Menu

CzechTourism připravil novou veletržní expozici České republiky

28. 02. 2019

Přehledné a jednoduché uspořádání, velkoformátové obrazy, atypické osvětlovací prostorové bannery, výrazné označení – to jsou hlavní atributy nové veletržní expozice České republiky, s níž se budou návštěvníci moci seznámit na vybraných domácích i zahraničních veletrzích organizovaných agenturou CzechTourism v letech 2019–2022.

„Rok 2018 byl opět rekordní. Počet domácích a zahraničních turistů ubytovaných v České republice byl téměř vyrovnaný. Meziroční nárůst příjezdů domácích i zahraničních hostů do našich ubytovacích zařízení činí 6,4 procenta. Těší nás, že se Česká republika dostává stále častěji do hledáčku turistů ze vzdálených trhů. Jako velmi pozitivní vnímám růst domácího cestovního ruchu a rozprostřenost pozornosti turistů do regionů, i mimo mnohdy přetížená místa. Propagace regionů je ostatně dlouhodobým strategickým cílem agentury CzechTourism, příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Agentura pomocí nové veletržní expozice bude lákat k návštěvě České republiky turisty z celého světa. Prvními veletrhy, kde měli návštěvníci možnost novou expozici spatřit, byly Ferienmesse Wien, Vakantiebeurs Utrecht, brněnské GO a Regiontour a pražský Holiday World. „Už zde jsme zaznamenali zvýšený zájem návštěvníků a velmi pozitivní ohlasy ze strany našich partnerů – vystavovatelů, kterým prostor v expozici poskytujeme,“ uvádí Andrea Jirglová, vedoucí oddělení marketingové komunikace CzechTourism.
„Nová veletržní expozice v sobě kombinuje prvky, které se velmi osvědčily v uplynulých letech – například velkoformátové obrazy či velkoplošnou LED obrazovku – s řadou nových technologií a doprovodných programů. Zcela unikátní je výrazné označení v našich národních barvách, které jistě zajistí snadnou zapamatovatelnost a nezaměnitelnost expozice České republiky,“ přibližuje ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková.
Kromě atraktivního designu pracuje expozice také s praktickou stránkou a nabízí vystavovatelům dostatečný komfort a prostor pro jejich prezentaci i obchodní jednání.
V roce 2019 se agentura CzechTourism s oficiální expozicí zúčastní celkem 17 vybraných domácích i zahraničních veletrhů. Jejich seznam spolu s dalšími informacemi a přihláškami je k dispozici na stránkách www.czechtourism.cz. CzechTourism bude také zajišťovat účast na specializovaných kongresových veletrzích i dalších vybraných akcích realizovaných jednotlivými zahraničními zastoupeními. Těch se po celém světě aktuálně nachází 23. Díky nim agentura efektivně prezentuje a propaguje Českou republiku na daných trzích.
Expozici má CzechTourism v pronájmu na 4 roky. Umělecky ji zpracoval MgA. Bronislav Stratil. Vizuálně nejsilnějším prvkem je krystalický baldachýn vytvořený z trojúhelníkových panelů ve tvaru vlajky České republiky. Hlavním komunikačním prostředkem expozice jsou podsvícené velkoformátové fotografie a obrazovky. Multimediální instalace využívají hojně technologii 3D a dotykových obrazovek.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar