Menu

Danubius Health Spa Balneanajmodernejším v centrálnej Európe

15. 05. 2014

Slávnostné otvorenie
najmodernejšieho balneoterapeu­tického centra v strednej Európe sa uskutočnilo 9. apríla 2014 v Kúpeľoch Piešťany. Investícia 9 miliónov Eur, päťmesačné úsilie stavebných firiem a personálu ako i reorganizácia medicínskych a terapeutických služieb a postupov v prospech kúpeľných hostí vyústili do úspešného záveru rozsiahlej rekonštrukcie kúpeľného domu Danubius Health Spa Balnea. Zúčastnilo sa ho na tristo hostí zo spoločenského života, politiky a diplomacie, vrátane veľvyslancov. Pán Klaus Pilz, generálny riaditeľ Kúpeľov Piešťany, vyjadril poďakovanie pani Iris Gibbor, predsedkyni CP Holdings, majoritnému akcionárovi spoločnosti Danubius Hotels Group, ktorí umožnili rekonštrukciu vďaka ich investícii, zároveň poďakoval architektom projektu Ing. arch. Tursunovovi a Ing. arch. Rajnicovi a návrhárke interiérového dizajnu pani Gine Zarski. Zástupcovia stavebnej firmy Energy Technologies symbolicky predali kľúč k Danubius Health Spa Balnea generálnemu riaditeľovi Klausovi Pilzovi a lekárskemu riaditeľovi MUDr. Rastislavovi Gašparovi. Následne všetci spolu slávnostne prestrihli stuhu. Po prehliadke priestorov, Kúpele Piešťany ocenili v rámci Business Awards svojich najlepších obchodných partnerov za dosiahnuté výsledky v roku 2013.

O prekvapenie popoludnia
sa postaral predseda Slovenského paraolympijského výboru Ján Riapoš, ktorý odovzdal predstaviteľom Kúpeľov Piešťany poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu ako i za podporu na paraolympiáde v Soči, ktorá prispela k získaniu siedmych medailí. Špeciálnym hosťom after party bol Ambassador Band – exkluzívne hudobné zoskupenie veľvyslancov a ich priateľov, ktorí roztancovali hostí v štýle rock‘n roll. Jeho Excelencia, Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA sa posadil za klávesy, rumunský chargé d’affaires Florin Vodita a izraelský diplomat Gad Amir sa ujali gitár a spevu. S akustickou gitarou sa predstavil inak známy politológ Grigorij Mesežnikov, na basovú gitaru hral analytik Shai Saadon. Za bicími nástrojmi nakrátko vystriedal primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu aj generálny riaditeľ kúpeľov, Klaus Pilz.

Podľa generálneho riaditeľa
kúpeľov pána Klausa Pilza bolo dôvodov na rekonštrukciu Balneoterapie po úspešnej štyridsaťročnej prevádzke niekoľko. V priebehu rokov sa zmenili nielen požiadavky hostí, ale aj medicínske a terapeutické metódy a samozrejme aj medzinárodná konkurencia. Rekonštruovali sa dva pavilóny a časť bazénov v treťom pavilóne, ktorý bol z veľkej časti renovovaný už v roku 2011. „Rekonštruovali sme okolo sedem tisíc štvorcových metrov plochy, položili sme približne šesť tisíc štvorcových metrov obkladov a dlažieb. Kompletne sa vymenila elektroinštalácia, vzduchotechnika a klimatizácia,“ konštatoval technický riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s., Ing. Ivan Satina. „Poskytne sa úplne nový komfort nielen pre klientov Kúpeľov Piešťany, ale i pre našich zamestnancov,“ popisuje renováciu lekársky riaditeľ, MUDr. Rastislav Gašpar.

Kúpeľní hostia
privítali zmeny s nadšením. „Danubius Health Spa Balnea, je najmodernejším, najkrajším a určite aj najkvalitnejším balneoterapeutickým a rehabilitačným centrom v centrálnej Európe,“ prehlásil generálny riaditeľ Klaus Pilz. Zároveň dodal, že budúcnosť kúpeľov vidí v liečení reumatických chorôb, aktívnej rehabilitácii ale i samotnej prevencii.

Od 31. marca 2014
už sú hosťom k dispozícii vynovené priestory oddelenia bahenných zábalov s novým systémom distribúcie bahna a najmä rozšírenými kapacitami, nakoľko piešťanské bahno je jednou z najžiadanejších procedúr. V záujme poskytnutia čo najlepšej lekárskej starostlivosti boli termálne bazény, tzv. zrkadliská, rozdelené na bazény s teplejšou a chladnejšou vodou. Túto procedúru tak môžu podstúpiť aj tí pacienti, ktorí boli doteraz kvôli vysokej teplote vody kontraindikovaní. Moderný vzhľad získali aj priestory pre suché zábaly a masáže.

Centrum rehabilitácie
bolo vybavené najmodernejšími rehabilitačnými prístrojmi podporujúcimi rehabilitáciu kolien, ramien a kĺbov pri reumatických ťažkostiach a po operáciách. Medzi zaujímavé novinky v ergoterapii patrí vybavenie malou kuchynkou a automobilom na precvičovanie každodenných úkonov bežného života. Pre lepšiu orientáciu hostí sa všetky ambulancie lekárov presťahovali do spoločných priestorov s vlastnou medicínskou recepciou. Odborný personál sa tak sústredí na jednom mieste priamo v balneoterape­utickom centre, zabezpečí sa plynulá prevádzka a prideľovanie termínov lekárskych prehliadok, čím sa skráti aj doba čakania.

Nielen kúpeľní hostia
no aj verejnosť môže využívať služby nového fitness centra Danubius Premier Fitness, ktorého kapacita sa rozšírila na tristo metrov štvorcových a má vlastnú recepciu. Súčasťou je vstup do sauny s unikátnymi sprchami a oddychovým priestorom, vstup do bazéna a na vodné bicykle.

Pripravila Ing. Tatiana Šuláková.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba