Menu

Folklorní rok 2010 očima Zdeňka Pšenici

23. 01. 2010

Není rok jako rok! Je třeba rok liturgický nebo keltský; existuje rok čínský, muslimský, židovský, ale i lunární a další. Ke cti milovníkům lidového zpěvu, hudby a tance slouží, že i oni mají ten „svůj“ – a to rok folklorní! Na rozdíl od klasického křesťanského je o měsíc a několik dnů kratší. Obvykle totiž začíná – podle gregoriánského kalendáře – první nebo druhou únorovou sobotou a končí silvestrovským veselím. Jeho pomyslným „Novým rokem“ je Národní krojový ples – událost, která obsahem a rozsahem celé společnosti připomíná kořeny, z nichž vyrůstá její košatý, hojně rozvětvený strom lidského bytí. A nejen to, je svým způsobem „demonstrativním“ návratem ke všemu, co má co do činění s vlastním původem i svébytností minulého, současného i příštího osudu národa uprostřed středoevropské kotliny.
Na druhé straně je Národní krojový ples i novým významným impulzem pro směřování obrovské obce folklorních souborů a jejich členů v příštích týdnech a měsících nového kalendářního roku. Je signálem, že jejich minulé úsilí, hraničící mnohdy s finančním a pracovním „sebeobětováním se“, je nadále smysluplné a velice činorodé jak z hlediska rozvoje kvality osobního života, tak i života celé společnosti. Současně je i barometrem vztahu mocenských elit k tradicím, na nichž je postavena integrita společnosti. Barometrem, který velmi citlivě reaguje na vůli či „nevůli“ těchto elit rozumět ústřednímu principu posilování identity „euroobčana“ a „eurospolečnosti“, vyjádřeného ústřední premisou bruselských technokratů „Evropská unie jednotná v rozmanitosti!“.
Ano, chce-li být Evropská unie domovem všech svých občanů, nemá jiné východisko než být „nejednotná“ svou obrovskou roz­manitostí. Měřeno tímto metrem jsem velmi rád, že Česko jako folklorní velmoc v zemi uprostřed Evropy má přemíru autentických folklorních artefaktů, které ji opravňují hlásit se k myšlence jednoty prostřednictvím své výlučnosti, chcete-li kulturní rozmanitosti. Nevěříte-li, stačí, když v sobotu 13. února 2010 navštívíte TOP HOTEL Praha, Blažimská 4, Praha-Chodov. V sedm hodin večer zde začíná Národní krojový ples Folklorního sdružení České republiky. Minimálně tisíc krojovaných „euroobčanů“ z Čech, Moravy a Slezska se zde přihlásí nejen ke svým kořenům, ke svému vztahu k rodné zemi, ale i k myšlence jednoty Evropské unie v její rozmanitosti. Živé lidové umění a tradice jsou totiž nejpřirozenějším prostředkem jak tuto vizi uvádět v život… A to i bez ohledu na skutečnost – anebo třeba právě s ohledem a důrazem na ní, že Česká republika se jako poslední členská země uzavřením ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy loni v listopadu přihlásila k obrovské výzvě 21. století – ke konstituování evropského kontinentu jako samostatného státního útvaru jménem EVROPA.
Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení České republiky


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001