Menu

Cui bono?

31. 10. 2004

A řekl Balám Balákovi: Udělej mi tuto sedm oltářů,

a připrav mi tuto sedm volků a sedm skopců.

Čtvrtá kniha Mojžíšova 23, 1

Všudybyl má rád lázně a instituce působící v oblasti lázeňství a ony mají rády Všudybyl. Nepřijmout pozvání na sedmou konferenci Sdružení lázeňských míst České republiky na téma „Lázeňství a finance“ a jedenáctý salon lázeňství by proto bylo ode mne přinejmenším nezdvořilé. A protože s představitelem hostitelské firmy, předsedou představenstva akciové společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. Ing. Jiřím Milským, jsem na stránkách Všudybyl rozprávěl již poněkolikráte, přičemž čas nic neubral na jeho axiomatickém výroku: „Kdo nezná Imperial, nemá dokončené vzdělání“ (Všudybyl 12/2001 str. 16–17), dovolil jsem si o vyjádření požádat předsedu Sdružení lázeňských míst České republiky Ing. Jiřího Houdka.
Jsem velice rád, že sedmá konference na téma „Lázeňství a finance“ byla uspořádána v Karlových Varech v hotelu Imperial. Město i toto špičkově disponované zařízení jí společně s Grandhotelem Pupp poskytly vynikající zázemí. Velké naděje v nás, účastnících konference, vzbudilo vystoupení ministra pro místní rozvoj pana Jiřího Paroubka. Jeho slova jsou obrovskou nadějí pro české lázeňství. Velmi se proto těšíme na další spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pod vedením takovéhoto ministra.

Úspory za léčbu
České lázeňství má několik základních zdrojů financování a je důležitou součástí systému českého zdravotnictví. O tomto aspektu by se mělo daleko více hovořit už pro jeho preventivně léčebný charakter. Zřejmě není třeba vysvětlovat, proč všechny renomované zdravotní pojišťovny světa investují do předcházení vzniku pojistných rizik. Ekonomický přínos lázeňské léčby lze jen těžko vyjádřit. U dospělých se sníženou kvalitou života a pracovní schopností snad lze úspory zdravotních pojišťoven a přínosy pro stát při zlepšení jejich zdravotního stavu a nezřídka kdy i návratu do ekonomicky produktivního života nějak sumarizovat. U dětí, které onen odvěký zázrak, kdy příroda uzdravuje, nezřídka navrací do plnohodnotného života bez farmak, by to hraničilo s rouháním.

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo