Menu

ČSA mezi top 10 z pohledu uchazečů o práci

06. 04. 2001

• od 26. března Lublaň prostřednictvím ČSA destinací aliance SkyTeam • ČSA z pohledu uchazečů o práci mezi top 10 na českém trhu • pečlivě sledujeme perspektivní pracovníky • od 1. dubna zvýšení příplatku na penzijní pojištění • specifika létajícího personálu se nevešla do Zákoníku práce •

S viceprezidentem pro personalistiku Českých aerolinií panem Ing. Fratiškem Bisem se potkáváme 26. března v Lublani, v rámci inauguračního letu ČSA. Je zde nejvyšším představitelem našeho národního leteckého dopravce. Pane viceprezidente, s jakým očekáváním České aerolinie linku Praha – Lublaň otvírají?
S očekáváním profitabilního provozu, v němž se bude odrážet spokojenost cestujících s tím, že pro ně ČSA rozšiřují nabídku přímého spojení. Pro naše aerolinie to není jenom destinace Praha – Lublaň. Je to i návaznost na celou naši síť. To nám umožňuje vozit cestující i z jiných destinací v síti ČSA. Dnes je zvlášť důležité to, že se Lublaň stává nejen destinací ČSA, ale díky nám je prakticky destinací všech členů SkyTeam – aliančního sdružení, jehož se ČSA staly členy spolu se společnostmi Air France, Delta Airlines, Aeromexico a Korean Airlines.

Personalistika a vůbec práce s lidskými zdroji hraje (obzvláště) ve službách významnou roli. To, co České aerolinie řadí po bok velkých společností (ba mnohé i předčí) je vysoce zhodnocovaný lidský potenciál – pozemní i palubní personál. Pane viceprezidente, jaká je osa strategie ČSA při výběru lidí?
Lidé jsou vybírání na základě výběrových řízení, takže už předem znají minimální kritéria přijetí k ČSA. Aspektů je samozřejmě několik. Je to otázka jazykové vybavenosti, zdravotního stavu, zájmu pracovat – uvědomit si, co představuje služba v pilotní kabině, na palubě letadla nebo na zemi a jaká odpovědnosti je s ní spojena. Přesto (nebo možná právě proto), v průzkumu, který proběhl ve druhé polovině loňského roku, byly České aerolinie vyhodnoceny z pohledu budoucích uchazečů o práci na skvělém 3. místě v kategorii „Firma dobrá pro lidi“ v soutěži „Czech Top 100“, kde bylo hodnoceno 531 firem v České republice 1800 odborníky.

Podle klasika prý každý vojín nosí v tornistře maršálskou hůl. Je šance vypracovat se z řadového zaměstnance ČSA až do top managementu?
Určitě ano. Mohou to doložit i „cv“ současného vrcholového managementu ČSA. Většina jeho členů prošla kariérou u firmy od nejnižších funkcí. Velmi pečlivě si všímáme, sledujeme a podporujeme perspektivní pracovníky, žádáme na nich profesní růst v praktické i teoretické rovině a jejich vývoj pravidelně hodnotíme. Umožňujeme a podporujeme další studium. Někteří vybraní zaměstnanci, kteří jsou vytipováni jako perspektivní, mají možnost studovat i na náklady ČSA.

U Českých aerolinií je možné vysledovat vysokou úroveň firemního patriotismu. Lidé, zvláště pokud sami sebe nevnímají jako „dočasnou náplavu“, jsou hrdí na to, kde a pro jakou společnost pracují. Nicméně, jenom z této podstaty se jistě vyžít nedá. Vedle finančního ohodnocení jde i o motivaci lidí – práci s lidskými zdroji.
Základní motivací, již společnost musí používat, je a zůstane samozřejmě přiměřená odměna za práci, která musí odpovídat nejen dosaženému stupni odbornosti ale i pracovnímu nasazení. Tento princip se pak promítá i do dalších oblastí hmotné stimulace. ČSA například zavedly příplatek na penzijní pojištění zaměstnanců, který byl od 1. dubna tohoto roku zvýšen na 3% z vyměřovacího základu. Pokud jde o nehmotné benefity, je to u nás otázka nejen volných letenek, ale například i jednoho týdne dovolené navíc. S novelou Zákoníku práce a v souvislosti s výsledky kolektivního vyjednávání došlo ke zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny i u zaměstnanců v jednosměnných a dvousměnných provozech. K motivujícím prvků patří dále například pravidelné vyhlašování nejlepších zaměstnanců.

Zmínil jste nový Zákoník práce. Co např. zákonná leč v oblasti letecké dopravy ne vždy realizovatelná přestávka na jídlo a oddech?
Specifika létajícího personálu, jako ostatně i specifika snad všech druhů dopravy, se opravdu nevešla do mantinelů nového Zákoníku práce. Ten ostatně předpokládá existenci speciálního právního předpisu pro oblast dopravy. Proto, když  zmíněná novela zákoníku práce nabývala účinnosti, musela existovat jiná norma, která by upravovala, mimo jiné, pracovní dobu létajícího personálu. Stalo se jí (na poslední chvíli vydané) vládní nařízení o pracovní době a době odpočinku v dopravě. To bude nahrazeno připravovaným zákonem, který by měl stanovit pro dopravu nutné odchylky od obecné úpravy pracovní doby v zákoníku práce . Předpokládáme, že tento zákon by měl vstoupit v platnost během tohoto roku.. Měl by řešit, mimo jiné, i specifiku pracovní doby posádek letadel a přispět k plynulému a bezpečnému provádění letecké dopravy.V této souvislosti bych rád zdůraznil, že otázka přestávek v práci zdaleka není tou nejdůležitější a nutnost zastavovat letadla ve vzduchu, aby se členové posádky mohli občerstvit, nehrozí ani nehrozila.

Pane viceprezidente, co si přejete vy od své společnosti?
Hodně spokojených cestujících a jako personalista dodávám též co nejvíce spokojených zaměstnanců. To by mi stačilo.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo