Menu

Finance, legislativa, certifikace, inovace a vzdělávání

25. 05. 2010

Ministr Rostislav Vondruška na konferenci v Ústí nad Labem 27. dubna 2010 představil pět nástrojů, na které by se kraje měly zaměřit, aby zvýšily přínos cestovního ruchu pro svá území. Zdůraznil cestovní ruch jako významný zdroj příjmů a poukázal na jeho provázanost se zaměstnaností. Podle ministra je třeba se zaměřit na pět bodů, které mohou přílivu turistů (a to nejen do Ústeckého kraje) napomoci. Jsou to: finance, legislativa, certifikace, inovace a vzdělávání. Z hlediska financí by se kraje měly zaměřit na efektivní čerpání z rozvojových programů Evropské unie. V oblasti legislativy bude Ministerstvo pro místní rozvoj ČR usilovat o vznik Podvýboru pro cestovní ruch v Poslanecké sněmovně ČR. Certifikaci standardů považuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR za jeden z nejzásadnějších cílů, kvůli jehož dosažení téhož dne, 27. dubna 2010, v pražském Grandhotelu Bohemia ministr Vondruška s prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR Pavlem Hlinkou podepsali memorandum o spolupráci. Kraje by měly inovovat produkty a soustředit se na marketing cestovního ruchu. V oblasti vzdělání kladl ministr důraz především na kvalitní informace. Coby hostitelka spolu s ministrem vystoupila hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, která účastníky konference mj. upozornila na silnou stránku Ústeckého kraje – obrovský potenciál turistických atraktivit včetně přírodních parků, jako je např. České Švýcarsko.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new