Menu

Exportní klub slavil 417. výročí narození Jana Amose Komenského

17. 04. 2009

1. dubna 2009 od 19 hodin se v Rytířském sále Best Western Hotelu Kampa při příležitosti oslav 417. výročí narození Jana Amose Komenského uskutečnila party Exportního klubu Ligy pro cestovní ruch, jejímiž spolupořadateli byly BCD Travel Czech Republic s.r.o., EuroAgentur Hotels & Travel a.s. a Časopis lidí a o lidech v cestovním ruchu VŠUDYBYL.

Posláním Exportního klubu Ligy pro cestovní ruch je usilovat o zrovnoprávnění odvětví cestovního ruchu s dalšími v Česku uznávanými obory zahraničního obchodu. Zástupci exportního klubu si uvědomují, že předpokladem úspěchu je komunikace. Většina odvětví, nejen hospodářských, ale i školství, kultury a sportu, se podílí na budování jména České republiky, na její oblíbenosti, a tím i na výkonnosti jejího odvětví cestovního ruchu. Cestovní ruch je největším zaměstnavatelem v Evropské unii. Je nejen zdrojem obrovského množství přímých i nepřímých pracovních míst a strategických příjmů národních ekonomik (v Česku to je přes 100 mld. Kč zahraničního inkasa ročně), ale také (zpravidla pozitivně) formuje postoj návštěvníků dané země, tj. i investorů z jiných hospodářských odvětví, k ní samotné. V čem je Exportní klub Ligy pro cestovní ruch oproti asociacím hájícím zájmy cestovního ruchu jiný? „Velká většina z nich je platformou, na níž lidé přesvědčení o významu cestovního ruchu přesvědčují obdobně přesvědčené lidi o jeho užitečnosti. A také to je, spolu s mnoha dalšími příčinami, faktorem výrazně posilujícím pocit, že cestovní ruch je věcí pouze lidí, kteří v něm pracují a podnikají,“ vysvětluje prezident Exportního klubu Ligy pro cestovní ruch Dr. Jaromír Kainc. Povědomí, že cestovní ruch je oblastí zahraničního obchodu a hospodářským odvětvím generujícím desítky miliard korun zahraničního inkasa ročně, je v Česku mizivé. Česká republika, coby turistická destinace, však zhodnocuje pouze zlomek svého potenciálu a generuje zhruba jen desetinu možného zahraničního inkasa z cestovního ruchu. „Proto je cílem Exportního klubu Ligy pro cestovní ruch emancipovat cestovní ruch jako hospodářské odvětví a usilovat o to, aby byl nejširší veřejností vnímán jako exportně orientovaná oblast podnikání. Iniciovat společenskou poptávku po posilování mezinárodní prestiže České republiky, protože ta je základem pro směřování zahraničního inkasa do české ekonomiky,“ uvedl také ve své řeči prezident Exportního klubu Ligy pro cestovní ruch.

Setkání Exportního klubu Ligy pro cestovní ruch slouží k tomu, aby tyto myšlenky šířila mezi lidmi, kteří pracují a podnikají v jiných oborech a hospodářských odvětvích. Tak tomu bylo i při jeho poslední party v Rytířském sále Best Western Hotelu Kampa při příležitosti 417. výročí narození Jana Amose Komenského. Ten si byl vědom role srozumitelné komunikace (viz „Škola hrou“) a nebál se pokrokových rozhodnutí. Věděl, že silné osobnosti a jejich vzájemná spolupráce, touha po nastolení pořádku jsou klíčem k úspěchu. S touto ideou se Exportní klub Ligy pro cestovní ruch ztotožňuje. Večírek proběhl v příjemné atmosféře hotelu Best Western Kampa, spousta vynikajícího jídla a pití utvrzovaly v dalším českém výsostném a oceňovaném atributu, protože dobré jídlo a pití k České republice patří stejně jako dvouocasý lev. Podávala se vína Templářských sklepů Čejkovice, Vinařství Petr Skoupil, Víno SD – Dalibor Salivar, pivo z pivovaru Poutník Pelhřimov, nealko a energetické nápoje z produkce Aquita group a káva Dallmayr. Partnery vynikajícího cateringu EuroAgentur Hotels & Travel byly se svou zvěřinou a kaviárem Lesy Hluboká nad Vltavou a společnost Vitana. Účastníci party se dobře bavili a současně naplňovali poslání akce, osobními vazbami posilovat společenskou poptávku po tom, aby hospodářské odvětví cestovního ruchu v daleko větší míře přinášelo prospěch české ekonomice a nejširším vrstvám obyvatel Česka.

K současné situaci předseda představenstva hostitelské společnosti EuroAgentur Hotels & Travel a.s. a prezident Asociace cestovních kanceláří České republiky pan Viliam Sivek uvedl: „Strach ochromil tok peněz. Všichni vyčkávají, co bude, a byznys (nejen odvětví cestovního ruchu) chřadne.“ Jako příklad léčby pak uvedl návrh Asociace cestovních kanceláří České republiky, který zahrnuje jak cílenou inzerci v inflight materiálech zahraničních leteckých společností v rámci kampaně „10 důvodů proč navštívit ČR“, tak reklamní spoty a ekonomickou podporu tuzemským incomingovým firmám.
Úspěšným vzorem může být společnosti BCD Travel Czech Republic, jejíž generální ředitel Marko Vidic byl spoluorganizátorem setkání. „Neustále se držíme v první trojici agentur světa, jež se zabývají zajišťováním služebních cest. Naší specializací není pouze prodej letenek, ale poskytování komplexních služeb business travel.“
Připravily Barbora Mičková a Jaroslava Timková.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new