Menu


Anenské slatinné lázně mají jako první léčebné lázeňské zařízení v Česku uzavřenu smlouvu s německou zdravotní pojišťovnou BKK TAUNUS. 

Evropa ocenila Anenské slatinné lázně

24. 11. 2006

2. listopadu 2006 Anenské slatinné lázně v Lázních Bělohrad jako první léčebné lázně v Evropě pro Českou republiku získaly prestižní certifikát EUROSPA med. Po náročném auditu provozů, poskytované péče, léčebných zdrojů, ochrany životního prostředí atd. jim byl udělen Evropským svazem lázní se sídlem v Bruselu (zařízením orientovaným na wellnessové pobyty je určen certifikát EUROSPA Wellbeing). Slavnosti se zúčastnila řada osobností ze Spolkové republiky Německo i z Česka. Např. náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Hellerová, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Všetečka, ředitelka Českého inspektorátu lázní Mgr. Kalfusová, předseda Odborového svazu zdravotní a sociální péče Dr. Schlanger aj. Účastníky pozdravil starosta Lázní Bělohrad Ing. Pavel Šubr. Ocenil spolupráci léčebných lázní s městem, která podstatně napomáhá hospodářskému rozvoji regionu. Poslanec Evropského parlamentu MUDr. Milan Cabrnoch vyzdvihl dlouhodobou snahu Anenských slatinných lázní o zkvalitňování léčebné péče a zkulturňování prostředí. Pan Udo Wendt za Spolkový sněm BKK hodnotil náročnost výběrového procesu a vyjádřil radost, že právě Anenské slatinné lázně jsou prvními v Evropě, které certifikát EUROSPA med získaly. Certifikát předsedovi představenstva Anenských slatinných lázní a.s. Ing. Radimu Kalfusovi předal generální sekretář Evropského svazu lázní pan Joachim Lieber. Dr. Kurt von Storch ze stejnojmenného institutu ve Wiesbadenu, který se na náročné kontrole výraznou měrou podílel, shrnul a vysvětlil, jak certifikace probíhala (bylo kontrolováno 420 kritérií). Podle jeho odhadu prý tato kritéria splní pouze 20 % evropských lázní. Přítomné oslovil i předseda představenstva TAUNUS BKK pan Udo Sennlaub, který certifikaci Anenských slatinných lázní inicioval, když vloni při uzavírání smlouvy na léčbu pojištěnců TAUNUS BKK trval na tom, aby Anenské slatinné lázně prošly certifikací Evropského svazu lázní. Na závěr slavnostního aktu vystoupila místopředsedkyně představenstva akciové společnsti Anenské slatinné lázně a.s. MUDr. Jitka Ferbrová, která poděkovala lékařům, zdravotnickému personálu i ostatním, díky kterým certifikát EUROSPA med s pořadovým číslem jedna Anenské slatinné lázně získaly jako první na světě.www.belohrad.cz
www.taunus-bkk.de

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001