Menu

Šalomoun pak obrátiv se k raddám domnělé té královny, zodjímal i jim larvy ^^1 ^^ a řekl: „Vidím, že na místě Spravedlnosti Nespravedlnost panuje a na místě Svatosti Ohavnost. Bedlivost váše jest Podhlidavost ^^2 ^^; Opatrnost váše Chytrost; Přívětivost váše Pochlebenství; Pravda váše Tvárnost ^^3 ^^; Horlivost váše Vzteklost; Udatnost váše Opovážlivost; Milost váše Bújnost; Pracovitost váše Otroctví; Důvtipnost váše Domnínka; Nábožnost váše Pokrytství etc. Vy-liž na místě Boha Všemohoucího svět říditi máte?“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L. P. 1623

^^1 ^^ je také demaskoval ^^ 2 ^^Podezíravost ^^ 3vZdání

Důvtipnost váše Domnínka; Přívětivost váše Pochlebenství

31. 12. 2012

Jaká je chamtivost rádkyní, lze vysledovat i z rad slovutných rad. Nedávná historie ilustruje, s jak děsivým úspěchem byly české a slovenské firmy za přispění renomovaných rádců vytlačeny z pozic na lukrativních trzích, které si budovaly desítky let. Současná zase, je jak na takové pozice omezován přístup českému incomingu. Přitom cestovní ruch není nic menšího než univerzální tržní platforma, která obrovskému množství podnikatelských subjektů široce rozmanitého spektra zaměření a velikosti i veřejným institucím umožňuje přímo i zprostředkovaně tržit peníze. Cestovní ruch tedy není pouze záležitostí tzv. profesionálů cestovního ruchu, touroperátorů, hoteliérů, restauratérů a pod. To, zda se v zemi daří obchodu, není věcí jenom těch, kdo produkují nebo disponují něčím, za co lze tržit peníze, ale i lidí v předproduktivní a postproduktivní fázi života. Zejména pak těch, jejichž životní úroveň nejvíc závisí na tom, jak úspěšně obchod pumpuje peníze veřejných rozpočtů, tedy do národního hospodářství. Ale také na tom, jak jsou z něho „jinými obchody“ peníze vyváděny.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba