Menu

Druhý semestr projektu TourismEduca

30. 10. 2006

Pražští policisté a pracovníci v cestovním ruchu se budou dále vzdělávat v rámci projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu. V Praze totiž začal druhý semestr projektu „TourismEduca – vzdělávání pro cestovní ruch v Praze“, který je součástí projektů v cestovním ruchu financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu a z peněz Magistrátu hlavního města Prahy. Projekt si klade za cíl zlepšit vzdělání pracovníků v cestovním ruchu a pracovníků policie, a tím přispět ke zvýšení atraktivnosti hlavního města Prahy jako oblíbené cílové destinace zahraničních turistů. Výuka probíhá v kombinaci prezenční formy studia a e-learningu a zaměřuje se na pět hlavních oblastí. Pro pracovníky v cestovním ruchu jsou aktuální kurzy zabývající se podnikatelskými základy v cestovním ruchu, marketingem a propagací. Pro zaměstnance policie jsou to naopak kurzy zaměřené na komunikaci s veřejností, komunikaci v krizových situacích, základy jednání s občanem/zákaz­níkem a základy psychologie.
„Policie ČR prochází transformací od direktivně řízené k manažersky řízené organizaci orientované na své zákazníky a partnery. Tato transformace byla zahájena rozhodnutím policejního prezidenta zavést do policie systém řízení kvality služeb – model Excelence. Součástí těchto aktivit Policie ČR správy hl. m. Prahy je také projekt TourismEduca, v jehož rámci se zaměstnanci naší organizace zúčastňují kurzů v oblastech, jako jsou základy komunikace a komunikace v krizových situacích, výuka společenského chování a základy psychologie v komunikaci s lidmi,“ řekl plk. Ing. Zdeněk Bezouška, zástupce ředitele pro uniformovanou policii Správy hl. m. Prahy, Policie ČR. V průběhu prvního (jarního) semestru projektu TourismEduca bylo proškoleno více než 250 osob, převážně zaměstnanců Hospodářské komory ČR a Policie ČR. Projekt TourismEduca je jedním z příkladů, jak může Česká republika efektivně čerpat prostředky EU.
„Vzdělávání je jedním ze strategických pilířů Hospodářské komory ČR. Tuto oblast považujeme za klíčovou pro další rozvoj ekonomiky a zvyšování konkurenceschop­nosti českých firem. Ve svých aktivitách se proto na oblast vzdělávání podnikatelských subjektů budeme zaměřovat stále více. Již nyní se připravují či jsou realizovány projekty, které se touto oblastí zabývají. Jsem potěšen, že po prvním semestru kurzů projektu TourismEduca můžeme projekt hodnotit jako úspěšný, a doufám, že stejně pozitivně dopadne i semestr nadcházející,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR, Dr. Ing. Jaromír Drábek.

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo