Menu

Fórum cestovního ruchuTopHotel Praha 17. až 18. června 2009

17. 04. 2009

V rámci Fóra cestovního ruchu se v TopHotelu Praha bude konat slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Kudy z nudy“ pořádané agenturou CzechTourism.

Program Fóra přinese praktické možnosti spolupráce agentury CzechTourism a regionálních podnikatelských subjektů v oblasti domácího cestovního ruchu. Na akci budou prezentovány výsledky soutěže Ceny Kudy z nudy 2009. V rámci workshopů bude možné setkání a navázání přímé spolupráce podnikatelských subjektů a týmů agentury CzechTourism. Fórum je určeno pro podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu, pracovníky krajů, marketingové pracovníky organizací cestovního ruchu, manažery, pracovníky turistických informačních center a agentur cestovního ruchu.

*Středa 17. 6. 2009**
10.00 – 12.00 Registrace. Možnost rezervace termínů pro workshop, ubytování.
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 Fórum cestovního ruchu
  Hospodářská krize – hrozba či příležitost pro domácí cestovní ruch (DCR)
13.30 – 14.00 Záměry krajů a organizací CR v oblasti cestovního ruchu, představení kolegia cestovního ruchu ČR
14.30 – 15.30 • Projekty cestovního ruchu s dopadem na DCR
  • Využití prostředků ze zdrojů EU, mezinárodní spolupráce, nástroje a opatření na podporu CR
  • Klasifikace služeb v oblasti cestovního ruchu
  • Marketingové aktivity agentury CzechTourism ke zvýšení povědomí o DCR, projekt na podporu domácího cestovního ruchu a brand DCR
15.30–17.00 • Zkušenosti praktiků
  • Úskalí podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Projekt Česká kuchyně
  • Aktuální trendy e-marketingu – Psychologie zákazníka online v cestovním ruchu
  • Využití online nástrojů Googlu v cestovním průmyslu
  • Kongresový a incentivní turismus – spolupráce s podnikatelskou­ sférou
  • Prezentace vítěze soutěže Eden 2009
  • Vinařská turistika v praxi
  • Moderovaná diskuse k tématům
17.00–19.00 Doprovodný program

20.00 – 24.00 | Slavnostní předávání cen soutěže Ceny Kudy z nudy 2009

Čtvrtek 18. 6. 2009 – Workshop
9.00 – 11.00 Pracovní setkání s týmy agentury CzechTourism a partnery
  • Portál kudyznudy.cz a další webové prezentace CzT (garant Štěpánka Orsáková)
  • Press a fam tripy (garant Eva Richterová)
  • Veletrhy (garant Mojmír Mikula)
  • Marketing. projekty, mediální spolupráce (garant Pavel Klicpera, Filip Remenec)
  • Zahraniční zastoupení (garant Jana Berková)
  • Kongresová a incentivní turistika (garant Petr Kuklík)
  • Informační a rezervační systém (garant Milan Vodička)
10.00 – 11.00 Jednání koordinátorů agentury CzechTourism
  • Jednání koordinátorů agentury CzechTourism (garant Magda Dlouhá)
  Témata: Spolupráce s TIC, Celostátní kolegium, Projekt EDEN, Marketingové projekty agentury CzechTourism
12.00 Oběd, ukončení akce

Na Fórum cestovního ruchu je možné se registrovat již nyní. Formulář najdete na http://www.kudyznudy.cz/…a-forum.html.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new