Menu

Hippoterapie pomáhá při poruchách koordinace nebo rovnováhy. Účinná je i při léčbě neurologických onemocnění, jako je dětská mozková obrna nebo roztroušená skleróza, ortopedická onemocnění typu skoliózy nebo psychické poruchy. Báječný efekt má na děti s poruchami chování či učení. Pomáhá při zvládání apatie, úzkosti a plachosti, hyperaktivity a agresivity, zejména proto, že otevírá schopnost vyjadřovat kladné emoce. Prokazatelné jsou výsledky v případě odbourávání negativních závislostí. Chůze koně má výborné rehabilitační účinky. Jezdec v sedle kopíruje houpavý motorický vzor a pokouší se o soulad svých pohybů s pohyby zvířete. Kůň chůzí vysílá impulsy, které se přenášejí do centrálního nervového systému jezdce. Mozek pohybově handicapovaného člověka tak zpracovává vjemy a příkazy, kterých by se mu dostávalo při chůzi, pokud by byl zdravý.

Dětský ranč Hlučín

27. 10. 2013

Z myslí obyvatel Česka, z médií a názvů asociací se vytrácí povědomí o tom, že naši vlast tvoří tři historické země. Jako bychom byli pouze Morava a Čechy. České Slezsko se ale rozkládá se na historicky svébytném území Slezského velkoknížectví. Coby držitel síťové jízdenky Českých drah jsem bádal nad mapou tratí, do které z jejich slezských destinací se vydat, a má volba padla na Hlučín.
Tamní Dětský ranč je totiž světovým unikátem co do struktury i funkce. Je to místo, kde děti zapomínají na starosti a kde se díky sportu a jiným aktivitám učí samostatnosti, zodpovědnosti a posilují si sebevědomí. Jezdectví je jedním z prvních sportů, kde jsou v jednom sportovním svazu společně registrováni zdraví a hendikepovaní sportovci. Hlučínští koně splňují kritéria pro sport, parasport, rekondiční ježdění i pro hippoterapii. Na jednom místě se tak nabízí škála aktivit, při kterých se setkávají zdraví, handicapovaní, děti i dospělí, a zcela přirozeně fungují vedle sebe.
Prostřednictvím hippoterapie tu pomáhají pacientům trpícím dětskou mozkovou obrnou, psychickými poruchami, poruchami pohybového ústrojí a roztroušenou sklerózou i dětem s nestabilním sociálním zázemím. Provoz, veškerá činnost i výstavba na ranči probíhá díky finanční pomoci sponzorů a díky práci obětavých rodičů a dobrovolníků. Dětský ranč Hlučín spolupracuje s odborníky z řad pediatrů, psychologů, dětských neurologů i fyzioterapeutů – ti všichni poskytují poradenství i konkrétní pomoc bezplatně, v duchu motta „Dnešní pomoc může být půjčkou do budoucna“. V blízké budoucnosti tu chtějí vybudovat speciální centrum pro klienty s roztroušenou sklerózou. Děti se tu mohou věnovat několika jezdeckým disciplínám, například westernovému ježdění, drezuře a voltiži, tedy výcviku koní a gymnastice na koních. K dispozici tu přitom mají nejen nádherné koně, stáje a kolbiště s nádechem westernu, ale i domácí ZOO, dětskou rehabilitační zahradu pro zdravé děti i pro jejich kamarády na vozíčku, relaxační pyramidu podobnou těm v Africe, hřiště s houpačkami a zábavnou lanovou dráhou.
To, co je pro zdravé děti zábava, může být pro hendikepované děti výhra nad sebou samotným.

Dětský ranč Hlučín
Celní 1996/10b, 748 01 Hlučín
tel: 595 043 033
objednávky výuky a vyjížděk: 605 249 316
e-mail: ranc@detskyranc.infoArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba