Menu

Důležité je dát o sobě vědět

20. 05. 2007

Ředitele odboru PR a propagace agentury CzechTrade pana Aleše Řiháčka jsem se v souvislosti s hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu, kterým je kongresová turistika, zeptal, jakou roli v rámci plnění poslání České agentury na podporu obchodu přisuzuje veletržním a kongresovým účastem českých podnikatelských subjektů v zahraničí.
Omezím se na účast českých firem na zahraničních veletrzích a výstavách, protože to je oblast, se kterou má CzechTrade velmi bohaté zkušenosti. Podpora účasti malých a středních firem na odborných veletrzích v zahraničí patří mezi základní služby naší agentury. Obecně se dá rozhodně konstatovat, že prezentace na prestižním oborovém veletrhu v zemi obchodního zájmu je nedílnou součástí strategie proniknutí na daný trh. Účast, při které si firma nechá postavit stánek, vystaví své produkty nebo katalogy a čeká, kdo se na stánku zastaví, jsou většinou vyhozené peníze. Důležité je dát o sobě vědět, nejlépe tak, že si firma ještě před vlastní účastí na veletrhu vytipuje vhodné obchodní partnery, osloví je, domluví na veletrhu jednání atd. Na každou prezentaci v zahraničí, ať už na veletrhu nebo přímo u obchodního partnera, je důležité se předem velmi dobře připravit a vyslat tam kompetentního zástupce. Zahraniční partner se totiž většinou nespokojí jen se základními povšechnými informacemi. Na své konkrétní dotazy chce na místě konkrétní odpovědi, nikoliv informaci o tom, že mu je zašlete během příštích týdnů.

Jak může menším a někdy i větším firmám, které mají málo zkušeností s prezentací v zahraničí, CzechTrade pomoci?
Škála služeb je široká. Jednak jsou spojené s přímou účastí na odborných veletrzích, a to v podobě společné prezentace CzechTrade a zástupců klientských firem, nebo tzv. katalogové prezentace, kdy na zahraničním veletrhu CzechTrade zastupuje své klienty. Klienty nejvíce ceněná služba CzechTrade ale spočívá v práci rozsáhlé sítě jejích zahraničních kanceláří, které jsou po celém světě. Ta souvisí s přípravou „útoku“ na zvolený trh. Zahraniční kancelář CzechTrade je schopna provést marketingový průzkum v dané zemi, ověření zájmu o konkrétní produkt, vytipovat a oslovit vhodné potenciální partnery, domluvit obchodní jednání a asistovat při něm, případně zorganizovat prezentaci pro vybraný okruh zahraničních firem.

Má značka Česká republika v zahraničí dobrý zvuk?
Tady je jednoznačná odpověď poměrně problematická. Jsou teritoria, kde o České republice v životě neslyšeli. Země, kde znají dobře některé naše výrobky, případně významné osobnosti, ale netuší, že jsou z Česka. Jsou země, které o existenci České republiky vědí, ale nedokáží ji geograficky zařadit. Státy, kde nechápavě kroutí hlavou nad pojmem Česko nebo Česká republika, ale při zmínce o Československu se jim paměť vrací a hovoří s respektem o složitých technologiích, strojích a investičních celcích, které u nich dost často dodneška pracují. Jsou i trhy, kde jsou některé tradiční obchodní značky přímým synonymem pro Českou republiku. Trhy, kde má Česká republika velmi dobrý zvuk a je respektovanou demokratickou zemí s rychlým ekonomickým růstem. Pro hodně států, resp. jejich obyvatel, si ale ještě dlouho poneseme nálepku postkomunistického státu. Podle nedávné ankety magazínu Exportér a Hospodářské komory ČR mezi českými podnikateli není image České republiky ve světě moc dobrá. Přesto však více než 40 procent z nich uvádí, že jim pomohla při podnikatelských aktivitách v zahraničí. S pověstí českých výrobků je to podobné jako se samotnou Českou republikou. V některých zemích jsou české výrobky (především strojírenské) považovány za velmi kvalitní a spolehlivé, a patří proto do vyšší cenové kategorie. V západních má naopak české zboží často punc levnějšího, a tedy ne tak vysoce kvalitního. Zkrátka a dobře, v propagaci značky Česká republika a v budování její image máme ještě hodně co dohánět. A je to věcí nás všech. Každý Čech je v zahraničí reprezentantem své země, ať už podnikatel, turista, umělec, sportovec nebo politik. Pověst České republiky v zahraničí bude taková, jakou si ji uděláme. Co se týče role státu, ze všeho nejdůležitější zřejmě je koordinace všech složek, které se na prezentaci v zahraničí podílejí. Kvalitní personální obsazení státních institucí ve světě a především jasná koncepce.

Hlavní město Praha se hlasováním svého zastupitelstva rozhodlo kandidovat na pořádání letních olympijských her v roce 2016. Umocní, nebo neumocní podle vás kandidatura Prahy aktivity českých exportérů?
Osobně bych rovnítko mezi kandidaturu na pořádání olympijských her a růst exportu z České republiky nestavěl. To se ukáže, až k tomu skutečně dojde. Třeba budeme překvapeni. Pokud by ale Praze záměr vyšel, a Česká republika by zvládla hry připravit a úspěšně zorganizovat, pak by to jistě byla velmi masivní propagace Česka v zahraničí. Ekonomické aspekty takového podniku ponechávám stranou, protože to musí posoudit někdo jiný a stejně to bude vždy do jisté míry sázka do loterie.

www.czechtrade.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka