Menu

Excelentní destinace

26. 04. 2019

Rozhovor s předsedou Destinační agentury pro Karlovarský kraj – Živý kraj Ing. Petrem Židlickým jsem začal konstatováním, že se zimní turistická sezona vydařila.
Tak parádní zimu pamětníci pamatují naposledy před deseti lety. Turisté a návštěvníci tak měli důvod navštěvovat region a naplno si užívat vše, co dnes Krušné hory nabízejí. Včetně nejmodernějších skiareálů a upravovaných běžkařských tras v délce stovek kilometrů. V letošní sezoně navíc v rámci Krušných hor došlo k propojení skiareálů Klínovec a Neklid a napojení na německý Fichtelberg. Tzv. InterSkiregion Fichtelberg – Klínovec, se tímto stal největším lyžařským areálem v České republice, který nabízí celkem 47 kilometrů sjezdovek, 1 kabinovou lanovku, 7 sedačkových lanovek a 15 vleků. Spojení mezi areály pak zajišťuje skibus zdarma. Postupnou modernizací však procházejí i další lyžařské areály a kvalita služeb stále roste.

Vynikající podmínky pro zimní rekreaci a sporty mělo i další pohoří Karlovarského kraje, Slavkovský les, včetně jeho skiareálu v Mariánských Lázních.
S téměř šesti sty metry nad mořem jsou Mariánské Lázně poměrně vysoko položeným městem s tradičně dobrými sněhovými podmínkami. To, že mají sjezdovku pár set metrů od lázeňského centra, je unikátní záležitostí a běžkařské trasy v okolí města jsou pověstným fenoménem. Využívá je čím dál víc milovníků zimních sportů.

Do upravovaných běžkařských stop a turistických tras na území Karlovarského kraje lze nastoupit přímo z vlaku. V provozu si totiž stále držíte romantické regionální železnice Krušnohořím a Slavkovským lesem, včetně té z Varů do Potůčků a dalších česko-německých železničních tratí, po kterých k vám přijíždějí také němečtí výletníci a turisté.
Tyto tratě, včetně „krušnohorského Semmeringu“, který vede z Karlových Varů přes Nejdek, Nové Hamry, Pernink, Horní Blatnou a Potůčky až do německého Johanngeorgen­stadtu, jsou unikátní chloubou Karlovarského kraje. Kdo měl možnost se po nich svézt, ví, jaké nádherné krajinné scenérie se mu z nich otevírají. Navíc, ať vystoupíte kdekoli na trase, okamžitě se vám naskýtá množství turisticky atraktivních cílů. Z čistě dopravního hlediska je to pak vítaná možnost, jak se dostat do nitra Slavkovského lesa nebo do vrcholových partií Krušných hor jiným způsobem než autem nebo autobusem.

**Co Karlovarský kraj nabídne v letní sezoně?***
Kromě tradičních výletních cílů a volnočasových aktivit bychom chtěli víc pracovat s tématy sedmistého výročí unikátních chebských krovů. Navazujeme tím na aktivity města Chebu a Nadačního fondu Historický Cheb. Dochované chebské krovy tvoří nejvýznamnější soubor jedinečných historických dřevěných konstrukcí datovaných od středověku do poloviny 20. století v rámci celé ČR a jsou svým způsobem velmi unikátní památkou.
Zároveň už letos můžeme začít slavit pětisté výročí zahájení ražby jáchymovského tolaru, byť některé kruhy udávají, že to byl až rok 1520, kdy ražbu svým rozhodnutím z 9. ledna Šlikům povolil Sněm Království českého. Nicméně první zmínky o ražbě pocházejí z roku 1519.
Dalším tématem, které bychom chtěli uchopit, je 270 let od narození Johana Wolfganga Goetha. Ten náš kraj miloval. Karlovy Vary patřily mezi jeho tři nejoblíbenější evropská města. Nicméně stopy tohoto politika, básníka a geologa na území dnešního Karlovarského kraje najdeme i na Komorní hůrce, Andělské hoře, v Mariánských Lázních a na řadě dalších míst. Ten výčet by byl velký, takže se nabízí vytvořit produkt Putování po stopách Johana Wolfganga Goetha. Ve spolupráci se Stream.cz pak připravujeme dalších 15 dílů odlehčeného průvodce „Toulky Karlovarským krajem“. Výčet plánovaných aktivit je však mnohem širší.

Řeka Ohře byla v počátcích české státnosti strategickou dopravní tepnou, po které se na naše území dostávala západní kultura. Dnes je jednou z vodáky nejoblíbenějších řek.
Potenciálu, který v této řece máme, jsme si vědomi. Je druhou nejlépe tekoucí řekou v Čechách a sjízdných je celých 242 km. Proto na ní byla v minulosti vybudována „Vodácká stezka Ohře“, na které najdete 69 informačních tabulí a která má dokonce vlastní mobilní aplikaci. Hodně se v souvislosti s ní angažuje sdružení Vodácká Ohře, ale i mnohé další organizace a jednotlivci. Velice si vážíme všech, kdo na Ohři pro vodáky, cyklisty a turisty zabezpečují servis. Ať to jsou půjčovny lodí, kiosky a restaurace, nebo kempy. Spolu s dalšími dobrovolníky každoročně organizují čištění Ohře a starají se o nabídku zábavních programů. Řeka Ohře je pomyslnou páteří Karlovarského kraje. Podél ní vede od hranic s Německem až po hranici s Ústeckým krajem stejnojmenná, víc než sto kilometrů dlouhá cyklostezka Ohře. Ta v roce 2018 získala ocenění DestinaCZe coby nejlepší místo pro aktivní dovolenou v České republice v kategorii Česko jede.

Karlovarský kraj je hodně vnímán jako kraj lázeňský…
Bezesporu. A je dobře, že nás navštěvuje stále víc domácích turistů, a to i v rámci zdravotní turistiky. Vynikajících výsledků dosahují nejen léčebná lázeňská zařízení tzv. lázeňského trojúhelníku – Františkových Lázní, Mariánských Lázní a Karlových Varů –, ale i Léčebné lázně Jáchymov a Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Západočeské lázně jsou urbanistickými skvosty a čím dál vyhledávanějšími místy také pro volnočasové aktivity. Pro krátkodobé wellness, relaxační a regenerační pobyty. A jsou také tradičními výchozími místy turistických a cyklistických tras po oblastech Karlovarského kraje za poznáváním jeho krás, atraktivit a cílů.

Posláním společností destinačního managementu je prosazovat hospodářské zájmy míst a regionů. V případě krajských destinačních společností pak samosprávných krajských území. Úkolem těch českých je vytvářet podmínky k tomu, aby na obyvatele Česka (na sociální výdaje, platy politiků, státních zaměstnanců, zdravotnictví, dopravní infrastrukturu a obslužnost, vzdělávání, obranu a bezpečnost atd.) naše země mohla vydělávat tím, že je. Je dobře, že už i českým politikům dochází, že díky zahraničním zákazníkům lze zobchodovávat nejen exportované suroviny, výsledky vědeckého výzkumu, výrobky apod., ale i služby a zážitky. I v bohatém Německu (s dvojnásobkem HDP na jednoho obyvatele oproti Česku) a ještě bohatším Švýcarsku (se čtyřnásobkem HDP na jednoho obyvatele oproti Česku) si uvědomují, že cestovní ruch do jejich zemí přináší zahraniční inkaso a násobí kupní sílu a poptávku na lokálních trzích, a investují do jeho ještě vyšší výkonnosti. Pane inženýre, hájení hospodářských zájmů Karlovarského kraje v tvrdé mezinárodní konkurenci tak jistě není levnou záležitostí. To rozhodně není. Práce naší destinační agentury a aktivity, které děláme, se proto neobejdou bez finanční podpory. Nebýt členů, kteří do Destinační agentury pro Karlovarský kraj – Živý kraj, jež je zapsaným spolkem, finančně přispívají, tak by se spousta věcí nedala realizovat. Posun, který naše okolí během dvou let naší činnosti zaznamenalo, by jistě nebyl tak patrný. Je to obrovská výhoda, že se na prosazování hospodářských zájmů Karlovarského kraje v oblasti cestovního ruchu kumulují finanční prostředky. Jen díky tomu můžeme v konkurenci neskonale silnějších zahraničních ekonomik, ale také českých regionů naši excelentní turistickou destinaci dostávat do povědomí světa a domácího publika. Bez přispění měst Karlových Varů, Chebu, Aše, Ostrova, Sokolova, Lokte a samozřejmě Karlovarského kraje by to nebylo ve stávajícím rozsahu možné. Naše krajská společnost destinačního managementu Živý kraj je od svého začátku otevřenou platformou. Do budoucna bychom byli rádi, kdyby se zapojila i další města a soukromé subjekty. Už dnes se řada z nich na nás obrací s tím, že by se na prosazování oblastí a atraktivit Karlovarského kraje rádi finančně podíleli, čehož si nesmírně vážíme.

Zřejmě si uvědomují, že i pro ně je ziskový prodej práce, výrobků, služeb či myšlenek v tržním hospodářství klíčovým faktorem jejich úspěchu. Že zvýšená poptávka a peníze příchozích spotřebitelů – turistů a návštěvníků – k nim mohou přinášet prosperitu.
Bohužel ne všichni. Někteří se k cestovnímu ruchu stavějí stále jako účastníci zájezdu a incoming a domácí cestovní ruch jim, zdá se, moc neříká. A to i přesto, že lázeňství a cestovní ruch jsou největší konkurenční výhodou našeho regionu. V současné době se podílí, včetně multiplikačních efektů, téměř 18 % na tvorbě HDP Karlovarského kraje. Je nicméně zřejmé, co se týče společnosti destinačního managementu Živý kraj, že bude třeba upravit způsob přispívání v podobě členských příspěvků tak, aby investice do rozvoje cestovního ruchu na území Karlovarského kraje byly obecně únosné. Tedy aby finanční prostředky, které v tomto společném rozpočtu jsou, mohly být i nadále vynakládány ve prospěch všech. Zatím je totiž práce odváděná společností destinačního managementu Živý kraj založena výhradně na bázi solidarity. Tedy že z finančních prostředků, kterými na naši činnost přispívají ti jmenovaní, taky financujeme prosazování hospodářských zájmů mikroekonomik oblastí a míst Karlovarského kraje, které se na tom finančně nepodílejí. V tomto ohledu proto hraje naprosto nezastupitelnou roli karlovarská krajská samospráva, která se na financování našich aktivit podílí měrou největší.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new