Menu

Fórum cestovního ruchu 2015

29. 11. 2015

Fórum cestovního ruchu 2015 se pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové konalo 11. až 13. listopadu v Parkhotelu Plzeň. Jeho partnery byly Plzeňský kraj, statutární město Plzeň, Plzeňský Prazdroj a KPMG. Fórum zahájili generální ředitelka CzechTourism Monika Palatková, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiří Struček, ředitel marketingu a komunikace Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury Radovan Auer. Poté následoval blok „Novinky z činnosti agentury CzechTourism“. Monika Palatková, generální ředitelka CzechTourism, představila marketingový plán na rok 2016. Kampaně CzechTourism v roce 2015 zhodnotila ředitelka odboru strategie a marketingu Markéta Chaloupková. Markéta Vogelová, ředitelka Institutu turismu agentury CzechTourism, prezentovala marketingový informační systém. Ředitel odboru regionálních partnerství a vztahů B2B Aleš Pangrác hovořil na téma product management. „Budoucnost online a zahraničních zastoupení agentury CzechTourism“ představil ředitel odboru zahraničních zastoupení a online distribuce Jan Herget. Hlavním tématem fóra byl „Destinační marketing versus veřejná podpora“. Tento blok uvedla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Úvodu do problematiky veřejné podpory v Evropské unii a v Česku“ se zhostil Dan Michal z PBA Group. Na téma „Veřejná podpora v destinačním marketingu v České republice“ hovořila Monika Palatková, o veřejné podpoře a jejím vlivu na řízení a propagaci destinace ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová. „Veřejná podpora v marketingu destinace pohledem regionů“ bylo tématem ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromíra Poláška a vedoucího oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Ústeckého kraje Jiřího Války. Přednášku „Role a stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR při posuzování veřejné podpory“ přednesl Petr Ptáček z oddělení finančního řízení programů EU Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Blok pokračoval příklady ze zemí, v nichž se řídí stejnými pravidly EU jako Česko. Ředitel Dolomiti Paganella Tourism Board Luca D?Angelo přednesl příspěvek „Přehodnocení fungování veřejného a soukromého sektoru v destinačním managementu a marketingu“. Manažerka B2B partnerství VisitBritain Cecelia Adjei hovořila o „Partnerství VisitBritain a Premiere League“. V pátek program pokračoval „Kulatým stolem“, jehož témata byla: „Je český výklad pravidel EU přísnější než v jiných zemích EU?“; „Je úplná eliminace provozovatelů nabídek cestovního ruchu z hlediska efektivity komunikace to nejlepší?“; „Jak najít rovnováhu mezi vyhnutím se riziku vysokých finančních postihů a nízkou informační hodnotou kampaní“; „Jaké jsou možnosti, jak maximalizovat efektivitu marketingových aktivit bez vyloučení subjektů podnikajících v cestovním ruchu“; „V jakých činnostech v oblasti cestovního ruchu obvykle manažeři destinací narážejí na problémy s veřejnou podporou“. Hovořilo se i o propagaci městských/regi­onálních karet; provozování rezervačních systémů; pravidlech pro prezentaci v katalogu poskytovatelů služeb na webu a v tištěné formě; co-marketingu, finanční spoluúčasti soukromých subjektů; tvorbě produktů cestovního ruchu se zapojením komerčních subjektů aj.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt