Menu

Efektivní zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje

27. 12. 2005

Náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy jsem se zeptal, proč se Ústecký kraj rozhodl pro konferenci „Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje“ zrovna v době adventu?

Určitě proto, že situace ve zdravotnictví je neúnosná. Je zde rozpor mezi požadavky a možnostmi. Vývojem medicíny se dosahuje velkých pozitivních změn v péči o zdraví obyvatelstva. Na druhé straně jsou ale náklady. Jde o financování českého zdravotnictví, o to, aby bylo provozováno efektivně. Kraje, které od státu dostaly předlužené a špatně řízené nemocnice, zamýšlely organizačně právní změny. Podle platné legislativy bylo a je možné se rozhodovat pouze mezi jejich pokračováním coby příspěvkových organizací (což je dlouhodobě neudržitelné a v zásadě neodpovídající evropskému právu) nebo transformací na obchodní společnosti. Kraje se vesměs rozhodly transformovat právní formu nemocnic na akciové společnosti. Téma tzv. neziskových nemocnic je totiž pouze hypotetické. Legislativa pro neziskový sektor v oblasti nemocnic v Česku neexistuje. To, co veřejnost možná registruje jsou pouze medializované přestřelky v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ohledně návrhů. Jistý blok poslanců připravil jakýsi návrh zákona o nestátních veřejných ústavních neziskových zdravotních zařízeních. Zastupitelstvo Ústeckého kraje u něho již v červnu 2005 konstatovalo nejméně dvanáct vad. Řadu z nich protiústavních a omezujících práva samospráv týkajících se stěžejního nástroje – ekonomického řízení. Kraje popř. města a obce by totiž podle něj nemohly rozhodovat o platech svých zaměstnanců. Ty by byly dirigovány z úrovně Ministerstva zdravotnictví ČR či vlády ČR. Pozoruhodností na návrhu je to, že některé nemocnice (z nichž řada je i na území Ústeckého kraje) vyděluje z budoucí předpokládané sítě nemocnic, jejichž výkony budou hrazeny z veřejného pojištění. Nezařazená zdravotnická zařízení by se tím ocitla v obtížném až likvidačním postavení. S tím nemůžeme souhlasit. Zabezpečení kvalitní a dostupné zdravotní péče pro obyvatelstvo totiž považujeme za jednu z nejvyšších priorit při správě Ústeckého kraje. Potřebujeme dobře fungující zdravotnická zařízení, jejichž páteř tvoří síť krajských nemocnic. Usilujeme o to, abychom nich prosadili potřebné změny. Konference proto byla akcí, na níž jsme chtěli s cíli, obsahem a se souvislostmi těchto změn seznámit odbornou zdravotnickou veřejnost, představitele místní i krajské samosprávy, zástupce odborů, zdravotních pojišťoven a dalších organizací i firem, jejichž aktivity souvisejí se zdravotnictvím.15. prosince 2005 proběhla v prostorách jednacího sálu krajského zastupitelstva v Ústí nad Labem velká kongresová akce – konference „Efektivní zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje“. Na toto prestižní fórum vedle představitelů zdravotnických zařízení a dalších zástupců odborné zdravotnické veřejnosti přijali pozvání také krajští zastupitelé a starostové měst Ústeckého kraje, která provozují nemocnice. Jednání konference se také zúčastnili zástupci zdravotních pojišťoven i organizací a firem, jejichž aktivity jsou spojeny se zdravotnictvím. 

Pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje
Záštitu nad konferencí převzal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc. Konference je úvodní akcí projektu Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje. Generálním partnerem projektu pro rok 2005 se stala Česká spořitelna, a.s. Projekt Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje, jehož iniciační část byla zahájena v červnu tohoto roku, vstupuje pořádanou konferencí do realizační fáze. Klade si za cíl zajistit ve zdravotnických zařízeních v majetku kraje i v jejich vztazích s ostatními subjekty systému zdravotní péče o občany takové změny, které přinesou:

Jednu z nejvyšších priorit Ústeckého kraje
Projekt Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje není závislý na realizaci zamýšlené transformace krajských nemocnic z příspěvkových organizací na akciové společnosti. Právní forma příspěvkových organizací, v jejímž rámci fungují zdravotnická zařízení v současnosti, však výrazně omezuje realizaci racionálních změn, které by přinesly zvýšení efektivity hospodaření a řízení nemocnic. Kraj bude proto i nadále o provedení transformace usilovat.
Projekt Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje se zaměří na realizaci specifických cílů:


www.kr-ustecky.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001