Menu

CzechTourism zapojí studenty – ty nejlepší pošle na svá zahraniční zastoupení

13. 04. 2014

Agentura CzechTourism právě vyhlašuje třetí ročník soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci na téma „Marketing destinací a produkty v cestovním ruchu“. Vítězové na bakalářském i na magisterském stupni studia budou moci absolvovat týdenní neplacenou stáž na některém ze zahraničních zastoupení agentury CzechTourism.
„Cílem soutěže je podpořit využití potenciálu vysokoškolských studentů, kteří nás dokáží inspirovat svým svěžím a mladým náhledem na věc. Pomocí této soutěže hledáme podnětné a inovativní nápady, které se dají reálně využít v oblasti cestovního ruchu. Hledání těchto „mozků“ nám poté umožňuje udržovat v našem oboru kvalitní lidské zdroje“, dodává k soutěži porotkyně Ing. Markéta Vogelová, vedoucí oddělení Marketingového výzkumu agentury CzechTourism.
Odborná porota bude u každé posuzované práce hodnotit schopnost autora vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní informace a pracovat s různými informačními zdroji. Důležitým kritériem bude též vazba řešené problematiky na již realizované a zveřejněné výzkumy agentury CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a na Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020. Zásadním kritériem hodnocení bude též inovativní a originální přístup k řešení problému a následné praktické uplatnění popsaných principů, návrhů a myšlenek.
Z přihlášených prací vybere odborná porota v každé kategorii pět, které nominuje pro finále. To se uskuteční během června v mediálním centru Orbis agentury CzechTourism. Součástí závěrečného hodnocení bude právě i finálová prezentace práce před odbornou porotou.
Podrobnější informace a pokyny k přihlášení naleznou zájemci na webu http://vyzkumy.czechtourism.cz.
-czt-


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba