Menu

Díky projektům financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu nabídne Praha lepší služby turistům

26. 03. 2006

Zprava: tajemník Hospodářské komory hl.m. Prahy pan Vladimír Šiška, hlavní manažer projektů Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů pan Ladislav Pavlík a ředitel odboru 83 Ministerstva pro místní rozvoj ČR pan Petr Tiefenböck.Projekt „TourismEduca
- vzdělávání pro cestovní ruch v Praze“ byl představen v Praze na konci února. Představil jej tajemník Hospodářské komory České republiky pan Vladimír Šiška. TourismEduca patří mezi projekty v cestovním ruchu financované z prostředků Evropského sociálního fondu. Je jedním z příkladů, jak může Česká republika efektivně čerpat prostředky EU. Realizace projektu, jehož cílem je zvýšit kvalifikaci a vzdělání pracovníků a firem působících v cestovním ruchu v Praze, začala v září loňského roku. Tehdy Hospodářská komora ČR podepsala smlouvu o financování projektu z prostředků EU programu JPD 3 (Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl. m. Praha). TourismEduca přinese zlepšení kvality produktů a poskytovaných služeb v cestovním ruchu. Tím zvýší šance hlavního města, aby si ho zahraniční turisté zvolili jako cílovou destinaci, kde jim budou nabídnuty komplexní služby na úrovni ostatních metropolí.

Projekt Hospodářské komory
nabídne zájemcům z oboru cestovního ruchu a navazujících odvětví vzdělávací kurzy. Program kurzů je koncipován s ohledem na oblasti, kde je možné získané dovednosti rychle prakticky zužitkovat. Nabídka zahrnuje pět kurzů, které obsahují vzdělávání v oblasti základních znalostí podnikatelského prostředí a podmínek podnikání v cestovním ruchu (CR), marketingové dovednosti a postupy v podmínkách CR, reklamu, propagaci a PR v cestovním ruchu, komunikaci v krizových situacích, faktor bezpečnosti v CR a informační a poradenskou činnost – vše se zaměřením na podmínky hlavního města Prahy.

Podnikatelé a zaměstnanci
veřejné správy i neziskové sféry mají možnost těchto kurzů využívat od února roku 2006. Protože časové možnosti i studijní zvyklosti jednotlivých adeptů kurzů jsou různé, je v nabídce možnost vybrat si z klasické formy účasti na výuce nebo zvolit distanční formu (e-learning) s využitím moderních informačních technologií. Případně lze oba přístupy kombinovat. Velký důraz je kladen na odbornou úroveň výuky i na použitou metodiku, proto na projektu spolupracuje Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism a Policie České republiky.

Nové informace a dovednosti
získané během kurzů mohou absolventi využít na společných workshopech, které představují pomyslný vrchol každého cyklu seminářů. Workshopů se budou účastnit domácí i zahraniční odborníci. Jejich účast pomůže učinit z workshopů místo, kde si mohou absolventi kurzů doplnit své vzdělání vzájemnou výměnou zkušeností a názorů a kde také získají nové kontakty.

Za cíl si projekt TourismEduca
klade zvýšit konkurenceschopnost nabídky turistických produktů a služeb podnikatelů hlavního města Prahy tím, že lépe přizpůsobí nabídku trhu z pohledu nových vývojových trendů a neustále se měnících podmínek. Cestovní ruch je oblast, kde lidský faktor hraje hlavní roli, proto se projekt TourismEduca soustřeďuje na komplexní zvýšení kvalifikace pracovníků v tomto oboru.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm