Menu

Den s Hotelovou školou Tepliceaneb jak šel čas

04. 03. 2018

Se zástupkyní ředitele Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1, p. o., Ing. Lucií Fričlovou se potkáváme zkraje roku 2018.
Paní zástupkyně, Hotelová škola Teplice má za sebou úspěšný rok 2017.
Bezesporu. V jeho průběhu se pozitivně projevilo to, že odborní učitelé dostudovali vysoké školy. Mimo jiné také na výsledcích soutěží. Vzrostl zájem žáků se jich účastnit. Nejvýraznějšího úspěchu jsme dosáhli v Makro HoReCa pětiboji, kde se soutěžilo se ve všech disciplínách, které se na Hotelové škole Teplice dají studovat. V kategoriích barman, barista, číšník-servírka, kuchař a cukrář. Žáci naší školy se v něm umístili na druhém místě. Z dalších soutěží, kterých jsme se zúčastnili, to například byly Sommelier Moravy ve Znojmě nebo Bohemia Sekt Trophée – Sommelier ČR 2017 a Brněnský vánoční pohár 2017. Již podruhé jsme měli tu čest obsluhovat známé osobnosti na Žofíně při předávání ocenění Řád Vavřínu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Pedagogický sbor Hotelové školy Teplice výrazně obohatilo, že jeho řady posílil pan šéfkuchař Milan Sigmund, který je absolventem naší školy. V oboru je velice známý. Coby člen Asociace kuchařů a cukrářů byl a je častým členem hodnotitelských komisí odborných soutěží. Dávno předtím, něž na Hotelovou školu Teplice nastoupil na post odborného učitele a šéfkuchaře školní restaurace U Kantora, nám chodil pomáhat hodnotit závěrečné praktické zkoušky oboru kuchař. Vzhledem ke své úspěšné předchozí praxi má co žákům předávat a čím je inspirovat. Nejen díky Milanu Sigmundovi, ale také všem ostatním kolegům disponuje praktický úsek Hotelové školy Teplice skvělým týmem profesionálů.

Předchozí tištěné vydání Všudybylu přineslo informaci o vašem 25. Gastrodni.
Podílela jsem se na jeho přípravě, a dokonce na něj pozvala svoji někdejší spolužačku z Vysoké školy hotelové Vendulu Špetlíkovou Balaštíkovou, která moderuje televizní pořad „Vaříme s Vendy“. Ta, ve spolupráci s našimi žáky, připravila krásnou kompozici pokrmů a nápojů z čerstvých bylinek. Atmosféru pětadvacátého Gastrodne svými hudebními vstupy okořenila teplická konzervatoř. Jeho konceptem byl retro průřez českou gastronomií až po současnost. Bylo tu tak možné ochutnat pokrmy z dob úspěšných vystoupení československé gastronomie na světových výstavách Expo až po jídla, která jsou trendem součas­nosti. Ohlasy byly skvělé.
Pořádání Gastrodne a další obdobné akce nám výrazně pomáhají při náboru žáků do prvních ročníků. Ostatně, co se náboru týče, kromě intenzivního využívání sociálních sítí umožňujeme v rámci našeho projektu žákům základních škol vyzkoušet si být na jeden den žákem Hotelové školy Teplice. Při jeho realizaci jsou jim k dispozici nejen naši pedagogové, ale také žáci, kteří jim pomáhají při vyzkoušení si odborných dovedností, jako je například u oboru kuchař-číšník flambování nebo u barmanství míchání nealkoholických nápojů.

Vaše škola hodně dbá na to, aby žáci procházeli co nejpřínosnější praxí.
V té souvislosti mi dovolte například zmínit spolupráci s Grandhotelem Pupp a jeho ředitelkou Ing. Andreou Pfeffer-Ferklovou. Pupp u našich žáků patří k hodně oblíbeným pracovištím, a tak se o praktikování v něm mezi sebou doslova perou. V obdobném duchu jsme zahájili spolupráci s horským hotelem Horizont v Peci pod Sněžkou. S jeho ředitelem Ing. Karlem Radou se znám z dob svého studia. Vždycky pro mě byl velkou inspirací. Předávání odbornosti a znalostí, kterých nabyl v hotelnictví a gastronomii, je značné, a naše opětovné setkání z profesního hlediska beru jako velký krok kupředu.
Co se týče zahraničních praxí, vedle praktikování našich žáků v saských příhraničních hotelech plánujeme na únor 2018 další z výjezdů v rámci projektu Erasmus+. Tentokrát do maďarské Budapešti, kde chceme uplatnit i další obory, které na naší škole, jejíž celý název je „Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, p. o.“, vyučujeme. Zejména strojírenství v rámci Střední průmyslové školy, administrativní práce v rámci Obchodní akademie a činnosti vykonávané v hotelech v rámci Hotelové školy a spolu s tím umožnit žákům zdokonalit se v cizích jazycích, zejména v angličtině.

Velmi frekventovaným tématem poslední doby je bezpečnost.
Také v této oblasti Hotelová škola Teplice rozhodně nezůstává pozadu. Zavedli jsme opatření, která zamezují přístup cizím osobám do školních objektů. Z hlediska ochrany osobních údajů máme důkladně zabezpečeny i databáze žáků. Své kroky v oblasti bezpečnosti průběžně konzultujeme s patřičnými institucemi. Loni v říjnu jsme v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému přímo na půdě Hotelové školy nacvičovali zásah proti neoprávněnému vniknutí, abychom v případě incidentu ohrožujícího bezpečnost žáků a personálu školy dokázali správně reagovat. Celá akce se uskutečnila ve spolupráci s Ústeckým krajem. Kromě policie jsme tu měli hasiče a zdravotnickou záchrannou službu. Za naši školu se cvičení zúčastnila zhruba šedesátka dobrovolníků – učitelů a žáků, kterým muselo být minimálně osmnáct let. Pro mě to byla vůbec první bezprostřední konfrontace s policejní zásahovou jednotkou. Udělala na mne veliký dojem. S jejími členy se ráda potkám ve školní jídelně na obědě, ale určitě ne při ostrém zásahu. Jak jsem mohla vidět, když jdou do akce, neberou ohledy na to, kdo je kdo.

Pokud jsem kdy měl možnost hovořit s představiteli Ústeckého kraje, vždy – a nejen v souvislosti s úspěchy, jichž Hotelová škola Teplice dosahuje – projevovali hrdost na to, že vás Ústecký kraj zřizuje.
Moc si toho vážíme. Ve spolupráci s Ústeckým krajem se totiž Hotelová škola Teplice podílí také na spoustě prestižních akcí. I díky tomu CV žáků Hotelové školy Teplice obsahují reference, že obsluhovali české prezidenty během návštěv Ústeckého kraje nebo hlavy dalších států při jejich oficiálních státních návštěvách České republiky na Pražském hradě. V květnu jsme tak obsluhovali singapurského prezidenta, v červnu rakouského prezidenta a v září německého, což byl od roku 2006 devětadvacátý výjezd na Hrad, takže teď čekáme na jubilejní třicátý.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo