Menu

LogicaCMG

Dobře zorganizované, vedené a nasměrované řemeslo

18. 05. 2006


je přední světový dodavatel IT řešení, konzultační firma, systémový integrátor a provozovatel komplexních outsourcingových služeb. Její zákazníci působí zejména v sektorech telekomunikací, finančních služeb, energetiky, průmyslu a veřejné správy. LogicaCMG má více než čtyřicet let zkušeností s realizací rozsáhlých IT projektů, zaměstnává přibližně třicet tisíc lidí v šestatřiceti zemích světa. Zvláště silnou pozici zaujímá na evropském trhu, kde patří k nejvýznamnějším poskytovatelům IT služeb.

O postavení společnosti LogicaCMG nejlépe svědčí její postavení na trzích v jednotlivých sektorech. Její systémy zpracovávají dvě třetiny všech textových zpráv na světě. SMS centra LogicaCMG používá sedm z deseti největších světových mobilních operátorů. Spolupracuje se čtyřiceti z padesátky největších světových bank. Pomocí jejího softwaru jsou každý den uskutečňovány finanční transfery o hodnotě více než 5 bilionů dolarů. Třetina satelitů je řízena jejím softwarem. Více než dvě miliardy lidí vidí každý den v předpovědi počasí satelitní snímky zpracované pomocí systémů LogicaCMG. Její centra sdílených služeb zpracovávají výplatní pásky v hodnotě více než sta miliard dolarů ročně.

Přístup společnosti LogicaCMG je založen na unikátní kombinaci zvládnutí nejpokročilejších technologií, dobré znalosti trhů, na nichž podnikají její zákazníci, a ověřené schopnosti realizovat dodávku při dodržení termínu a rozpočtu. Stále více zákazníků společnosti LogicaCMG svěřuje dlouhodobé provozování nejdůležitějších systémů a aplikací.

Ředitele společnosti LogicaCMG pro střední a východní Evropu pana Pavla Kaláška jsem se zeptal, čím to, že má Česko pověst země vysoce schopných a kreativních počítačových programátorů.
Nevím. Spíš mám pocit, že se obdivujeme víc, než je zdrávo. V jednu dobu jsme tento dojem mohli vzbuzovat, v období konce osmdesátých a začátkem devadesátých let. Tenkrát se u nás spojily dvě věci. Evropa se začala otevírat, napřed pomaličku a pak třeskem. Byla možnost vyrazit do světa, začít pracovat pro nadnárodní společnosti a konfrontovat se s okolím. Tato příležitost se spojovala s jakousi schopností improvizace, která tady tenkrát v našich lidech, kteří uměli programátorské řemeslo, byla daleko vyšší než v západním světě – zde to patřilo k umění přežít. Tato improvizace s novými technologickými možnostmi vytvořila onu kvasnou půdu. Začalo se říkat, že čeští programátoři, to je to ono. Pokud se podíváte o pár let později, spousta českých programátorů odešla do zahraničí, ale zase se vrátila. Takže se u nás stále mixovala zahraniční zkušenost s místní kreativitou. Myslím si, že dnes, co se týče programátorského řemesla, ve srovnání s ostatními zeměmi už nevyčníváme. Jsem přesvědčen, že přijde čas Ruska nebo Ukrajiny, kde byla potřeba improvizace pro přežití historicky ještě větší a pořád trvá. Velké myšlenky – co vybudovat, co vymyslet, kde se co ve světě narodí – jsou prvotním impulzem, ale potom, když už se daný software začne vyrábět, musí to být perfektní řemeslný výrobek. Svět se dost změnil. Dnes už je software spíš o výrobě, a ani ne tak o kreativitě. Má to svůj řád. Myslím, že výjimeční nejsme. Úspěšných podnikatelů v IT branži, kteří opakovaně něco úspěšného vytvořili, je u nás strašně malinko. Jsme dobří, ale jsem přesvědčen, že se tady žádný Google nenarodí. Vezměte si clustery, které po světě vznikají kolem univerzit, kde se začínají rodit výzkumně výrobní struktury, jako je např. Sofi Antipolis kdesi kousek od Monte Carla. Ale např. i dánské clustery. Když se podíváte, a to už řadu let zpátky, produkce z takovéhoto clusteru působícího v oblasti informačních a telekomunikačních technologií byla velká jako celý roční hrubý produkt České republiky. To je směr, kterým bychom se měli vydat, což však souvisí s celkovou koncepcí vzdělávacího systém a pozicí vědy a výzkumu. Tady máme stále co dohánět.

Nicméně LogicaCMG v České republice si vede velmi dobře…
LogicaCMG tady má vybudováno mj. poměrně veliké centrum, v němž se pracuje na softwaru pro oblast mobilní komunikace a kde se dělá velmi dobré a na solidním základě postavené řemeslo. Produkty, které tu naši lidé vyvíjejí a vyrábějí, snesou takové parametry, aby je LogicaCMG mohla úspěšně prodávat po celém světě. Ve své podstatě je to ale „pouze“ dobře postavené, dobře zorganizované, vedené a nasměrované řemeslo. A je určitě pozitivní, že se dělá v Česku. Zajímavá práce pro spoustu lidí. Jedná se o posun správným směrem. Výroba, kde chytré hlavy s nevelkými náklady generují velkou přidanou hodnotu. A je to výroba jako každá jiná, spojovaná s nápady, ať se rodí kdekoliv. Tady, v Holandsku, ve Francii nebo v Británii.

Svět se prý (a já říkám, obdobně jako „Radio Jerevan“, jak pro koho) stává globální vesnicí. Ruku v ruce s tím sílí potřeba mít pod kontrolou přeshraniční pohyb lidí, zboží i – jak jsme poslední dobou u nás svědky – odpadu. Co takhle téma bezpečnostních prvků, v jejichž vývoji a výrobě je LogicaCMG rovněž jedním ze světových leaderů?
Po onom tragickém 11. září 2001 se poměr mezi svobodou a bezpečím zásadně narušil. Tím se otevřela příležitost v oblasti informačních technologií. Vytvořila se pro všechny firmy. Řada z nich se snaží v tomto novém prostředí nějak profilovat, získávat a mít podíl na trhu. Oblast, která je dnes skloňována ve všech pádech – biometrie, je jednou z těch, jež jsou předmětem snažení i naší firmy. Velké společnosti si zkrátka nemohou dovolit tento fenomén ignorovat, ať už se jmenují, jak chtějí. Vstoupili jsme do tohoto segmentu trhu a máme v něm velice dobré reference, zejména v Holandsku. Ještě před 11. zářím jsem říkával, že odbornost v oblasti bezpečnosti bude velmi zajímavá, snažil jsem se k sobě z této sféry přilákat nejchytřejší lidi a zde v tom poměrně úspěšně pokračuji. V naší firmě pracuje řada nesmírně schopných odborníků v oblasti bezpečnosti. Prostě máme vybudovánu i tuto odbornost, umíme ji a chceme se s ní prosazovat na českém trhu.

Jak vnímáte cestovní ruch?
Protože jsem jeho aktivním konzumentem v oblasti business travel, kongresové turistiky i ve sféře volnočasových aktivit, jsem přesvědčen, že je to zajímavý průmysl. Pro tuto zemi je obrovskou příležitostí, která kdyby se uchopila za správný konec, Českou republiku by markantně posunula i co se týče nárůstu hrubého domácího produktu. Cestovní ruch je průmysl a jsem přesvědčen, že je z pohledu byznys modelu českého státu a krajů ohromně promarňovanou příležitostí. Systémový přístup k odvětví cestovního ruchu by mohl vést i k tomu, že by se u nás trochu uklidilo, aby v naší krajině nebyl takový nepořádek. Cestovní ruch je netriviální hospodářské odvětví. Jeho obory nejsou takové, které může dělat každý, hned a všude. A nelze s ním šíbovat ze státu do státu jako s montážními fabrikami (podle toho, kde jejich majitelům zrovna poskytnou daňové prázdniny), protože je pevně svázán s turistickými atraktivitami dané země a jejích regionů. Nejen proto je a bude vždycky záležitostí konkrétního státu a jeho pověsti doma i v zahraničí, tj. bezpečnosti, čistoty – tím myslím i etiku – a pořádku. Obory cestovního ruchu jsou obdobně těžké jako obory IT a každého jiného rentabilního průmyslu. Cestovní ruch je náročný na kreativitu. Chce svůj marketing, prodej… Je třeba vědět, kdo jsou cílové skupiny zákazníků. To je v Česku historický problém. Když se mne záhy po revoluci ptali, proč jsou obchodníci v Česku takoví nečinní, odpovídal jsem: „Nedivte se jim. Vždyť v téhle zemi nebyl historicky problém prodat. U nás byl problém koupit. Bylo to tak, že když zákazník něco chce, ať si pro to přijde.“ Doba se ale změnila a mladá generace českých manažerů už naštěstí takto neuvažuje.

www.logicacmg.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo