Menu

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

29. 03. 2003

D.A.S. International
Je členem jedné z kapitálově nejsilnějších pojišťovacích skupin v Evropě s názvem ERGO Versicherungsgrup­pe, v níž jsou integrovány ještě tři německé pojišťovny Victoria, Hamburg – Mannheimer a DKV. Hlavním akcionářem pojišťovací skupiny ERGO je Münchener Rückversicherung AG. V současné době přestavuje koncern D.A.S. klientelu z patnácti zemí. S více než deseti miliony klienty je D.A.S. největším specialistou nabízejícím v Evropě pojištění právní ochrany.

Pojištění právní ochrany motorových vozidel
Jeho předmětem je prosazování právních zájmů, souvisejících s motorovým vozidlem, jehož státní poznávací značka je uvedena v pojistné smlouvě.

Pojištění právní ochrany rodiny
Jeho předmětem je prosazování právních zájmů, souvisejících s movitým majetkem rodiny a jejími jednotlivými členy.

Pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech
Jeho předmětem je prosazování právních zájmů, souvisejících s činnostmi, vykonávanými v rámci pracovněprávních vztahů, jimiž se rozumí i služební poměr.

Pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel
Jeho předmětem je prosazování právních zájmů řidiče (pojištěné osoby), souvisejících s řízením vozidla, jehož není vlastníkem, provozovatelem či držitelem.

Pojištění právní ochrany v případě úrazu
Jeho předmětem je prosazování právních zájmů při uplatňování nároků na náhradu škody, souvisejících s poškozením zdraví následkem úrazu, který utrpěl pojistník.

Pojištění právní ochrany v nájemních, vlastnických a sousedských sporech
Jeho předmětem je prosazování právních zájmů, souvisejících s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti.

První pojišťovna právní ochrany byla založena v roce 1917 v Le Mans ve Francii s názvem D.A.S – Défensé Automobile et Sportive. Hlavním podnětem ke vzniku pojišťovny byly automobilové závody, při nichž často docházelo k nehodám. Poškozeni byli jak závodníci, tak i diváci, kteří při vymáhání náhrady za způsobené škody byli nuceni absolvovat dlouhotrvající procesy s vysokými náklady. V roce 1926 a 1927 následovalo založení dvou společností ve Švýcarsku a Belgii. V roce 1928 byla v Berlíně založena německá D.A.S., která má v současné době sídlo v Mnichově. 

V souvislosti s hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu jsem si dovolil oslovit ředitelku D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. paní Jitku Pokornou – Chizzola. Jaká byla vaše cesta až sem do tohoto času a místa?
Někdy se říká, že jsem svéráz. Moje škola života přišla v demokratickém světě – v kapitalismu, v Rakousku, kde jsem žila od svých devatenácti téměř dvacet let. Vdala jsem se tam, měla dítě. Potom přišel rozvod, takže jsem se za železnou oponou musela sama postavit na vlastní nohy. Rodiče mne mohli navštěvovat dvakrát do roka. Když jsem začala pracovat, nikoho nezajímalo, že mám malé dítě. Paragrafy, že když dítě zakašle, že s ním zůstanu doma? To jsem si nikdy nemohla dovolit. Rozhodně neříkám, že to je v pořádku, ale v té demokracii mne naučili, že když mám právo, tak si je hájím. Byla to tvrdá, ale krásná škola. Dodnes těžím ze zkušeností, které jsem v této době ve Vídni nasbírala.
Následovalo to, že D.A.S. ve Vídni a v Mnichově hledala člena představenstva a ředitele pro svou filiálku v Česku. Chtěli Čecha, který už má nějaké manažerské a obchodní zkušenosti. Filiálky D.A.S. ve všech zemích, kde působí (ač je to německý koncern), řídí místní lidé. Konkurz jsem vyhrála a po roce, když jsme od českého ministerstva financí obdrželi licenci, mi bylo jasné, že se i se synem musím stěhovat do Prahy. Naštěstí byl vychováván dvojjazyčně, takže to nebyl problém. Dostudoval tady gymnázium, teď studuje právo a chce tady zůstat. Je Pražák jak Brno a strašně se mu tady líbí.

Celý lidský život je o mezilidských vztazích. Pojištění právní ochrany proto vnímám především jako prevenci proti chybám sebe samotného.
Já bych to nenazvala jenom prevencí. Ale určitě je to i prevence, protože člověk nikdy neví, co se může stát. V jakékoliv sféře, ať soukromé nebo pracovní. Hodně se pohybujeme v oblasti motorismu. Neznalost zákonů neomlouvá. Na druhou stranu, kdo zná všechny zákony, předpisy? Aby se člověk nedostal do nepříjemné situace, může tomu hodně zabránit svým chováním. Tím, že čte, pod co se podepisuje.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany – už v jejím názvu je právo – zastupuje své klienty, aby se dostali ke svému právu. Nejsme ale všemohoucí. Nemůžeme měnit zákony, ale radíme klientům, jak se zachovat, aby to bylo správně. Když už se něco stane, tak jim pomůžeme. Vždy říkám, je lepší začít sám od sebe, a že než něco podepíši, tak si napřed vše přečtu a případně se poradím. Zkrátka nejezdím na červenou, protože případné a zpravidla neúspěšné dohadování se s policií, jestli tam byla žlutá, stojí peníze, což rovněž nedokážeme řešit.

Murphyho zákony jsou zákony. Fungují, i kdyby je nikdo nikdy neopublikoval. Číst návody a podobné věci bývá pro většinu z nás až to poslední. A potom řada sporů, většinou se státem, je už předem ztracená.
Ano, některé spory jsou tak jasné, že není šance je vyhrát. Nicméně hodně záleží i na tom, jak rychle je zpracováváte. Čím rychleji je věc vyřízena, tím méně to stojí. Každá věc nejde hned k soudu. Každý vidí hned soud, ale to není pravda. Jestli jde k soudu třetina kauz, tak je to moc. To jsou i správní věci, různé pokuty v zahraničí atd. Hodně věcí se řeší mimosoudně a lze je vyřešit velmi rychle, takže nejsou tak drahé. Mimosoudně se dá dohovořit i se státem. Samozřejmě, je dobře, když se můžete na obrátit někoho, kdo je kompetentní, rychle vám pomůže a ví, že tak a tak by se to mohlo zvládnout.

Jako podnikatel a zároveň živitel rodiny jsem volil vaše kombinované pojištění právní ochrany rodiny „Rodina Max“. Oproti jiným pojistkám, které si hradím, je výše pojistného relativně nízká.
Kalkulace našich produktů stavíme tak, abychom se uživili, aby byl klient spokojen a my pokryli všechny náklady za službu, kterou pro klienty děláme. Že se s tím dá vyžít, je zřejmé z našich výsledků. Třetím rokem jsme v zisku. Naši klienti i akcionáři jsou spokojeni a my také. Po osmi letech působení v Česku je zřejmé, že naše práce má smysl. Získáváme si čím dál více důvěry a klientů. Pojištění právní ochrany tady v České republice má opravdu svoji váhu a je potřebné nejen u nás, ale po celé Evropě.

Má tedy podle vás u nás každý právo na své právo?
Má. Když je někomu ubližováno, měl by se proti neprávu postavit. Myslím, že jsme to tady měli dost dlouho, kdy jsme mlčeli a všichni byli proti. V této demokratické době se držme toho, že když se mi něco nelíbí, tak se proti tomu postavím. Mně osobně se na současném Česku nelíbí, jak si každý stěžuje, už proto, že by si měl zamést především před svým prahem. Když dotyčný zaměstnanec není spokojen, může odejít jinam. Lidé ale nejsou zvyklí se stěhovat za prací. Je třeba si zvyknout na jinou dobu a na to, že žádné místo není napořád. To, že máme právo na právo, si musíme hájit sami. Ani české soudy nejsou tak špatné, jak o nich někdy někdo vykládá. Ale když jsme k soudu pozváni jako svědkové a nejdeme tam, rychlému rozhodování určitě nepřispíváme. Pak se divíme, že soudní procesy jsou tak dlouhé. Všechno má dvě stránky. Nenadávejme na soudy, na stát a začněme se snažit, aby to fungovalo. To je moje vize.


www.das.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt
Side VSH