Menu

CzechTourism promuje health tourism na nových trzích – arabském i izraelském

06. 06. 2015

Lázeňství je dlouhodobě jedním z národních marketingových produktů agentury CzechTourism. Spolu s propagací medical tourism (cestování za zdravotnickými zákroky do zahraničí) tak tvoří dva základní pilíře „Cest pro zdraví“, na které se snaží nalákat domácí i zahraniční klienty.

CzechTourism cílí především na bonitní klientelu – ženy a muže starší 35 let i páry ve středním a pokročilejším věku. Kromě domácího trhu, který je považován za jeden z klíčových, směřují propagační aktivity zejména na zahraniční trhy, z nichž do českých lázní jezdí nejvíce turistů – Německo, Rusko a rusky hovořící země, Ukrajina, arabské státy, Izrael, Francie a sousední státy České republiky. Podle Ivety Jakoubkové, produktové specialistky lázeňství CzechTourism, je lázeňství jedním z hlavních komunikačních témat zejména na ruském a ukrajinském trhu, a to s ohledem na solventnost a průměrnou dobu pobytu pohybující se okolo 11–12 dnů. Bohužel příjezdy do lázní z těchto trhů byly výrazně zasaženy rusko-ukrajinskou krizí a poklesly v loňském roce u Ruska téměř o 11 %, u Ukrajiny o 24 %. CzechTourism proto v letošním roce zintenzivnil propagaci na arabském trhu, odkud klienti do českých a moravských lázní přijíždějí na 3 týdny i více.
V únoru proběhla ve Spojených arabských emirátech (Dubaj, Abú Dhabí) v gesci odboru zahraničních zastoupení agentury CzechTourism velmi úspěšná roadshow Czech Republic – Land of Stories: „Luxury, Leisure, Health & MICE“. Cílem destinační prezentace bylo představení novinek a turistických produktů letošního roku asi 150 zástupcům místních cestovních kanceláří a médií. Důležitou novinkou pro incoming je též nedávné zavedení bezvízového styku pro občany SAE do schengenských zemí. „Potenciálně zajímavý se jeví i Izrael, kde došlo k navýšení počtu přenocování o 17,5 % a průměrná doba pobytu je též jedna z delších, v průměru až 11 dní. Hledají se však i nové trhy, atraktivní je zejména čínský. Nelze očekávat, že by čínská klientela v lázních v pobytových dnech nahradila ruskou, nicméně se jedná o velmi bonitní trh, který má do budoucna obecně velký potenciál,“ přibližuje Iveta Jakoubková.
Za významný krok je považováno loňské navázání spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, které se týká zejména propagace segmentu medical tourism. S odbornou záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR byla letos vydána brožura Medical Tourism v pěti jazykových mutacích (angličtina, němčina, ruština, čínština a arabština) a vznikla samostatná sekce na webu www.czechtourism.com. Nově byla vydána i publikace Lázně v České republice, mapující všechna lázeňská místa ČR, historicky poprvé obsahově diverzifikované pro jednotlivé trhy (německý, ruský, polský, arabský). V letošním roce CzechTourism připravuje ještě její anglickou a českou verzi.
CzechTourism intenzivně spolupracuje s oběma lázeňskými asociacemi – Svazem léčebných lázní ČR a Sdružením lázeňských míst ČR, jehož každoroční konference je dlouholetým generálním partnerem. Agentura podporuje akce konané v lázeňských místech i zajímavé lázeňské projekty. V loňském roce například Rok lázeňské architektury a vydání publikace Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska. Od roku 2009 proběhlo několik marketingových kampaní, které se věnovaly českým lázním výhradně nebo jako jednomu z produktů, a to v celkové hodnotě přibližně 47 milionů Kč. Media mixy zahrnující nejvýznamnější tisková o online media včetně soutěže, rádia, outdoor a TV spot cílily na domácí i zahraniční turisty z evropských i vzdálených trhů (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Skandinávie, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Rusko, Čína, Korea, Brazílie, USA, Blízký východ).
„Prevence, zdravý životní styl, péče o svůj zevnějšek i tělesnou schránku jsou celosvětovými trendy a Česká republika v tomto ohledu rozhodně nezůstává stranou. Oba segmenty, lázeňský i medical tourism, se navíc mohou ideálně doplňovat – klienti přijíždějící za zdravotnickým zákrokem mohou svůj pobyt v ČR navázat na lázeňskou péči před (třeba u asistované reprodukce) nebo po plánovaném zákroku, například ortopedickém, následovaném špičkovou rehabilitací v lázních,“ dodává Iveta Jakoubková.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka