Menu

Dobrá pověst a mezinárodní věhlas stěžejní devizou

25. 02. 2008

Hlavní téma Všudybylu mne zavedlo za jednatelem a ředitelem českého zastoupení společnosti Delta Energy Systems z koncernu Delta Ing. Jiřím Koutenským. Pane řediteli, jak se vám v současné době jeví postavení cestovního ruchu v České republice?
Obdobně, jako v současném světě pozice napájecích elektrických zařízení, na něž se specializuje společnost Delta. Ta jsou dnes pro fungování a chod jakékoliv země nezastupitelná. Navíc, cestovní ruch, jehož stěžejní devizou je dobrá pověst a mezinárodní věhlas země (neboť od té se odvíjí výše jeho ekonomických přínosů), je vysoce účinnou platformou, užitečnou všem ostatním hospodářským odvětvím. A to nejen prvoplánově, jako sám o sobě nezanedbatelný zdroj příjmů národních ekonomik. Země, která není považována za turisticky bezpečnou, má totiž (a to i v očích investorů) punc nestability.
Delta Energy Systems (Czech Republic), spol. s r.o. je českou společností. Matku máme ve Švýcarsku a matku matky až na Tchaj-wanu. A i z tohoto důvodu cestovní ruch vnímám jako hospodářské odvětví, které umožňuje poznávat, jakými se ta která kultura vyznačuje specifiky. A to je dobré nejen pro další byznysy, ale vůbec proto, abychom, jako lidstvo – sestávající z různých národů a kultur – mohli na Zemi bezpečně koexistovat. Obzvlášť, když se každou chvíli najde nějaká zájmová skupina, která na základě jinakosti (často ze zištných důvodů) rozděluje svět na „my“ a „oni“. Poznávání různých kultur a mentalit (a to také díky službám cestovního ruchu) může mnohdy přivádět k úvahám a snad i pochybnostem, zdali svět gradující komerce a materiálno, kterými se v Evropě obklopujeme, je to správné.

Zmínil jste předmět podnikání Delty Energy Systems.
Naše společnost patří mezi největší světové výrobce v oblasti napájecích elektrických zařízení. Ať to jsou napájecí zařízení stejnosměrná nebo na bázi střídavého proudu. Koncern Delta je vysoce dynamická společnost. V posledních deseti letech je její růst mnohem vyšší než růst trhů, kde působíme. Naše produkty (i když nejsou pro každého na první pohled viditelné) potřebuje každý. Ať je to oblast napájení telefonních sítí (mobilních i pevných), počítačových sítí, napájecích sítí v obchodních centrech, obranný a bezpečnostní sektor, zálohování počítačových sítí, napájení mýtných systémů, zařízení pro přeměnu sluneční energie ve fotovoltaických systémech atd. atd. Napájecí systémy jsou prostě za vším, kde se využívá elektrická energie.

Na Slovensku koncern Delta před nedávnem zahájil provoz své nové továrny.
A ne, že by mne (ředitele jejího českého zastoupení) nemrzelo, že ji nepostavila o pár kilometrů vedle, v Česku. Leč naše nová továrna je v Nové Dubnici, zhruba dvacet kilometrů od české hranice. K dnešnímu dni v ní pracuje víc než sedm set zaměstnanců. V případě, že potřeba Delty půjde dál, uvažujeme v tomto regionu o další investici v řádu stovek milionů slovenských korun. Pravděpodobně by se jednalo o výstavbu další výrobní haly.

Jak Tchajwanci vnímají Českou republiku?
Samotné Česko je pro ně malým trhem. Berou nás jako součást středoevropského prostoru, a z tohoto pohledu je pro ně již tento trh perspektivní. Nejen pro distribuci výrobků, ale i pro výrobu. Doprava zboží po moři z Asie do Evropy zabere čtyři týdny. Tato doba je neúměrná k tomu, aby se zboží dostávalo pružně k zákazníkům. Klienti požadují krátké dodací lhůty a kromě vysoké kvality také příznivou cenu. Z tohoto důvodu se naší společnosti jeví jako nutnost vyrábět určité části napájecích systémů v Evropě a dokončovat zde také jejich finální kompletaci. Továrna na Slovenku tak bude v příštích letech hlavním výrobním závodem Delty v Evropě. Z Dubnice bude prováděna distribuce našich produktů v rámci celé Evropy. A začalo zde fungovat i centrum podpory zákazníků. Ale nejen proto, že se v oblasti investičních pobídek, které byly v minulosti orientovány na výrobu, začal razit trend, stimulovat jimi výzkum a vývoj, tj. dlouhodobou konkurenceschopnost domácích ekonomik. Ze strany Delty je to i o jejím přístupu k lidským zdrojům. Ne vždy totiž ti nejlepší z nejlepších mají chuť opouštět vlast a stěhovat se kamsi za oceán.www.deltaenergysystems.com

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo