Menu

Antarktida a polární oblasti jsou velmi křehkými ekosystémy a přitom stěžejními regulátory světového klimatu. To, že se globální klima mění v důsledku lidské hospodářské činnosti, dokumentuje ohromující množství vědeckých důkazů. Všichni tak čelíme těmto novým skutečnostem. Zákazníci, investoři i výrobci.
Dr. Radan Huth, předseda mezinárodní konference (Ant)ARCTIC

Czech Convention Bureau podpořilo start mezinárodních konferencí (Ant)ARCTIC

28. 10. 2010

Ve dnech 17. a 18. září 2010 se pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma, ministra životního prostředí České republiky Pavla Drobila, ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josefa Dobeše, CzechTourism a federální vlády předsednické země Evropské unie Belgie konala v Praze mezinárodní konference s doprovodnou Exhibition Road Show zabývající se otázkami změn klimatu (Ant)ARCTIC. Jejími partnery byli federální vláda předsednické země Evropské unie Belgického království, hlavní město Praha, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Škoda Auto, TNT Express, Zátiší Group, Fabricom GDF SUEZ, InBIT, SUNNYHEAT, ING Bank N.V., SIEMENS, Knauf Insulation a Telefonica O2. Česká republika tak tímto prvním ročníkem odstartovala sérii konferencí a Exhibition Road Show věnovaných problematice trvale udržitelného rozvoje využíváním vůči přírodě šetrných výrobních technologií ve firmách a v cestovním ruchu. Její následné ročníky se budou konat pokaždé v jiné evropské zemi.
Jednou z přednášejících byla ředitelka Czech Convention Bureau paní Jade Sebek. Jade, o čem byla vaše přednáška v Obecním domě?
Vysvětlovala jsem, proč by měl CzechTourism podpořit vytvoření platformy pro vzdělávání subjektů, které působí v cestovním ruchu. Platformy, zaměřené na zefektivnění kroků pro dlouhodobě udržitelný rozvoj z hlediska ochrany přírody a životního prostředí. Existuje řada environmentálních certifikací, a to např. i v oblasti hotelnictví. Čím více hotelů bude mít značku „Zelený hotel“, jako ji už několik let má např. pražský hotel Adria, tím lepší obraz bude mít destinace Česká republika doma i ve světě. Již 74 % zahraničních klientů a organizátorů MICE industry se na ohleduplný přístup k přírodě dívá jako na kritérium, podle kterého si vybírají dotyčnou destinaci coby místo realizace své akce.

Proč se právě Czech Convention Bureau angažuje zrovna u této konference?
Pro Českou republiku, coby kongresovou destinaci, je to zajímavá příležitost. Proto jsme spolu s hlavním městem Prahou a Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nastartování mezinárodní evropské putovní konference (Ant)ARCTIC podpořili.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new