Menu

Francouzské TV3 učaroval stánek hl.m. Prahy

01. 04. 2004

Ve třetím vydání letošního Všudybylu primátor hl.m. Prahy MUDr. Pavel Bém řekl: „Jedním z významných cílů a poslání pražského primátora je šířit proslulost města všemi dostupnými prostředky. Významným prvkem v mém osobním marketingu a propagaci města je pohled na velké hráče dnešní doby. Nepochybně např. přítomnost Billa Gatese v Praze je přesně takovou návštěvou, jež v mezinárodním měřítku výrazně přispívá k posilování povědomí o tom, že Praha je in. Nejsou to ale jenom lidé světa velkého podnikání. Byla to i návštěva primátora Paříže, který poprvé zavítal do Prahy. Přijížděl s velkými očekáváními a odjížděl s jistotou, že se sem musí vrátit.“ Než tak ale pan Bertrand Delanoë stačil učinit, reprezentace hl.m. Prahy vedená radním zodpovědným za cestovní ruch RNDr. Igorem Němcem se i s Prahou vydala za ním do města nad Seinou. A opět sklízela velkou pozornost. Inovovaný veletržní stánek hl.m. Prahy byl v Paříži jedním z nejexponova­nějších. Rozhovor s ředitelem Pražské informační služby Ing. Václavem Novotným jsem ale začal konstatováním, že Praha je čím dál navštěvovanější turistickou destinací, do níž stále více turistů jezdí zhodnocovat (či utrácet) svůj čas a peníze – v ekvivalentu stovek miliard českých korun.
Možná, že se to všem úplně dobře neposlouchá, ale Praha je pro mnoho potenciálních návštěvníků o hodně čitelnější než sama Česká republika. Proto má na některých veletrzích (byť v těsném sousedství české národní expozice) důvod vystavovat samostatně. Tedy výrazněji než to umožňuje náš národní stánek. Expozice hl.m. Prahy na veletrzích v posledních letech patří k nejnavštěvo­vanějším. To jsme si ověřili i na posledních veletrzích v Londýně, Miláně či Paříži. Veletržní expozice hl.m. zhodnocuje nápad, který vzešel z okruhu pražského radního RNDr. Igora Němce i řemeslnou invenci zhotovitele, společnosti Celtic. Díky tomu se daří na zahraniční veletržní scény přenášet doteky atmosféry (genia loci) Prahy.

Dovolím si vám skočit do řeči, protože jste (možná záměrně) opomněl zmínit jeden z nejvýznamnějších atributů, a tím je lidská dimenze. Ta je na stánku hl.m. Prahy umocněna přítomností jazykově skvěle vybaveného a odborně vysoce fundovaného vstřícného týmu lidí z Pražské informační služby. Navíc neméně skvělou úroveň mají i vaše propagační materiály, které tam distribuují.
Nicméně, sláva stánku se šíří způsoby, které jsou na nás poměrně nezávislé. Již jste zmínil pařížský veletrh. Ještě před odletem na něj se na nás obrátila TV3, což je druhá největší celoplošná televize ve Francii, že by zpravodajství z tohoto veletrhu ráda dělala právě ze stánku hl.m. Prahy. A to se jen tak hned každému nepřihodí! Expozice hl.m. Prahy byla pro letošek obohacena o téma sv. Jana Nepomuckého. V jižních zemích Evropy, zejména v Itálii a ve Španělsku se nám tyto symboly, jako je i např. Pražské Jezulátko, osvědčují. Snažíme se, aby stánek hl.m. Prahy nebyl na každém veletrhu úplně stejný. Úspěšnost expozice je ale jen jistým komponentem v celkové propagaci Prahy. Narůstající počet návštěvníků hl.m. Prahy pochopitelně způsobuje řada faktorů, k nimž však zdařilé veletržní prezentace bezesporu patří.

Posledně jsme hovořili o součinnosti středoevropských metropolitních turistických informačních středisek.
Nám přijde, že pokud máme Prahu účinně propagovat ve Spojených státech, že je dobře spojit se s Vídní, Berlínem, Mnichovem, Budapeští. Loni jsme absolvovali společnou propagační túru, a to že Praha je jednou z evropských metropolí, kde návštěvnost Američanů neklesá, nýbrž roste, může být podpořeno i touto misí. Spolupráce s evropskými metropolemi bude pokračovat i letos. Program jsme nedávno upřesňovali v Berlíně. Jedině když se naše metropole spojí, jsou s to vytvořit nabídku, která je z hlediska Američanů srovnatelně silná jako nabídka Londýna nebo Paříže. Co se týče propagace v dálných destinacích, zde bezesporu výraznou roli sehrává český vlajkový dopravce ČSA a letecká aliance SkyTeam. Právě díky této konstelaci se Praha stává výrazným nejen cílovým ale i tranzitním bodem. Neměl bych ale zapomenout ani na zahraniční zastoupení CzechTourism a Česká centra a vůbec na všechny, kdo ve světě šíří dobré jméno České republiky.

Mám kamaráda, o němž se tradovalo, že jí pouze jednou denně. Ráno začne a v noci končí. Obdobně tak se v současné době jeví turistická sezona v Praze. Jakoby byla také jenom jedna. Nicméně, hovoříme spolu čtrnáct dní před nástupem kalendářního jara, po němž na severní polokouli obvykle nastupuje hlavní turistická sezona.
Vzdor poměrně vyváženému celoročnímu zájmu o Prahu i my zbrojíme na hlavní letní sezonu. Především budeme mít zásadně inovované internetové stránky. Jsme přesvědčeni, že i doposud jsme měli velmi dobré webové stránky, a to byl jeden z nejúčinnějších nástrojů, jak oslovovat potenciální návštěvníky. Obzvlášť vezmeme-li v úvahu, že 70 % z nich jsou individuální turisté, ovlivnění nabídkami cestovních kanceláří pouze do určité míry. Žádné internetové stránky ale nejsou tak dobré, aby nemohly být lepší. A my je do dvou měsíců budeme mít zásadně lepší. I v tzv. hlavní sezoně budeme provozovat svá informační střediska, přičemž pracujeme na zásadním rozšíření jednoho z nich. Protože jsme provozovatelem památkových objektů v Praze, snažíme se inovovat i jejich programovou nabídku, aby je měli opakovaní návštěvníci Prahy důvod opět navštívit. Pro letošek z osmi památkových objektů, které provozujeme, máme dva větší počiny – zámek Ctěnice a Staroměstskou mosteckou věž. Tu navštíví na čtvrt milionu turistů ročně. Dosud zde byla výstava o vývoji žesťových nástrojů. V Praze v Karmelitské ulici ale vzniká velká výstava hudebních nástrojů, což je jeden z důvodů, abychom zdejší expozici radikálně změnili. Druhý je, že jsme v archivu České televize objevili zajímavý film s tématem astronomických a astrologických souvislostí Karlova mostu. Astrologie a ostatně i astronomie jsou oblasti velmi blízké tajemnu, což je dimenze, která v dnešní snad až příliš racionální době lidem trošku chybí. Film jsme nechali, i co do metráže, upravit tak, aby byl akceptovatelný návštěvníky Mostecké věže. Bude v pěti jazykových verzích. Návštěvníci Mostecké věže tak budou mít unikátní možnost seznámit se s astrologickými souvislostmi jedné z nejvýraznějších pražských pamětihodností.

Hlavní trakt zámku Ctěnice se stálou expozicí kočárů prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Jak jste pokročili tam?
Rekonstrukce je dokončena. Zámek prochází kolaudací. Ještě letos v jeho přízemí otevřeme malou expozici o zdejší historii. Bude jakýmsi závdavkem do té doby, než otevřeme hlavní zámeckou expozici, která má pracovní název „Století Habsburků“. Habsburkové jsou výrazným panevropským fenoménem. V Praze ale o nich neexistuje žádná stálá expozice. To mj. znamená, že je tu spousta nevystavených exponátů. Ctěnice nejsou Schönbrunn, a i proto zdejší expozice bude pojata výrazně civilněji. Existuje spousta běžných užitných předmětů s habsburskými motivy. Těžítka, popelníky, skleničky, talířky. Všechno možné. Expozice bude zahrnovat vše od velkých věcí, jako jsou portréty, až po tyto drobnosti. Bude mnohem méně oficiální, než by se mohlo očekávat. Budeme ji otevírat v roce 2005. Bude jí však předcházet obdobně zaměřené výstava v Clam Gallasovském paláci – varianta téhož. Jejím pořadatelem bude Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s námi.

To, že Prahu navštěvuje tolik turistů, je známkou, že je vnímána jako relativně bezpečná destinace.
Praha relativně bezpečnou destinací je. Míra kriminality zde rozhodně není vyšší než v ostatních západoevropských metropolích. V této souvislosti bych si dovolil podotknout, že se Pražská informační služba snaží generovat maximálně úplné a korektní informace. I veletržní stánek hl.m. Prahy je maximálně korektní i naše internetové stránky. Obraz Prahy, který v minulosti vznikl a vtiskl jí adjektivum ne zcela bezpečného místa, se daří měnit k lepšímu.


www.pis.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka