Menu

Den otevřených srdcí

27. 01. 2007

Posláním Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových je podpora humanitárních aktivit fyzických a právnických osob, zaměřených především na podporu projektů a aktivit sociálně zdravotního charakteru a v oblasti vzdělávání. A ačkoliv v Česku existují desítky různých nadací, naše cítění a ideje se nejvíce shodují s posláním právě této nadace. Konkrétněji pak s jejím projektem „Startovné do života“, zaměřeným na děti z dětských domovů, kterým jim pomáhá ve složitém okamžiku přechodu do „normálního“ života po dosažení plnoletosti. Od počátku je tento projekt koncipován nejen jako materiální pomoc, ale také jako výchovná lekce, podporující samostatnost a aktivitu společensky znevýhodněných mladých lidí při jejich vstupu do „skutečného“ života. Cíli „Dne otevřených srdcí“ jsou nejen peněžní sbírka ve prospěch Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, ale také kulturní rozvoj dětí (mj. umožněním jejich přístupu na koncerty v pražském Rudolfinu atd.) a snaha o zajištění možných pozic v zaměstnání. Kampaň ke „Dni otevřených srdcí“ byla za podpory hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla zahájena 3. ledna 2007 v České národní bance a slavnostně vyvrcholí 20. března 2007 v Rudolfinu za přítomnosti dětí z dětských domovů.
Emilli Čechová – Lupulus Music Arts Management Agency

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka