře. A to i co se týče bezpečnosti, ohlasů účastníků na pořadatelskou zemi a reakcí hostitelské země na kongres. Obhlížejí místa a právě probíhající kongresy. Zjišťují si, jaké firmy je dělají, berou si reference. Vysoce pravděpodobně si nikdo (snad vyjma Česka) nedovolí ohlasy na kongresy takových dimenzí, jako byl summit NATO, nevyužít pro akceleraci realizace svých záměrů v oblasti zahraničního obchodu.
Ve Vancouveru musel mít můj manžel podrobnou zprávu o průběhu zasedání NATO. O tom, co jsme tam montovali, co jsme dělali. Po skončení projevu za ním chodili zástupci jednotlivých států a blahopřáli. Představa, že jsme dělali kongres, kde jsme od položení koberců, postavení kanceláří, televizního studia až po dodání techniky všechno zařizovali sami, pouze se zapůjčením části zařízení a techniků zvenku, byla pro ně naprosto úžasná.

Jak vám vycházelo vstříc místo konání?
Kongresové centrum Praha? To se snaží dělat kšefty. Dostávali jsme se tak do situací, že třeba do prostor, kde se měl konat slavnostní oběd všech hlav států, jsme byli vpuštěni ani ne čtyřiadvacet hodin před jeho započetím. Přitom se tam muselo zajistit postavení, odzkoušení techniky, kontrola bezpečnosti apod. Ještě 14 dní před zahájením summitu probíhala v Kongresovém centru jiná akce. Vzhledem k tomu, že se kongresu kongresů účastnilo pětačtyřicet hlav států, vše nesmírně komplikovala důkladná bezpečností opatření, neustálé kontroly. Kdybychom věděli předem, do jakých podmínek půjdeme, zřejmě bychom to odmítli. Šli jsem do toho s tím, že nás tam pustí měsíc či dva měsíce předem, aby se vše pečlivě připravilo a odzkoušelo. Místo toho jsme to museli stíhat v šibeničních lhůtách. Dopadlo to ale dobře. Bez jediné chybičky či zádrhelu. To nebyla pouze otázka připravenosti a technického umu. V tomhle případě i toho, že se nás opravdu drželo štěstí.

Co vaše byznysy v Česku? Předpokládám, že jste Na Rubešce rozšířili svoji sbírku robotických kamer, obřích projekčních stěn apod. o další mnohamilionovou investici…
Na summitu NATO byla světová premiéra nového tlumočnického zařízení. Jedná se o převratný dvaatřicetikanálový plně digitální systém. Na summitu byla použita jeho beta verze, kterou výrobce tři měsíce před tím testoval v Německu v Eindhovenu, kde si pronajal halu, která na devadesát procent odpovídala kongresovému sálu v Praze. Tři měsíce tam zařízení trápili. Nicméně firma Bosch nám pro jistotu poslala ještě záložní zařízení. Organizátoři summitu NATO si ale objednali ještě další sál, kde takovéto zařízení potřebovali. Záložní zařízení jsme proto použili jako hlavní. Když to zástupci výrobce viděli, málem je ranila mrtvice.

Co dvaatřicetikanálový plně digitální tlumočnický systém umí?
Doposud se dělala zařízení, která zvládala šestnáct jazyků. Vzhledem k rozšíření Evropské unie a k její interní směrnici, že každý zástupce státu má právo hovořit vlastním jazykem, bude nutno tlumočit do více než dvaceti jazyků. Proto jsme zařízení koupili. Nedávno jsme byli kontaktováni agenturou z Bruselu, která pro Evropskou unii pracuje. Zjišťovala, zda toto zařízení vlastníme a za jakých podmínek by si je od nás mohla půjčovat.

V rámci summitu NATO platila velmi přísná bezpečnostní opatření. Opakovala se situace z Výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky 2000, kdy jste nemohli do velkého kongresového sálu? Kdy vaši nepřítomnost úspěšně kompenzovaly robotické kamery automaticky naváděné prostřednictvím jednoho z právě aktivovaných šedesáti diskusních mikrofonů zrovna hovořícím účastníkem kongresu, jehož obraz se tak promítal na obří projekční stěnu v sále a na další plochy mimo sál?
Kupodivu jedni z mála, kteří měli do velkého kongresového sálu přístup během jednání, byli lidé z ProMoPro.Tomu ale předcházely důkladné bezpečnostní prověrky. Naše firma (a současně i dvaadvacet jejích pracovníků a externistů) bylo prověřeno na stupeň tajný, což je druhý nejvyšší stupeň v České republice. Prověřování trvalo zhruba rok. Prověrky Národního bezpečnostního úřadu pohltily čtyřicet procent času, který jsme přípravě summitu věnovali. Naštěstí to nebyla jednorázová investice. Umožňuje nám to dostávat se k dalším zakázkám. Již dnes některé specializované firmy poptávají zajištění akcí nejen naší technikou, ale i prověřenými pracovníky.

Zdá se, že firmě ProMoPro by mohlo být „šumafuk“, že kormidelníci Česka rezignují na prosazování zájmů zahraničního obchodu Česka v konkurenčním prostředí ostatních kongresových destinací, už proto, že poptávka po vašich službách dalece přesahuje místní rámec. Nicméně, vůbec si nemyslím, že z toho můžete mít radost.
Bereme to střízlivě. Šedesát procent výkonů, které reprezentují čtyřicet našich procent tržeb, děláme pro české zákazníky. Čtyřicet procent výkonů, které reprezentují šedesát procent tržeb, pak pro zahraniční. V „Congress Rental Network“ i v rentalové síti Barco (v níž je ProMoPro zařazeno do kategorie „Golden Rental Partner“) dělíme zákazníky na dvě skupiny. Podle ceníku, v němž vpravo jsou uvedeny typy, vlevo ceny. Jedna skupina se nejdříve dívá doleva a vybírá si typy a poté cenu. Druhá skupina se nejdříve dívá doprava na ceny a poté na typy. První skupinu označujeme „First Left After Right“ a druhou skupinu „First Right Down After Left“. Většina českých zákazníků se řadí do „First Right Down After Left“.

To jste mi připomněli, že jsem dosud také neřekl nic nepatřičného. I mé předešlé konstatování, že cestovní ruch v Česku nestojí za to, aby se jím kdokoliv zabýval, bylo v intencích současné všeobecné praxe. Takže, jakou částkou jste přispěli na kampaň podporující amerického prezidenta George Bushe mladšího, aby vám osobně dělal reklamu?
To je neplacená, nicméně o to účinnější reklama. U zahraničních zákazníků v poslední době dochází k odklonu od toho, aby technické zabezpečení kongresů zajišťovali skrze prostředníky. Co nejvíce věcí se snaží objednávat napřímo. Občas tak nastává problém. Zvláště pak, máme-li exkluzivní smlouvu, např. s hotelem, stanovující, že veškeré zakázky budeme dělat přes něj. Není to jen proto, aby pořadatel kongresu ušetřil. Než totiž prostřednictvím nějakého hotelového referenta firmě realizující technické zajištění vysvětlí, co chce, může být pozdě, takže řada věcí se stejně řeší napřímo. Trend vypouštění mezičlánků je celosvětový. Čtyřicet procent zakázek a šedesát procent tržeb máme od zahraničních partnerů. A ti nechtějí prostředníky, ale reference. Pokud vidí fotografii prezidenta Bushe s mikrofonem ProMoPro, je to dané. Navíc nás hřeje to, že jsme na jednom ze zasedání summitu přišli o sluchátko z tlumočnického zařízení, protože si jej prezident George Bush, včetně schématu, jak nastavovat jazyky, seznamu tlumočníků a praporku vzal a bude je mít umístěné ve vitríně v Bílém domě ve Washingtonu jako vzpomínku na pražský summit NATO.

www.promopro.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt
Side VSH