Menu

Františkolázeňské Aqua Forum

02. 11. 2003

Ve dnech 2. až 4. října 2003 Sdružení lázeňských míst České republiky a Lázně Františkovy Lázně a.s. ve spolupráci s Czech Tourism a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče pořádaly ve Františkových Lázních „10. salon lázeňství“ a „6. konferenci Sdružení lázeňských míst České republiky“ na téma „České lázeňství a Evropa“. Kromě slavnostního zahájení a prezentace lázní České republiky v pavilonu Solného a Lučního pramene a vlastní konference v Sadové kavárně se konaly dva „kulaté stoly“. První agentury Czech Tourism na téma „Wellness v lázeňství“ a druhý pořádaný Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče s názvem „Zaměstnanci a zaměstnavatelé v Evropské unii“. Hostitelská společnost, Lázně Františkovy Lázně a.s., pak připravila seminář „Balneologie a balneotechnika“.
Při té příležitosti jsem o kratičké vyjádření požádal místopředsedkyni představenstva a generální ředitelku akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně Ing. Hanu Heydukovou, už proto, že slavnostnímu zahájení dodala lesku prezentací františkolázeňského Aqua Fora.

To, že se ve Františkových Lázních koná jubilejní Desátý salon lázeňství a že Františkovy Lázně jsou ještě o dvě stě let starší, nám připadlo příhodné, abychom zde prezentovali něco víc než jenom obecnou pohostinnost a lázeňskou léčbu. Jako pomyslnou „třešinku na dortu“ proto akciová společnost Lázně Františkovy Lázně na dnešní den připravila prezentaci velkého projektu, stavby Aqua Fora ve Františkových Lázních. Je to od roku 1930, kdy zde byl otevřen poslední lázeňský pavilon – Dvorana Glauberových pramenů, první stavba takovéto velikosti a významu. Jsem nesmírně hrdá, že se projektu mohu účastnit. Věřím, že i účastníci kursalonu ocení, že právě při této příležitosti byl projekt prezentován.

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba