Menu

Janské Lázně leží v Krkonošském národním parku v údolí Janského potoka na úpatí Černé hory. Vyznačují se atmosférou lázeňského města a horského střediska. Jméno získaly díky termálnímu pramenu, který podle pověsti objevil zbrojnoš Jan z Hockova r. 1006. Zakladatelem lázní byl v 17. století Jan Adolf Schwarzenberg. Světovou proslulost získaly v první polovině 20. století úspěšnou léčbou následků dětské obrny. Do povědomí sportovního světa pak vstoupily r. 1925, kdy zde Mezinárodní lyžařská federace FIS uspořádala jedny z prvních mezinárodních lyžařských závodů, uznaných za součást Mistrovství světa v lyžování. Léčivým zdrojem je termální minerální voda hydrouhličita­novápenato-sodného typu o teplotě 27,5° C, zásobující vodoléčebné procedury a bazény, včetně rehabilitačního, který je součástí špičkově vybaveného Aquacentra.

Fenomén Jánské Lázně

08. 06. 2014

S ředitelem státního podniku Státní léčebné lázně Jánské Lázně, s. p., Ing. Rudolfem Bublou jsme se 15. května 2014 rozhodli zaměřit na pohybové ústrojí. Ostatně v jednom z minulých lázeňských vydání byla ve Všudybylu otištěna časosběrná série čtyř fotografií dětského pacienta stiženého obrnou, ve fázích od zahájení léčení a odstraňování devastujících následků nemoci až po vyléčení (viz www.e-vsudybyl.cz, článek „Pacienti s těžkým postižením na dětské léčebně“).
Je to pravda. Dětská léčebna Vesna, to je fenomén! Její koncept je špičkový a v rámci Evropy ojedinělý. Naši uznávaní odborníci v ní uzdravují dětské pacienty nejen po dětské obrně. Lékaři, fyzioterapeuti spolu s ostatním neméně špičkovým personálem v ní úspěšně léčí i škálu dalších postižení pohybového ústrojí. Velmi úspěšným pokračovatelem pana doktora Vladimíra Trenčianského, který byl po desetiletí spojen s dětskou léčebnou Vesna, je dnes jeho kolega, pan primář Vasil Janko. Co se týče léčebny pro dospělé, naši pacienti jsou v péči primářek Fibichové, Smetanové a jejich kolegů. Od loňského roku jsme také lázněmi a odborným léčebným ústavem. Vedle tradičních diagnóz jako nemoci nervové a nemoci pohybového aparátu nám přibyly i další. Staráme se například o pacienty s popáleninami a také s respiračními chorobami. Jánské Lázně totiž mají díky své mimořádné poloze unikátní krystalické přírodní klima.

Česko stárne a do starobního důchodu se odchází čím dál později. Napravujete i nás, co dědkovatíme a zmenšujeme se kvůli srůstům na páteři?
Samozřejmě, i když naše léčebné zaměření je v historickém kontextu třeba vnímat šířeji. Tak například, našimi klienty často bývali a dodnes jsou pacienti po dětské obrně, která byla očkováním vymýcena po roce 1957. V „Jankách“ strávili spoustu času, často zde vychodili základní školu, spojili s lázněmi kus svého života. Léčíme i stavy po jiných obrnách. Hodně se orientujeme na léčbu pacientů po centrálních mozkových příhodách. Je obrovsky povzbudivé vidět rychlé uzdravování pacienta, který přijede do lázní ochromen nemocí, má nehybné končetiny, a my jsme schopni mu našimi janskolázeňskými procedurami usnadnit cestu do plnohodnotného života natolik, že na něm v ideálním případě téměř není vidět, jak vážně byl nemocen.

Jánské Lázně jsou nejen zázračnou léčebnou, ale i místem, kam se jezdí za regenerací.
Ano, z těchto důvodů nás navštěvuje samoplátecká klientela z domova i ze zahraničí. Jánské Lázně leží v turisticky atraktivní části Krkonošského národního parku. Umím si představit, že by třeba až dvacet procent příjmů našeho státního podniku mohlo pocházet z medical wellness, z rehabilitace a relaxace spojené s fantastickou okolní přírodou a návazným turismem.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt