Menu

I vejdeme dále do brány, a vidím, an každý ten strážný, jednoho neb více jich na práci vezma a s nim se veda, do uší mu cos dmýchá, oči protírá, nos a chřípě vyparuje1, jazyk vytahuje a obkrajuje, ruce a prsty skládá a rozkládá, a nevím, co víc nedělá. Někteří se i hlav provrtovati a cos nalévati pokoušeli. Nad čímž tlumočník zděšeného mne vida: „Nediv se,“ řekl; „učení ruce, jazyk, oči, uši, mozek a všecky vnitřní i zevnitřní smysly jinakší než hloupý lidu obor míti musejí: protož se tu přeformovávají, a to bez práce a odpornosti býti nemůž.“ Vtom pohledím a spatřím, jak nebozí mnoho od toho přeformování dávati museli. Ne o měšci, než o kůži, jíž museli nastavovati, pravím. Tytýž2 zajisté pěst, rafije, ferule3, metla na líci, na lebu, na hřbetě, pod sedadly4 se octla, až krvavou cedili, a teměř napořád prouhů, šrámů, modřin, mozolů plní byli. Což někteří vidouc, dřív než se jim dali, jen do brány nahlédnouc, courali; jiní formovatelům těm z rukou se vydrouc, zutíkali tolikéž. Menší jich počet dotrval, až na prostranno puštěni; až i já také, do toho stavu chut maje, formací tu sem, ač ne bez nesnadností a trpkostí, vystál.

Formovatelům těm z rukou se vydrouc, zutíkali tolikéž

07. 03. 2004


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 vyčišťuje 2 časem, často 3 prut, rákoska 4 na zadnici


Živočišný druh homo sapisens sapiens vyhrál nad přírodou. Vyhrál, ačkoliv jej příroda nevybavila v takové míře takovými dispozicemi jako řadu dalších živočišných druhů. Silou, rychlostí, intuicí, schopností mimoverbálně komunikovat, vyrovnávat se s teplotními změnami atd. atd. Dala mu však zbraň, kterou jej postavila na sám vrchol pyramidy živé přírody – schopnost se učit. Proto i z tohoto pohledu jsou kvalitní lidské zdroje tím nejcennějším, čím může společnost (rodina, firma, stát či lidstvo) disponovat. Jsou ale v České republice doceňovány? Jsou v Česku lidé, kteří napomáhají vytvářet to nejcennější dostatečně ekonomicky i společensky motivováni být na trhu práce nejlepší mezi nejlepšími? Živočišný druh homo sapisens sapiens sice vyhrál nad přírodou, ale momentálně se to jeví, že u nás v Česku jsme už vyhráli i nad člověkem.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba