Menu

Dopravní fakulta Jana Pernera k dvacetinám

27. 10. 2013

Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., zval na slavnostní otevření nového Výukového a výzkumného centra v dopravě, které se v rámci oslav 20. výročí vzniku této fakulty uskutečnilo 9. října 2013 v dislokovaném areálu univerzity v Doubravicích u Pardubic. K výstavbě centra přispěly finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, rozpočtu České republiky a zdrojů Univerzity Pardubice.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba