Menu

Dny Budvy v Praze

15. 05. 2001

V pondělí 14. května od 15 hodin se v budově Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Praze konala tisková konference Černé Hory. Jejím cílem bylo informovat o memorandu demonstrujícím vzájemnou snahu o rozšíření bilaterálních styků mezi resorty cestovního ruchu zastoupenými Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora. Memorandum nahrazuje „Smlouvu o spolupráci v cestovním ruchu“ z roku 1964. Součástí memoranda je podpora akcí směřujících k propagaci České republiky v Černé Hoře na straně jedné a budvanské riviery v České republice pak na straně druhé. Součástí naplňování memoranda byly „Dny Budvy v Praze“ uspořádané partnerským městem Budvy Městskou částí Praha 4 a Spolkem přátel Budvy.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo