Menu

Díky paralelní dráze Letiště Praha vytvoří dalších sedmnáct tisíc pracovních míst

10. 07. 2009

S předsedou představenstva a generálním ředitelem Letiště Praha, a. s. Ing. Miroslavem Dvořákem se potkáváme v souvislosti s chystaným leteckým Všudybylem.
Pane řediteli, loňský rok byl pro ruzyňské letiště po všech stránkách rekordní.
Ano, odbavili jsme přes 12,6 milionů cestujících. Zaznamenali jsme historicky nejvyšší výkony, nejen co se týče počtu cestujících, ale i objemu nákladů a množství pohybů. Dosáhli jsme historicky nejvyššího zisku. Náš hrubý provozní zisk poprvé přesáhl tři miliardy korun. Rok 2008 byl nejlepším rokem ve více než sedmdesátileté historii pražského letiště.

Úžasná dynamika předchozích let se mu teď určitě hodně hodí…
Letectví je jediným druhem dopravy, který je plně liberalizovaný. Na rozdíl od silniční, železniční nebo i říční dopravy, kde státy financují nejen dopravní cesty, ale nezřídka i dopravní obslužnost ve veřejném zájmu jako takovou. Letecká doprava je v naprosto konkurenčním postavení, a současná celosvětová hospodářská situace má proto zásadní vliv na její výkony. Pochopitelně i na Letišti Praha, což se odrazilo v našich provozních výkonech, tedy v poklesu počtu přepravených cestujících, objemu carga a počtu pohybů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Je jasné, že dojde-li k poklesu, projeví se to v nižších příjmech. Avšak naše akciová společnost má účinné nástroje k regulování nákladové stránky. Nižší počty pohybů, cestujících a carga tak pro nás znamenaly i nižší nezbytné náklady spjaté s jejich zabezpečením. Naše letiště obezřetně – a hlavně včas – už v minulém roce zareagovalo na řadu varovných signálů a rozhodlo se regulovat nákladovou stránku. Tyto kroky se projevily v letošním roce zejména v tom, že jsme si udrželi obdobnou míru ziskovosti jako v předchozím období.

To je dobrá zpráva pro vaše akcionáře, partnery a zaměstnance. Tedy, že jste společností, která i v těžkých dobách dokáže být zisková a zachovat si vysokou míru stability.
To je nezbytné pro dlouhodobý rozvoj. Letiště, to je specifická infrastrukturální entita. Nemůže se omezit na krátkodobé plánování. Plánujeme na desítky let dopředu. Díky tomu projekty, které máme na stole, jsou aktuální a ani současná světová hospodářská stagnace nic nemění na tom, že bychom je neměli realizovat. Letiště Praha, a. s. je plně samofinancovaný podnikatelský subjekt. Nejsme součástí žádné rozpočtové kapitoly. Nezískáváme žádné dotace nebo příspěvky na provoz. Jsme ekonomicky nezávislou akciovou společností, která si generováním zisku vytváří prostor pro investování do svého rozvoje. Ten je v oblasti provozních kapacit jednoznačně nutný. Bez dostatečných provozních kapacit bychom stagnovali. A to se týká jak dráhového systému, tak průchodnosti terminálů. Proto právě do těchto oblastí prioritně směřujeme svoje investice.

Takže jak je to s paralelní dráhou?
Už je nejvyšší čas ji realizovat, abychom zajistili udržitelný rozvoj Letiště Praha. Paralelní dráha je sice projektem z roku 1967, ale akutní nutnost její realizace vyvstala až v předchozích několika letech. Letiště Praha za posledních pět let zdvojnásobilo počet odbavených cestujících. Z šesti milionů v roce 2003 na 12,6 milionu v roce 2008. Limitující pro náš další rozvoj tak je kapacita dráhového systému. Určitě víte, jak náročné je takto zásadní stavbu prosadit a absolvovat veškeré administrativní procedury. Získání pozemků potřebných pro paralelní dráhu jsem začal řešit ihned po svém příchodu na letiště. V souladu s usnesením Vlády ČR se nám tak na sklonku loňského roku podařilo uzavřít sérii kupních smluv se dvěma desítkami jejich někdejších vlastníků. Z pohledu přínosů pro českou ekonomiku totiž v současné době v České republice neexistuje koncentrovanější investice, než je naše vzletová a přistávací paralelní dráha. Letiště Praha je významným přispěvatelem tvorby hrubého domácího produktu a zároveň jedním z největších zaměstnavatelů v Česku. Na území našeho letiště je zaměstnáno přes sedmnáct a půl tisíce lidí. Díky paralelní dráze, tedy její stavbě a posléze provozování, bude Letiště Praha generovat dalších zhruba sedmnáct tisíc pracovních míst, a to je velmi zásadní.

Určitě jste místem velké kumulace nejen pracovních příležitostí, ale i spotřebitelů. Tedy adresou, kde se vyplatí nabízet a prodávat zboží – služby a výrobky.
V provozních špičkách naším letištěm prochází padesát tisíc pasažérů leteckých společností denně a pohybují se tu velká množství lidí, kteří je doprovázejí či očekávají jejich přílet. Samozřejmě je tu i již zmíněné kvantum těch, kteří tu pracují, takže se dostáváme k počtu zhruba sto tisíc osob denně. Tak frekventované letiště, jako je to naše, tedy není jenom vzdušným přístavem, ale i významnou komerční zónou, velkým shopping mallem. Právě z dalších komerčních aktivit včetně pronájmů generujeme nezanedbatelnou část příjmů, což je fenomén, kterým se úspěšná moderní letiště vyznačují. Výnosy generované letištními, přistávacími aj. poplatky tak jsou dnes významnou měrou podpořeny inkasem z komerčních aktivit. Dvě třetiny obratu našeho letiště jsou generovány příjmy z leteckých aktivit a jedna třetina z neleteckých.

Jak má pražské letiště skvělé renomé, dokresluje vaše opakované vítězství v soutěži World Airport Awards, tentokrát za rok 2008 v sekci Nejlepší letiště východní Evropy.
Vítězství v celosvětové World Airport Awards je mj. oceněním práce jeho zaměstnanců a obchodních partnerů působících v jeho areálu. Je příjemné konstatovat, že Letiště Praha bylo v rámci letišť východní Evropy vyhodnoceno jako nejlepší už potřetí. Soutěž, ve které se hodnotí letiště a letecké společnosti na celém světě, pořádá společnost Skytrax. K dispozici měla přes 8,6 milionu anketních vyjádření, která nashromáždila za období 2008/2009. Do hodnocení více než sto devadesáti letišť se zapojili pasažéři sedmadevadesáti národností. Hodnotili přes třicet aspektů týkajících se rychlosti a komfortu odbavení, úrovně bezpečnosti, taxislužeb, možnosti dopravního spojení vůbec, dostupnosti a možnosti výběru restaurací, obchodů nebo třeba čistoty sociálních zařízení atd. Svým hlasováním ocenili mj. i to, že naše letiště je jedním z nejbezpečnějších. A to díky naší dlouhodobé investiční politice v oblastech bezpečnostní prevence, požární ochrany, kontroly pohybu osob ve střežených zónách včetně činnosti ostrahy. Do této sféry totiž investujeme nemalé prostředky v řádu stovek milionů korun.
Vysoká úroveň spokojenosti pasažérů leteckých společností je pro nás klíčová. Jejich přízeň si proto snažíme udržovat nejvyšší kvalitou a zaváděním nových služeb. Příkladem může být spuštění one-stop security pro cestující přestupující v Praze v rámci Schengenu nebo odbavení prostřednictvím mobilního telefonu.
Specifickým produktem Letiště Praha určeným nejnáročnějším zákazníkům pak je náš VIP servis. Oba dva terminály jak Schengen – Terminál 2, tak non-Schengen – Terminál 1 disponují VIP salonky. V prvním případě Club Europe a ve druhém Club Continental. Oba se vyznačují vysokým stupněm individuálního přístupu a doslova rozmazlováním klientů v rámci jejich pobytu na pražském letišti. Počínaje odbavením zavazadel přes seating – připravení letenek až po občerstvení a nástup do letadla. Naše VIP salonky jsou i atraktivním místem různých pracovních a společenských setkání, a v tomto směru se významně osvědčují i v současné době, kdy Česká republika předsedá Evropské unii.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba