Menu

Do regionů míří miliardy z EU

23. 01. 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace pro rok 2010. Potvrdilo výši prostředků pro jednotlivé regionální operační programy. Ze sedmi regionů je nejvíce – 5,33 mld. korun – určeno pro ROP Severozápad, tj. Karlovarský a Ústecký kraj, naopak nejméně – 2,52 mld. korun – obdrží ROP Střední Čechy. Konkrétní projekty získají dotaci ve výši 92,5 % celkových uznatelných nákladů, přičemž 85 % přispěje Evropská unie a 7,5 % půjde ze státního rozpočtu. Právě zajištění těchto zdrojů se v době ekonomické recese ukázalo jako největší problém. „Čerpání evropských dotací je pro všechny kraje významným nástrojem, který tlumí ostré dopady nynější hospodářské situace,“ zdůraznil předseda Asociace Krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Regionální rady Jihovýchod Michal Hašek. Dokument v Brně v závěru veletržního kulatého stolu podepsali spolu s ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou a hejtmanem Haškem také předsedkyně Regionální rady Jihozápad Milada Emmerová, předseda Regionální rady Střední Morava Martin Tesařík, předseda Regionální rady Severozápad Jiří Šulc, předseda Regionální rady Severovýchod Stanislav Eichler a předseda Regionální rady Moravskoslezsko Marian Lebiedzik.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001