Menu

Czech Specials láká do regionů

12. 01. 2018

Ne nadarmo se traduje, že láska prochází žaludkem. Strhávat na sebe přízeň lidí prostřednictvím jídla je mnoha tisíci let úspěšně ověřená metoda. V případě projektu Czech Specials přízeň hostů a turistů vůči regionům České republiky. Jeho cílem je podporovat tradiční kuchyni Čech, Moravy a Slezska a zvyšovat o ní obecné povědomí. Czech Specials prezentuje českou kuchyni jako rozmanitou, plnou jedinečných místních pokrmů, širokého spektra způsobů příprav. Czech Specials je zároveň certifikační značkou, jež stvrzuje, že v certifikované restauraci hosté dostanou pokrmy tradiční české kuchyně v odpovídající kvalitě. Projekt mají v České centrále cestovního ruchu – CzechTourism na starosti Lenka Nováková s Miroslavem Klusákem.
Lenky Novákové jsem se zeptal, jak agentura CzechTourism v projektu Czech Specials figuruje.
Spolu s Asociací hotelů a restaurací České republiky a Asociací kuchařů a cukrářů České republiky jsme partnery tohoto projektu. Spolupracujeme s restauracemi, jež nabízejí poctivou tradiční českou gastronomii. Projekt Czech Specials byl spuštěn před devíti lety a v této době už je financován čistě z rozpočtu naší agentury CzechTourism. Zajišťujeme i jeho administraci a provoz webových stránek a facebookového profilu. Snažíme se, aby upoutávaly a byly co nejzajímavější. Oslovujeme nejen potenciální hosty restaurací, ale snažíme se komunikovat i s jednotlivými restauracemi. Informujeme je, jak se projekt Czech Specials vyvíjí a jaké stávající a zejména pak nové výhody pro ně přináší. Každý měsíc vytváříme newsletter a přispíváme i do časopisů. Snažíme se ukazovat, jak je naše kuchyně rozmanitá a originální. Prostřednictvím projektu Czech Specials chceme působit a působíme nejen na potenciální tuzemské hosty slezských, moravských a českých restaurací, ale i na zahraniční návštěvníky. Prezentujeme jim, že pro ně Česko umí přichystat atraktivní kvalitní národní pokrmy a směrujeme je, aby při návštěvách českých, moravských a slezských restaurací vyhledávali a vyžadovali kvalitu. Restaurace určitě nechceme nivelizovat. Naopak, podporujeme jejich lokální autentičnost už proto, že kuchařky a kuchaři, cukrářky a cukráři České republiky dokážou na řadě míst vykouzlit vynikající regionální speciality. Řada z nich nám do projektu poskytla jídla, s nimiž se rádi chlubíme na webu www.czechspecials.cz. Nejnavštěvovanějším odkazem na něm jsou právě tyto recepty.

Pane Klusáku, jakou agendu musíte zvládat?
Té agendy, kterou já a Lenka máme na starosti, je podstatně víc než jen Czech Specials. Nicméně bych rád podotkl, že hlavním tahounem projektu Czech Specials je Lenka Nováková. Role agentury CzechTourism je specifická v tom, že je za projekt Czech Specials zodpovědná vůči Evropské unii. V rámci Integrovaného operačního programu byla totiž žadatelem a je realizátorem projektu právě Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Máme tak povinnost rozvíjet projekt Czech Specials dalších pět let po ukončení jeho financování z evropských fondů, tedy ještě minimálně tři roky. Rádi bychom v něm však pokračovali i po uplynutí zbývajících tří let povinné udržitelnost.

Při svých cestách po Česku jsem zaznamenal, že Czech Specials je v rámci vaší spolupráce s akciovou společností JLV přítomen i na palubách restauračních vagonů našeho národního dopravce Českých drah.
Ano, to je pravda. Czech Specials rovněž prezentujeme v televizním programu „Kluci v akci“ a s Lukášem Hejlíkem spolupracujeme na tzv. gastromapách, na nichž by měly být prezentovány i certifikované restaurace Czech Specials. Také jsme začali představovat významné osobnosti české gastronomie, jak z dob minulých, tak ze současnosti. Informujeme, kde působily, čím přispěly české kuchyni. Když organizujeme presstripy a famtripy na propagaci České republiky, předně vybíráme restaurace zapojené do projektu Czech Specials. A pokud prezentujeme Česko na mezinárodních veletrzích, catering na našem národním stánku máme vždy v barvách Czech Specials. Hostům české národní expozice tam nabízíme české tradiční pokrmy servírované na nádobí s logy Czech Specials.

Oživujete webové stránky www.czechspecials.cz.
Cílem toho upgradu je přilákat ještě víc uživatelů. Na web průběžně vkládáme aktuality. Jednou týdně zveřejňujeme gastroglosu Milana Ballíka a jednou měsíčně medailonek některé z významných osobností české gastronomie. Právě teď, pro období vánočních kaprů, dokončujeme portrét Jindřicha Vaňhy. Informujeme i o zajímavých gastronomických akcích.
Snažíme se také aktivně komunikovat na našem profilu na Facebooku. Každý měsíc vydáváme newsletter „Czech Specials“, který rozesíláme certifikovaným restauracím. Přináší informace o dění v projektu a v oboru, tipy na gastronomické akce, na zajímavé restaurace Czech Specials a na jejich speciality. A samozřejmě i odkaz na již zmiňované osobnosti naší gastronomie. Příspěvky Czech Specials se také objevují v newsletteru agentury CzechTourism „Česko země příběhů“ v gastronomické sekci, kde upozorňujeme na sezonní speciality restaurací Czech Specials. Také přispíváme do časopisu Nový Impulz, kde má Czech Specials pravidelně dvoustranu o gastronomii. Pro zahraniční zastoupení agentury CzechTourism připravujeme facebookové posty, kterými chceme prezentovat národní kuchyni České republiky v zahraničí.

Díky těmto vašim aktivitám tak Czech Specials přivádí do restauračních podniků další nové hosty. Co restaurace, které se doposud do projektu Czech Specials nezapojily? Mají šanci stát se jeho součástí?
Určitě mají. Jejich zájem samozřejmě trvale vítáme. V tomto smyslu pokračujeme ve spolupráci s regiony a jejich společnostmi destinačního managementu všech úrovní. Naší snahou je zapojit jich do projektu Czech Specials co nejvíce a díky jejich iniciativám získávat ze všech koutů Česka maximum kvalitních restaurací nabízejících místní speciality. Právě dokončujeme aktualizaci podmínek certifikace, aby odpovídala současné situaci. Byl vytvořen nový online formulář pro příjem žádostí o certifikaci a o její obnovení. V budoucnu by mělo být možné sledovat online celý proces certifikace, a tím eliminovat prodlevy mezi jeho jednotlivými kroky. V plánu je rovněž pokračování v prezentacích Czech Specials v rámci specializovaných veletrhů a spolupráce s regionálními projekty obdobného zaměření. Pokračuje také spolupráce při propagaci prostřednictvím facebookových postů, které představují regionální slezskou, moravskou a českou gastronomii zahraničním turistům. Za prvořadý úkol považujeme rozvinout intenzivnější komunikaci s certifikovanými restauracemi. Vítáme jejich připomínky, názory a doporučení. Bez nich, bez této sebereflexe, by totiž projekt Czech Specials nebyl schopen dobře fungovat.Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials