Menu

Franz Kafka ve Francii

27. 01. 2013

Není snad Francouze,
v jehož slovníku by nezakořenil výraz „kafka?en“, užívaný v podobném smyslu slova jako naše „kafkárna“. Tedy coby znak neobvyklé, neočekávané, nesmyslné a absurdní situace. Našinec se až diví, kde se bere ona francouzská posedlost tímto autorem a hlavně velmi dobrá znalost jeho díla. Skoro by to vypadalo, jakoby Francii vůbec nepostihl onen „kafkovský syndrom“, kdy se lidé při zmínce o Kafkovi otřesou, protože si ihned vybaví něco ponurého a velmi složitého, těžkého k přečtení a ještě těžšího k pochopení. Kafkovu cestu na výsluní mezi oblíbené literáty v zemi galského kohouta lze spatřovat v dobrém přístupu francouzského vzdělávacího systému k tomuto autorovi, ale též k velké filozofické tradici, kterou si Francie udržuje a hýčká.

Mluvíme-li o filozofické tradici,
nelze nezmínit vliv Franze Kafky na existencialisty. Právě ve Francii na Kafkovy myšlenky navazují značně oblíbení zástupci tohoto směru, jako například Albert Camus, zejména ve svém Mýtu o Sisyfovi, či Jean-Paul Sartre, který rovněž z jeho díla čerpá. Za zmínku stojí. že surrealista André Breton Kafku zařadil do své Antologie černého humoru. Jako zajímavost, která možná podpoří teorii o Kafkově oblíbenosti ve Francii, můžeme uvést i fakt, že jazyk jeho děl je inspirován Flaubertovým realismem, přesněji dílem Výchova sentimentální, kterou Kafka považoval za odrazový můstek svého jazykového stylu.
Dílo Franze Kafky, podpořené výše zmíněnými autoritami, dává Kafkovi ve Francii punc opravdu výjimečného autora. K této skutečnosti dodává Ing. Michal Žabokrtský z incentivní a incomingové cestovní kanceláře Davantage, že s vědomím Kafkovy jedinečnosti a v souvislosti s výročím jeho narození ve svých programech sestavovaných pro francouzskou klientelu vsadil v roce 2013 na zájezdy spojené právě s Kafkovým mýtem. Zdá se, že se nemýlil, neboť ohlas ze strany francouzských touroperátorů je nebývalý, skoro až „kafkovský“.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka